Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

титулка методичка 1Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

У розроблених методичних рекомендаціях визначено загальні положення, вимоги до змісту, структури, обсягу, оформлення курсових і кваліфікаційних робіт, висвітлено порядок контролю за їх виконанням та підготовкою до захисту здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 231 Соціальна робота, освітньо-професійної програми «Соціальна робота», спеціалізації «Соціальна педагогіка» та освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».

Бібліографіний опис: Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи : метод. рекоменд. для студентів / автор. кол. : І. Шимко, Т. Василюк, І. Лисоконь. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 76 с.

(Завантажити

 

16383

o 1el4uvu4u12ev1s5l7521g7613ih1k th lnd xxШановні здобувачі вищої освіти!

На виконання п. 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (2017), відповідно до п. 3.4 Положення про освітні програми у Криворізькому державному педагогічному університеті і з урахуванням положень Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін Криворізького державного педагогічного університету та задля реалізації вашого права на вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом рекомендуємо Вам ознайомитись із переліком та порядком обрання вибіркових дисциплін на навчальний рік.

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр здійснюють вибір навчальних вибіркових дисциплін за допомогою особистих кабінетів на платформі MOODLE. Обрання дисциплін відбувається у другому семестрі навчального року, на наступний навчальний рік, із запропонованого загальноуніверситетського переліку дисциплін вільного вибору після ознайомлення із силабусами. Ознайомитись із переліком вибіркових дисциплін ОС бакалавр можна за посиланням.

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр реалізують своє право на вибіркові дисципліни під час вступу до магістратури. Після виконання умов для вступу до магістратури, під час подання оригіналів документів, кожна особа отримує від технічного секретаря приймальної комісії спеціальну анкету у двох екземплярах. В анкеті пропонується із наведеного списку обрати дисципліни для вивчення, на магістратурі, у І та ІІ семестрах поставивши відповідні позначки та особистий підпис.  Ознайомитись із переліком вибіркових дисциплін ОС магістр можна за посиланням.

Шановні здобувачі вищої освіти акцентуємо увагу, що обрані Вами вибіркові дисципліни включаються до індивідуального навчального плану і є обов’язковими для вивчення.

 

16432

Виставка до конференції 2Шановні здобувачі вищої освіти!

У Криворізькому державному педагогічному університеті функціонує бібліотека, яка надає онлайн-послуги, адмініструє електронні каталоги та репозитарій університету, забезпечує зберігання наявних фонів, проводить тематичні віртуальні виставки, випускає інформаційні бюлетені, укладає бібліографічні покажчики тощо. Детальніше про бібліотеку універистету.

Серед основних завдань бібліотеки є створення та адміністрування електронних баз даних, організація та ведення довідниково-бібіліографічного апарату з використання інформаційних технологій, а також розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг. Саме тому бібліотека університету адмініструє репозитарій університету та електронний каталог. Також бібліотека університету надає онлайн-послуги: отримання класифікаційного індексу за системою УДК; перевірка правильності оформлення бібліографічного спискувіртуальна бібліографічна довідка; електронна доставка документів.

Наша кафедра активно взаємодіє з університетською бібліотекою, і тому ми радимо студентам використовувати наявні ресурси, адже там можна знайти корисні матеріали, посилання, нотатки для написання наукових та науково-методичних праць, підготовки до навчального процесу, інформацію для написання доповідей та участі у наукових або науково-предметних конференціях тощо.

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, додатковою та іншою навчальною літературою (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю", магістратура)

Англомовні журнали у відкритому доступі для студентів-магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю". 

16425

 

Алгоритм затвердження теми курсової роботи здобувача вищої освіти бакалаврату Алгоритм затвердження теми кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра
алгортм курсова алгорит кваліфікаційна
18348
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31