Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Шановний абітурієнте!

Якщо ти бакалавр – це підвищення свого рівня вищої освіти! Якщо ти вже спеціаліст або магістр – отримуй другу вищу освіту!

Кафедра туризму та економіки КДПУ цього року чекає Вас на навчання до магістратури з туризму. Вам пропонується здійснити упродовж 1,5 років (90 кредитів ЄКТС) навчання за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм і рекреація" галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Форма здобуття освіти – очна (денна).

Освітня програма забезпечена потужним кадровим потенціалом кафедри, який складається з викладачів докторів і кандидатів наук, стейкхолдерів – практиків управління туризмом. Освітня програма відповідає вимогам діючого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Гарантом нашої освітньої програми є докторка економічних наук Ірина Романюк. На освітню програму вже отримані схвальні відгуки, у тому числі й від розробниці Стандарту вищої магістерської освіти з туризму, професора Любіцевої О.О.

Основний фокус освітньої програми спрямований на здобутті навичок та знань у сфері досліджень, аналітики, інновацій, управління туристичним бізнесом, управління туристичною сферою на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, що передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти в аспірантурі та кар’єрного зростання, претендувати на отрмання тур операторської ліцензії. Програма спрямована на підготовку майбутніх фахівців управління туризмом, туристичними підприємствами та організаціями, аналітиків туризму.

Під час 3-х семестрів студенти опанують наступні нормативні освітні курси: Стратегічний менеджмент в туризмі та рекреації, Туризмологія, Ринок туристичних послуг, Проєктний менеджмент в туризмі та рекреації, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Сталий розвиток туризму, Управління туристичним бізнесом, Управління якістю в туризмі та рекреації, Управління туристичними дестинаціями, Державне та регіональне управління в туризмі та рекреації, Інновації в туризмі та гостинності. Також передбачені можливості здобувачів отримати освіту за широким вибором вибіркових дисциплін.

Освітньою програмою передбачені підготовка кваліфікаційної роботи та проходження виробничої практики за фахом в органах управління туризмом або підприємствах туристичного бізнесу. Форма атестації здобувачів вищої освіти за освітньо програмою «Туризм» - захист кваліфікаційної роботи, яка виконується у вигляді проєкту розвитку туризму у певних дестинаціях або розробки власного туристичного бізнес-проєкту.

Де можна застосувати свої знання і навички у майбутньому після навчання у магістратурі з туризму: в установах, закладах, підприємствах різних форм власності та їх об’єднаннях, в органах публічного управління туризмом різних рівнів, громадських туристичних організаціях та у ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації.

НАШІ ПЕРЕВАГИ: залучення до підготовки магістрів викладачів кафедри і стейкхолдерів, які мають багаторічний практичний досвід управління туристичною галуззю в місті Кривому Розі або ведення власного туристичного бізнесу. У нас будуть сучасні форми навчання за проєктним форматом, дуальною освітою, практичні заняття спрямовані на практичний фах та ін.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ: зареєструватися на іспити ЄВІ та ЄФВВ у приймальній комісії університету (аудиторія №118) до 29 травня 2024 року. Вибрати іноземну мову для ЄВІ та один з 8-ми можливих тестів для ЄФВВ. На нашу освітню програму підходять будь-які тести ЄФВВ. Влітку Ваші успішні іспити, рекомендація та зарахування. Навчання стартує з 1 вересня. Уся корисна інформація для вступників до магістратури тут: https://kdpu.edu.ua/vstupnyku/vstup-do-mahistratury/vstup-do-mahistratury.html

СТАВАЙТЕ СПРАВЖНІМ ФАХІВЦЕМ З ТУРИЗМУ!

ВСТУПАЙ ДО НАШОЇ МАГІСТРАТУРИ ТА НАВЧАЙСЯ У КРАЩИХ!

изображение viber 2024 04 22 11 50 02 229

26552
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30