ДО 31 ТРАВНЯ 2023 РОКУ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КДПУ ЗДІЙСНЮЄ РЕЄСТРАЦІЮ ОСІБ ДЛЯ СКЛАДАННЯ

ЕДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ТА/АБО ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ. 

22543

Предметні тести ЄФВВ міститимуть 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Вирізняється структура тесту «Облік та фінанси»: 126 завдань із вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

 

Усі завдання предметних тестів ЄФВВ будуть відповідати програмам, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Нагадуємо: цьогоріч результати ЄФВВ потрібні для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». Нещодавно ми пояснили, які саме предметні тести ЄФВВ слід вибирати під час реєстрації. Охочим вступати на кілька спеціальностей галузей знань варто пам’ятати, що не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Зараз триває реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури ー  в ЄФВВ і в єдиному вступному іспиті (ЄВІ).  Її здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти як за умови особистої присутності вступника, так і  дистанційно.

Заклади вищої освіти розмістили на своїх офіційних вебсайтах електронну(-і) адресу(-и) приймальних комісій (приймальна комісія КДПУ [email protected]), а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

22491

Презентація - Вступ до магістратури: спеціальності 053Психологія, 054 Соціологія

Презентація - Вступ до магістратури: спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки,

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта,

014 Середня освіта, 016 Спеціальна освіта, 035 Філологія 

22281

Цьогоріч для вступу на переважну більшість магістерських програм потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

ЄВІ міститиме:

  • 30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника);
  • 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором.

Демонстраційний варіант тесту загальної навчальної компетенції ЄВІ-2023 

Демонстраційний варіант тесту з англійської мови  ЄВІ-2023

Демонстраційний варіант тесту з іспанської мови  ЄВІ-2023

Демонстраційний варіант тесту з німецької мови  ЄВІ-2023

Демонстраційний варіант тесту з французької мови ЄВІ-2023

 Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером –  завантажте файли із демонстраційними варіантами ТЗНК й іноземної мови, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

22243

8 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), яка триватиме до 31 травня 2023 року включно. 

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти. Для реєстрації вступник  має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії документів. Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄФВВ, ЄВІ.

Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити пункти тестування для проведення магістерських випробувань, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи / організації готові підтримати проведення випробувань.

Нагадаємо, ЄФВВ, ЄВІ  – комп’ютерні онлайн-тести для вступу для здобуття магістерського ступеня, що відбуватимуться в пунктах тестуваннях (аналогічних до тих, що використовуватимуться для проведення НМТ).

Основні й додаткові сесії ЄФВВ, ЄВІ  проходитимуть у 21 області України та м. Києві.  Наразі неможливо провести випробування в АР Крим,  Донецькій, Луганській і Херсонській областях, місті Севастополь.

Зауважимо, що ЄФВВ, ЄВІ за кордоном буде проведено тільки в основну сесію у межах наданої закордонними партнерами граничної кількості місць*. Провести ЄВІ заплановано в 9 країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Словаччина і Чехія. ЄФВВ буде проведено в 6 країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща і Чехія.

*Зважте на те, що реєстрацію вступників для проходження магістерських випробувань у певному населеному пункті буде припинено достроково в разі вичерпання квоти.


Для дистанційної рестрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв'язку сканованої копії (фотокопії):

1. заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка (далі - анкета);

2. документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті: для громадян України - одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у пункті 1 частини першої  статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр", або посвідчення водія; для іноземців, осіб без громадянства - паспортного чи іншого документа,що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства, якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статуч, зазначених у пункту 2 частини першої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр", інформацію про який внесено до анкети;

3. документа,що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі і РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння індентифікаційного номера фізичної особи - платника податків). 

4. документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформаціх про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП, - паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, якф не є громадянами України, - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статуч, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр", інформацію про який внесено до анкети).

5. Фото 3х4.

22236
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» основі НРК6 та НРК7 за всіма формами навчання та спеціальностями здійснюється із урахуванням локальної пріоритетності поданих вступниками заяв та проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації заяв на участь в ЄBI та ЄФВВ, співбесіді замість ЄBI, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

08 травня 2023 року

08 травня 2023 року

Закінчення реєстрації заяв на участь в ЄBI та ЄФВВ, співбесіді замість ЄBI, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

31 травня 2023 року

31 травня 2023 року

Початок реєстрації електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

01 липня 2023 року

01 липня 2023 року

Основна сесія проведення ЄBI та ЄФВВ

23 червня - 21 липня

2023 року

23 червня - 21 липня

2023 року

Строки проведення співбесіди замість ЄBI, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

17 липня – 28 липня

2023 року (включно)

17 липня – 28 липня

2023 року (включно)

Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

31 липня 2023 року

31 липня 2023 року

Закінчення реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

о 18.00 годині

21 серпня 2023 року

о 18.00 годині

21 серпня 2023 року

Строки проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до

18.00 14 серпня 2023 року

з 31 липня до

18.00 14 серпня

2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 серпня

2023 року

не пізніше 26 серпня

2023 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18.00

29 серпня 2023 року

до 18.00

29 серпня 2023 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

30 серпня 2023 року

30 серпня 2023 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

08 вересня 2023 року

не пізніше

08 вересня 2023 року

Термін зарахування вступників

за державним замовленням – 31 серпня 2023 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2023 року

за державним замовленням – 31 серпня 2023 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2023 року

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ

03 серпня – 16 серпня

2023 року

03 серпня – 16 серпня

2023 року

Додаткові строки прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

2 сесія

3 сесія

4 сесія

01 вересня – 26 вересня

2023 року

02 жовтня – 26 жовтня

2023 року

01 листопада –

27 листопада 2023 року

01 вересня – 26 вересня

2023 року

02 жовтня – 26 жовтня

2023 року

01 листопада –

27 листопада 2023 року

Додаткові строки зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

2 сесія

3 сесія

4 сесія

не пізніше 30 вересня

2023 року

не пізніше 31 жовтня

2023 року

не пізніше 30 листопада

2023 року

не пізніше 30 вересня

2023 року

не пізніше 31 жовтня

2023 року

не пізніше 30 листопада

2023 року

22119

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення у 2023 році вступних випробувань до магістратури.

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

  • основна: 23 червня –21 липня;
  • додаткова: 3–16 серпня.

Відповідно до наказу реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ,  триватиме з 8 до 31 травня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет вступника».

У додатковий період (12–14 липня) зможуть зареєструватися  особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники ж додаткової сесії – до 31 липня. 

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

YEVIYEFVV-3-724x1024_1_сайт.png

22077

ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ

Для охочих вступати до магістратури у 2023 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році для конкурсного відбору зараховують бал (бали):

  • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (053 Психологія та 054 Соціологія)
  • ЄВІ (2023 року), фахового іспиту – для вступу на інші спеціальності.

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

Основний період: 08.05. - 31.05.2023 р.   Додатковий період: 12.07. - 14.07.2023 р.

Подання заявок для участі у відповідній сесії тестування, у разі пропуску попердньої сесії  - протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії, у яких учасник мав брати участь

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти  (КДПУ).

Графік проведення вступних випробувань до магістратури буде затверджено згодом.

ЄВІ та ЄФВВ цьогоріч відбуватимуться у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна буде пройти вступні випробування до магістратури, завчасно з’явиться на нашому сайті.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (053 Психологія та 054 Соціологія), 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини».

22053
21845

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), у якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Також для вступу на спеціальності 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини потрібно буде скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВВ). 

21184
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30