Кафедра української мови
Факультет Української філології

Усвідомлення права розвиває усвідомлення обов’язку.

Загальний закон – це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. В. Гюго

20 березня 2019 року проведено кураторську годину у групі УПФ-18 за темою: «Я маю право».

Доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук Н. М. Шарманова вирішила організувати обговорення правової тематики у вигляді дискусії, попередньо запропонувавши першокурсникам обміркувати заздалегідь запропоновану тезу, продумати аргументативну базу й навести приклади із власного життя або ж із досвіду рідних, знайомих, друзів.

право 5

Варто зауважити, що університетська молодь активно взялася за розгляд окресленої проблематики, ілюструючи прикладами із різних суспільних практик, а не лише обмежуючись окремими ситуативними випадками з побуту чи навчання.

У режимі засідання справжнього дискусійного клубу студенти виявили досить сформовану правову свідомість, політичну й соціальну грамотність, здатність вести колективне обговорення тих чи тих суспільних проблем, прагнення відкрито обстоювати власну позицію та давати відповіді на контраргументи чи контрпропозицію, якщо знаходилися опоненти під час дискусії.

право 4

Для майбутніх словесників такі риторичні баталії дуже важливі, оскільки, окрім можливості виявити певний рівень володіння нормативно-правовою базою та чітку громадянську позицію, студенти мають змогу розвивати вміння й навички з культури публічної діалогічної мови, і зокрема її усної форми. Саме участь студентів філологічного факультету в таких виховних заходах дозволяє їм усвідомлювати, що дискусійно-полемічна організація професійного спілкування дає вихід на інші суспільні царини, які розкривають демократичні зміни в державному житті та специфіку інформаційної епохи.

право 1

Підсумовуючи дискусійну проблематику, к. філол. н., доц. Н. М. Шарманова та учасники обговорення суспільних питань дійшли висновку, що прагнення кожної особистості, її право на життєдіяльність в усіх вимірах, соціальний захист з боку держави регулюються законодавчою базою, морально-етичними нормами й еталонами життєзабезпечення в суспільстві та корелюються передовсім із конституційними обов’язками громадянина. А такий свідомий підхід – ми впевнені – засвідчує відповідальність молодого покоління за власне сьогодення та майбутнє своєї родини й країни, усвідомлення нових реальних змін і перетворень, рефлексію правової свідомості крізь призму суспільного співжиття. 

7233
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31