Шарманова
Наталя Миколаївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліни«Сучасна українська літературна мова», «Етнолінгвістика», «Практикум з української мови», «Українська пареміологія», «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання», «Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі» – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; «Літературне редагування наукових праць» – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» – для аспірантів напряму підготовки (спеціальності) 035 Філологія (за рівнем «доктор філософії»).
Наукові інтересиСучасна лінгвоукраїністика, теорія кліше, медіалінгвістика, слов’янська етнолінгвістика, пареміологія, афористика, лінгвокультурологія, фразеологія, лінгвопрагматика.
Наукове кредоМова – магічне дзеркало соціуму, невичерпний засіб спілкування.
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2014–2017 рр.Криворізький державний педагогічний університет, докторантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2002–2005 рр.Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2001–2002 рр.Криворізький державний педагогічний університет, магістратура при кафедрі української мови
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова» (кваліфікація – Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови)
1993–1998 рр.Криворізький державний педагогічний інститут, факультет української філології
«Українська мова і література» (кваліфікація – Вчитель української мови та літератури)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005 р.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник: д-р філол. н., проф. Ж. В. Колоїз)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2014–2017 рр.«Семіотика і прагматика мовних кліше в українському новітньому мас-медійному дискурсі» (науковий консультант: д. філол. н., проф. Н. М. Сологуб).
Криворізький державний педагогічний університет
докторантура (свідоцтво ДО № 01)
Травень – червень 2015 р.44-годинний оновлений очний курс за програмою Intel. «Навчання для майбутнього» (версія 10.1)
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
тренінг (сертифікат № В 10-3006)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.11.2017 р. і донинідоцент кафедри української мови
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»
01.11.2014 – 31.10.2017 рр. докторант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
16.04.2008 р. – 31.10.2014доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
13.10.2006 р. – 15.04.2008 р. старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2004 р. – 12.10.2006 р. асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2002 р. – 30.09.2005 р.  аспірант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2002 р. – 31.08.2004 р. методист
відділ освіти виконкому Жовтневої районної ради м. Кривого Рогу
15.08.1990 р. – 31.08.2002 р. учитель української мови та літератури
Криворізька середня школа № 33
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
16–18 листопада 2017 р.Міжнародна наукова конференція
XIІІ Międzynarodowа konferencjа naukowа «Słowo. Tekst. Czas. Frazeologia w diskurse i perewóde» (Інститут слов’янської філології Щецинського університету, м. Щецин, Польща
«Структурна типологія кліше в мові сучасних ЗМІ»
file:///C:/Users/admin/Desktop/S%C5%82owo.Tekst.Czas%20XIII.pdf ; file:///C:/Users/admin/Desktop/Program%202017%20S%C5%82owo.Tekst.Czas.pdf
7–10 квітня 2016 р.Міжнародна наукова конференція
SLAVOFRAZ 2016 Internationale Konferenz «Phraseologie und (naive) Psychologie» (Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, Austria)
«Semiotics of clichés in mass media discourse. Семіотика кліше в мас-медійному дискурсі»
https://static.uni-graz.at/fileadmin/support/Slavofraz2016_BOOK_OF_ABSTRACTS_FINAL_FINAL.pdf
30–31 жовтня 2015 р.Міжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – IV» (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)
«Семіотика мовних кліше в сучасному медіадискурсі»
http://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/notices/index/349244/default
22–23 жовтня 2014 р.Міжнародна наукова конференція
VII Міжнародна наукова конференція «Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь)
«Кліше новітніх медіа в когнітивному вимірі»
http://www.elib.grsu.by/katalog/474488pdf.pdf?d=true
6 грудня 2013 р.Міжнародна наукова конференція
«Україністика: традиції та сучасність» (Варшавський університет, м. Варшава, Польща)
«Комунікативно-прагматичний потенціал кліше в українському медіапросторі»
http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Ucrainica+Varsoviensia,p24786827,3.html
7–8 листопада 2013 р.ІІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький національний університетм. Кривий Ріг, Україна)
«Ужиток мовних кліше в Інтернет-виданнях»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1029
4–6 вересня 2011 р.Міжнародна наукова конференція
CONFERENCJA FAP «FRASEOLOGJA A PRZEKLAD» (Опольський університет, м. Ополе, Польща)
«Прагматика мовних кліше в українському медіадискурсі»
www.integro.ciniba.edupl/integro/192604790764/ksiazka/razeologia-a-przeklad
19–21 березня 2013 р.Міжнародна наукова конференція
«Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» (Комісія зі слов’янської фразеології Міжнародного комітету славістів, Бєлгородський державний національний дослідницький університет, м. Бєлгород, Росія)
«Паремиология и фразеология: векторы взаимодействия в контексте теории клише»
http://kpfu.ru/staff_files/F170921091/belgorod.2013.pdf
28–29 листопада 2011 р.Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь)
«Прагмалінгвістичні засади етикетних кліше»
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/slav_frazeologia_2011.htm
3-4 листопада 2011 р.ІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)
«Мовне кліше і фразеологічна дилема»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/584
7–11 серпня 2008 р.Міжнародна наукова конференція
EUROPHRAS Conference «Languages and Cultures under the Pressure of Globalization: Phraseology – a burden or a benefit?» (University of Helsinki, Helsinki, Finland)
«Aphorism studies: semantic and cognitive aspects»
http://www.helsinki.fi/hum/sala/europhras/abstraktit 1.doc 2.SECTIONS
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016 рр. «Лінгвальний простір духовного коду»
Фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету, номер державної реєстрації: 0114U003453
виконавець, провідний науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
26–27 січня 2017 р.Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); http://nauka.udpu.org.ua/konferentsij
студентська наукова доповідь «Темпоральна парадигма українських паремій»
Луценко Валентина (студентка 4 курсу групи ЗУМЛ-13)

Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2014Грамота виконкому Криворізької міської ради
2002Грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30