Іншаков
Артур Євгенович

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат філологічних наук
Вчене званняДоцент
Посададоцент кафедри дошкільної освіти
Навчальні дисципліниСучасна українська мова з практикумом, Культура мовлення та виразне читання, Українська мова (за професійним спрямуванням), Література для дітей дошкільного віку, Теорія і методика розвитку рідної мови дітей, Етнопедагогіка дитинства з методикою проведення занять з народознавства
Наукові інтересиДошкільна лінгводидактика, Українська історична лексикологія
Контактна інформація:
Службова адресаКриворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkdo_kpi@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)Кафедра дошкільної освіти, тел.: (056) 470-12-46
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2003 р. - 2008 р.Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології (бакалавр, магістр)
Спеціальність: українська мова і література. Кваліфікація: викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства
2008 р. - 2011 р.Аспірантура з відривом від виробництва, кафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет
10.02.01 - українська мова
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014 р.м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
"Історія кольоративів української мови"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
29 лютого 2016 р. - 28 жовтня 2016 р. (без відриву від виробництва)Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
м. Слов’янськ, Донбаський державний педагогічний університет
Довготривале стажування
24.06.2019 р. - 06.07.2019 р.Академічна доброчесність: виклики сучасності
Вищий семінаріум духовний UKSW, Варшава, Польща
Наукове стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2014 р. - дониніСтарший викладач кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2011 р. - 2014 р.Асистент кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2011 р. - 2012 р.Асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2014 р. - 2017 р.Вихователь, керівник гуртка (за сумісництвом)
ККДНЗ № 6, ККДНЗ № 39, м. Кривий Ріг
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
26 травня 2016 р., м. Кривий Ріг, Криворізький національний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Розвиток промисловості та суспільства
Проблеми корекційної освіти в дошкільних закладах України
6-7 квітня 2017 р., м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараVIII Міжнародна наукова конференція
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция
Лексико-граматичні інновації в діахронному дослідженні кольоративів української мови (XIV–XXI ст.)
April 28-29, 2017, LublinМіжнародна наукова конференція (Польща), отримано сертифікат учасника конференції
International research and practice conference «Сontemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings
Історичний аспект вивчення кольоронайменувань у східнослов’янському мовознавстві
18-21 травня 2017 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. УшинськогоIII Міжнародний Конгрес
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі
Проблеми інклюзивної освіти в дошкільних закладах України
18 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університетРегіональна науково-практична конференція
Філологічні обрії професора В. А. Чабаненка
Структура і семантика антропонімів із кольорокомпонентом
27–28 жовтня 2017 р., м. Могильов, Білорусія, Могильовський державний університет ім. А. А. КулешоваМіжнародна наукова конференція
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V
Похідні композити з кольорокомпонентом у пам’ятках середньоукраїнського періоду та нової української мови
10-12 листопада 2017 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова конференція
Актуальні проблеми мовознавства
Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови
03-04 квітня 2018 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара
Кольорова палітра у прозі О. Гончара
04 квітня 2018 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара
Кольорова палітра у прозі О. Гончара
05 травня 2018 р., м. Дніпро Міжнародна конференція
Український смисл
Культура українського мовлення як складник професійної підготовки студентів спеціальності «дошкільна освіта»
18 травня 2018 р., м. Кривий РігVII Міжнародні наукові Кирило-Мефодіївські читання
VII Міжнародні наукові Кирило-Мефодіївські читання, присвячені вшануванню Міжнародного дня слов’янської писемності й культури, у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України
Аналіз тематичної групи кольороназв у текстах конфесійного стилю
15 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетРегіональна конференція
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації
Народознавчий підхід у соціальному вихованні дітей старшого дошкільного віку
25 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетРегіональна конференція
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації
Сутність понять «індивід», «особистість» дитини в науковій літературі в умовах модернізації дошкільної та початкової ланок освіти
25 травня 2018 р., м. Нікополь, КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж ДОР»I Регіональна науково-практична конференція
Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти
Особливості мовленнєвого розвитку старших дошкільників
26 лютого 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетНауково-методичний семінар
Науково-методичний семінар для керівників, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, науково-педагогічних працівників
Методичні підходи до організації тьюторського супроводу в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти
13-14 березня 2019 р., м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнська науково-практична конференція
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід
Формування словотворчої компетенції старших дошкільників засобом мовленнєвих ігор і вправ
25-26 квітня 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова Інтернет-конференція
Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору
Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування на етапі дошкільної підготовки
14-15 травня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаВсеукраїнська наукова конференція
Фразеологія в лінгвокультурному просторі
Функціонування кольорономенів у фразеологізмах
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 48. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – С. 140–144. (ВАК, Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)
04 липня 2019 р., м. Варшава, ПольщаЗакордонна конференція
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Академічна доброчесність – запорука сучасного наукового поступу
www.iiasc.org
26-27 вересня 2019 р., м. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. МечниковаМіжнародна наукова конференція
Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009)
Кольорова палітра середньовіччя
Записки з українського мовознавства: Вип. 26. У 2-х томах. Т. 2 : Зб. наук. праць Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 26. Vol. 2 / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : «ПолиПринт», 2019. – С. 42–48. (ВАК, С. 140–144. (ВАК, Index Copernicus (IC), Worldcat)
17-18 жовтня 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації
Види та форми роботи з казкою з дітьми дошкільного віку
25 жовтня 2019 р., м. Могильов, БілорусіяМіжнародна наукова конференція
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI
Особливості функціонування кольоронайменувань у календарно-обрядовій поезії
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2014 р. - дониніОлімпіада з теорії і методики розвитку рідної мови дітей
Загальноуніверситетська

Богославська Яна, група ДВП-12-с
Грамота за I місце у Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти, 2016 р.
2011 р. - дониніПроблемна група "Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики"
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2014 р. - університетська грамота
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29