Іншаков Артур Євгенович

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат філологічних наук
Вчене званняДоцент
Посададоцент кафедри дошкільної освіти
Навчальні дисципліниСучасна українська мова з практикумом, Культура мовлення та виразне читання, Література для дітей дошкільного віку, Теорія та методика розвитку рідної мови дітей, Етнопедагогіка дитинства з методикою проведення занять з народознавства, Спеціальна методика розвитку мовлення дітей з ТПМ, Спеціальна методика початкового навчання мови, Порівняльна дошкільна педагогіка
Наукові інтересиДошкільна лінгводидактика, Дошкільна освіта, Українська історична лексикологія
Контактна інформація:
Службова адресаКриворізький державний педагогічний університет (Kryvyi Rih State Pedagogical University), пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)Кафедра дошкільної освіти, тел.: (056) 470-12-46
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2003 р. - 2008 р.Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології (бакалавр, магістр)
Спеціальність: українська мова і література. Кваліфікація: викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства
2008 р. - 2011 р.Аспірантура з відривом від виробництва, кафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет
10.02.01 - українська мова
2021 р. - 2022 р.Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Назва кваліфікації та присвоєний ступінь – Магістр з дошкільної освіти. Спеціальність – 012 Дошкільна освіта. Спеціалізація – Освітня програма: Дошкільна освіта. Логопедія
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014 р.м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
"Історія кольоративів української мови"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
29 лютого 2016 р. - 28 жовтня 2016 р. (без відриву від виробництва)Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
м. Слов’янськ, Донбаський державний педагогічний університет
Довготривале стажування
24 червня 2019 р. - 06 липня 2019 р.Академічна доброчесність: виклики сучасності
Вищий семінаріум духовний UKSW, Варшава, Польща
Наукове стажування
30 січня 2023 р. - 12 березня 2023 р.Засоби і прийоми, які сприяють розвитку й комунікації педагогів та дітей з особливими освітніми потребами
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (6 кредитів ECTS, 180 годин)
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2011 р. - 2012 р.Асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2011 р. - 2014 р.Асистент кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2014 р. - 2019 р.Старший викладач кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2014 р. - 2017 р.Вихователь, керівник гуртка (за сумісництвом)
ККДНЗ № 6, ККДНЗ № 39, м. Кривий Ріг
2019 р. - дониніДоцент кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
26 травня 2016 р., м. Кривий Ріг, Криворізький національний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Розвиток промисловості та суспільства
Проблеми корекційної освіти в дошкільних закладах України
6-7 квітня 2017 р., м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараVIII Міжнародна наукова конференція
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция
Лексико-граматичні інновації в діахронному дослідженні кольоративів української мови (XIV–XXI ст.)
April 28-29, 2017, LublinМіжнародна наукова конференція (Польща), отримано сертифікат учасника конференції
International research and practice conference «Сontemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings
Історичний аспект вивчення кольоронайменувань у східнослов’янському мовознавстві
18-21 травня 2017 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. УшинськогоIII Міжнародний Конгрес
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі
Проблеми інклюзивної освіти в дошкільних закладах України
18 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університетРегіональна науково-практична конференція
Філологічні обрії професора В. А. Чабаненка
Структура і семантика антропонімів із кольорокомпонентом
27–28 жовтня 2017 р., м. Могильов, Білорусія, Могильовський державний університет ім. А. А. КулешоваМіжнародна наукова конференція
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V
Похідні композити з кольорокомпонентом у пам’ятках середньоукраїнського періоду та нової української мови
10-12 листопада 2017 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова конференція
Актуальні проблеми мовознавства
Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови
03-04 квітня 2018 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара
Кольорова палітра у прозі О. Гончара
04 квітня 2018 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара
Кольорова палітра у прозі О. Гончара
05 травня 2018 р., м. Дніпро Міжнародна конференція
Український смисл
Культура українського мовлення як складник професійної підготовки студентів спеціальності «дошкільна освіта»
18 травня 2018 р., м. Кривий РігVII Міжнародні наукові Кирило-Мефодіївські читання
VII Міжнародні наукові Кирило-Мефодіївські читання, присвячені вшануванню Міжнародного дня слов’янської писемності й культури, у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України
Аналіз тематичної групи кольороназв у текстах конфесійного стилю
15 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетРегіональна конференція
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації
Народознавчий підхід у соціальному вихованні дітей старшого дошкільного віку
25 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетРегіональна конференція
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації
Сутність понять «індивід», «особистість» дитини в науковій літературі в умовах модернізації дошкільної та початкової ланок освіти
25 травня 2018 р., м. Нікополь, КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж ДОР»I Регіональна науково-практична конференція
Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти
Особливості мовленнєвого розвитку старших дошкільників
26 лютого 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетНауково-методичний семінар
Науково-методичний семінар для керівників, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, науково-педагогічних працівників
Методичні підходи до організації тьюторського супроводу в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти
13-14 березня 2019 р., м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнська науково-практична конференція
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід
Формування словотворчої компетенції старших дошкільників засобом мовленнєвих ігор і вправ
25-26 квітня 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова Інтернет-конференція
Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору
Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування на етапі дошкільної підготовки
14-15 травня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаВсеукраїнська наукова конференція
Фразеологія в лінгвокультурному просторі
Функціонування кольорономенів у фразеологізмах
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 48. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – С. 140–144. (ВАК, Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)
04 липня 2019 р., м. Варшава, ПольщаЗакордонна конференція
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Академічна доброчесність – запорука сучасного наукового поступу
www.iiasc.org
26-27 вересня 2019 р., м. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. МечниковаМіжнародна наукова конференція
Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009)
Кольорова палітра середньовіччя
Записки з українського мовознавства: Вип. 26. У 2-х томах. Т. 2 : Зб. наук. праць Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 26. Vol. 2 / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : «ПолиПринт», 2019. – С. 42–48. (ВАК, С. 140–144. (ВАК, Index Copernicus (IC), Worldcat)
17-18 жовтня 2019 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації
Види та форми роботи з казкою з дітьми дошкільного віку
25 жовтня 2019 р., м. Могильов, БілорусьМіжнародна наукова конференція
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI
Особливості функціонування кольоронайменувань у календарно-обрядовій поезії
27 квітня 2020 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова Інтернет-конференція
Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів П. І. Шевченка та В. С. Пікельної
Завдання та зміст формування вмінь складати розповіді-роздуми дітьми старшого дошкільного віку
Серпень 2020 р.WEB OF SCIENCE
Educational Psychology Practices in Europe and the Middle East Aug 2020, Vol. 8, SI, e688 ISSN 2307-7999. Special number: e-ISSN 2310-4635
Basic Aspects of Children's Speech Training for School by Using Activity and Personality Approach
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.688
Грудень 2020 р.Колективна монографія
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтерактивних та продуктивних технологій: колективна монографія / [О. В. Ковшар, Н. Г. Недодатко, М. В. Бадіца, А. Є. Іншаков, І. Є. Іншакова, К. І. Коновалова, М. О. Чулошнікова та ін.], за ред. О. В. Ковшар. Кривий Ріг, 2020
Формування морально-етичних суджень старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
4-5 грудня 2020 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології», 4-5 грудня 2020 року, м. Київ
Художньо-мовленнєвий розвиток дитини та його вплив на формування зв’язного мовлення дошкільників
Грудень 2020 р., м. Рим, ІталіяМіжнародна науково-практична конференція
European scientific discussions. Abstracts of the 1 st International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 329-336
Комунікативна діяльність дітей старшого дошкільного віку
https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-28-30-noyabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv/
2021 р., Kyoto, JapanМіжанародна конференція
Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group
Засоби навчання дітей українського мовлення, їх роль у підвищенні ефективності навчання дітей українського мовлення
Квітень 2022 р.Міжнародна конференція
Педагогіка. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 45, том 2, 2021. С. 116–120. (ВАК)
Емоційне вигорання вихователів закладів дошкільної освіти
Квітень 2022 р.Міжнародна конференція
Інноваційна педагогіка. Вип. 44. Том 2. 2022. С. 143–147. (ВАК).
Формування медіакультури та медіаосвіта старших дошкільників
Червень 2022 р.Міжнародна конференція
Інноваційна педагогіка. Вип. 51, Т. 2. 2022. С. 172–174. (ВАК).
Розвиток художньо-творчого потенціалу дітей передшкільного віку засобами народознавства
http://innovpedagogy.od.ua/archives/2022/51/part_2/35.pdf
21 квітня 2023 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська конференція
Модернізація змісту освіти у підготовці майбутніх професійно-педагогічних фахівців. Кривий Ріг, КДПУ. С. 267–270
Актуальність проблеми фoрмувaння coцioкультурних кoмпетентнocтей у дiтей передшкільного вiку
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7071
11-12 травня 2023 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Матеріали до III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації»
Психолого-педагогічні дослідження з проблеми формування соціокультурної компетентності дошкільників
https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/7768
21 грудня 2023 р., м. Кривий РігМіський науково-практичний семінар
Міський науково-практичний семінар «Школа молодого психолога»
Проблема емоційного вигорання педагогічних працівників у науково-методичній літературі
Виступ на пленарному засіданні
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2014 р. - дониніОлімпіада з теорії і методики розвитку рідної мови дітей
Загальноуніверситетська

Богославська Яна, група ДВП-12-с
Грамота за I місце у Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти, 2016 р.
2011 р. - дониніПроблемна група "Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики"
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2014 р. - університетська грамота
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30