Суятинова
Катерина Євгенїівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадастарший викладач кафедри дошкільної освітистарший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Навчальні дисципліниПсихологія дитяча, Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення, Методика фізичного виховання дітей, Моделі організації освітнього процесу, Виховання дітей у гріТеорія та історія соціальної роботи, Педагогіка сімейного виховання, Теорія та історія соціального виховання, Технологія роботи соціального гувернера, Історія соціально-педагогічної роботи
Наукові інтересиДошкільна освіта, соціалізація особистості, спеціальна освіта
Наукове кредоНе витрачай час на вивчення професійних «хитрощів». Краще вивчи саму професію. (Х. Джексон Браун-молодший)
Контактна інформація:
Службовий e-mailk9781424@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 470-12-46
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2005Криворізький державний педагогічний університет
Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література (кваліфікація - Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Практичний психолог у закладах освіти).
2005-2008Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура за спеціальністю 10.01.06 - «Теорія літератури» .
2010-2013Криворізький державний педагогічний університет
«Дошкільна освіта» (кваліфікація - Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку).
2012-2016Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
здобувач за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2016Спеціалізована вчена рада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка
"Соціалізація дітей старшого дошільного віку в сім’ях розлучених батьків"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2016
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра спеціальної освіти
стажування
2019Академічна доброчесність: виклики сучасності
Варшава, Вищий Семінаріум Духовний Університету С. Вишинського
стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2016-дониністарший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Криворізький державний педагогічний університет
2009 - дониністарший викладач кафедри дошкільної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2008-2016Вихователь-методист
Комунальний дошкільний заклад № 123 загального розвитку
2008-2009асистент кафедри теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання
Криворізький державний педагогічний університет
2007-2008Практичний психолог
Комунальний дошкільний заклад № 123 загального розвитку
2005Практичний психолог
Криворізька середня загальноосвітня школа № 75.
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
24 жовтня 2013 року, м. УманьМіжнародна науково-практична конференція
Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку
"Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку"
10 червня 2013 р., м. МиколаївВсеукраїнська науково-практична конференція
Модернізація змісту передшкільної освіти
"Умови забезпечення рівних стартових можливостей здобуття передшкільної освіти"
26 травня 2014 року, м. МиколаївВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Сучасна дошкільна освіта: можливості, досвід і перспективи
"Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків"
23 жовтня 2014 р., м. УманьВсеукраїнська науково-практична конференція
Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення
"Соціально-педагогічний супровід соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків: теоретичні аспекти"
29-30 жовтня 2014 року в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса),Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
"Вплив розлучених батьків на соціалізацію дитини дошкільного віку"
29-30 жовтня 2014 року, м.Лодзь (Польща)Міжнародна конференція
Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної та вищої освіти
"Современные исследования проблемы социализации детей дошкольного возраста в семьях разведенных родителей"
27-28 березня 2015 р., м. Львів, Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»Міжнародна науково-практична конференція
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук
"Роль соціального педагога в роботі з дітьми дошкільного віку з сімей розлучених батьків"
17-18 квітня 2015 рік, м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Проблеми та перспективи розвитку освіти
"Розлучення сімей з дітьми: поширеність явища та його наслідки"
17-18 квітня 2015 р., м. ОдесаМіжнародна науково-практична конференція
Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі
"Соціально-педагогічна робота з розлученими сім’ями: досвід зарубіжних країн"
31 травня 2015 р., м. Будапешт, Международная научная конференция
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – 2015
"Психолого-педагогическая помощь детям дошкольного возраста, которые пережили развод родителей"
28-30 червня 2016 р., м. Кєльце, Республіка Польща Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук
"Технологія педагогічної підтримки соціалізації дітей старшого дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків "
28–29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька РеспублікаМіжнародна науково-практична конференція
Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи
"Соціально-педагогічна підтримка дітей з відхиленнями в розвитку"
27-28 квітня 2017 року, м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи
"Читання як соціально-педагогічна проблема"
24-25 листопада 2017 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, м. ДніпроВсеукраїнська наукова конференція
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій
"Навчальна дисципліна «Соціалізація особистості» у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів"
30-31 січня 2018 р., БерлінМіжнародна науково-практична конференція
«SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.Pedagogy. (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.Педагогика.)»
Технологія вирішення конфліктів у підлітковому середовищі
25 травня 2018 р., НікопольІ регіональна
«Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти»
Особливості емоційних переживань дошкільників після розлучення батьків
8 листопада 2018 р., Переяслав-ХмельницькийIV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології
ПЕДАГОГ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ: ТРАЕКТОРІЯ ФАХОВОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
Технологія роботи соціального педагога з дітьми з аутизмом
31 травня 2019 р., НікопольІІ регіональна
Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика
Академічна доброчесність у сучасному науковому середовищі
29 вересня 2019, м. ХмельницькийВсеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віу крізь призму освіти для сталого розвитку
Психолого-педагогічна підтримка розвитку дітей передшкільного віку з особливими освітніми потребами
17 жовтня, м.Кривий РігІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
"Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації"
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Духовно-моральне виховання старших дошільників засобами українського фольклору
Луценко Т.О.
сертифікат учасника
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Розвиток зв’язного мовлення у старших дошкільників засобами дидактичної гри
Мелетенко І.В.
сертифікат учасника
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Українська народна казка як засіб розвитку з’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
Зіновчик В.М.
сертифікат учасника
23 лютого 2017 року, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»
Всеукраїнський
Розвиток зв’язного мовлення у старших дошкільників засобом дидактичної гри
Мелетенко І.В.

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Благоустрій та озеленення території ДНЗ
Дацюк С.П.

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Ігротерапія як метод подолання страхів дітей дошкільного віку
Рябушкіна Є.В

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Ранній аутизм. Арт-терапія в роботі з дітьми-аутистами
Зіновчик В.М.

14 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
ІV МІЖНАРОДНА
РІДНЕ МІСТО ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ярошенко О.О.

14 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
ІV МІЖНАРОДНА
РОЗВИВАЮЧІ МУЛЬТФІЛЬМИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Безуглова Валерія

15 грудня 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
V МІЖНАРОДНА
КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЕВОЇ ТВОРЧОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ КАЗОК В. СУХОМЛИНСЬКОГО)
Кабанець Олена

24 квітня 2018, Національний педагогічний університет імені М.П,Драгоманова, Європеський університетнауково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
ХХІ Всеукраїнська
Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
Маковій М.

17 травня 2018 р., Переяслав-Хмельницький науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
VІІІ МІЖНАРОДНА
Розвиток творчої уяви дітей як психолого-педагогічна проблема
Маковій М.

December 3, 2018, Переяслав-Хмельницькийinternet-conference
X International scientificpractical internet-conference
Правове виховання дошкільників через дидактичну гру
Луценко Т.О.
сертифікат учасника
December 3, 2018, Переяслав-Хмельницькийinternet-conference
X International scientificpractical internet-conference
Дидактична гра у розвитку моральних норм
Мелетенко І.В.

Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2016Грамота КДПУ
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31