Суятинова Катерина Євгенїівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри дошкільної і спеціальної освіти
Навчальні дисципліниПсихологія дитяча, Виховання дітей у грі, Психолого-педагогічне керівництво особистісним розвитком дітей, Сучасні інформаційні технології та медіосвіта, Методична робота в ЗДО
Наукові інтересиДошкільна освіта, особистість, національно-мовленнєва особистість, мовленнєва компетенція/компетентність, мовленнєва діяльність, патріотичне виховання, фізичне виховання, рухова активність, соціокультурна компетентність, цифрова компетентність, медіакультура, медіапростір, медіаосвіта, соціалізація особистості, спеціальна освіта
Наукове кредоНе витрачай час на вивчення професійних «хитрощів». Краще вивчи саму професію. (Х. Джексон Браун-молодший)
Контактна інформація:
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 470-12-46
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2005Криворізький державний педагогічний університет
Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література (кваліфікація - Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Практичний психолог у закладах освіти).
2005-2008Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура за спеціальністю 10.01.06 - «Теорія літератури» .
2010-2013Криворізький державний педагогічний університет
«Дошкільна освіта» (кваліфікація - Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку).
2012-2016Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
здобувач за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2016Спеціалізована вчена рада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка
"Соціалізація дітей старшого дошільного віку в сім’ях розлучених батьків"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2016
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра спеціальної освіти
стажування
2019Академічна доброчесність: виклики сучасності
Варшава, Вищий Семінаріум Духовний Університету С. Вишинського
стажування
20.11.2020-30.11.2020 рМіжнародний онлайн-семінар "Модели инклюзивного образования в зарубежных странах»
від освітньої платформи SKLAD .
підвищення кваліфікації (72 год.)
28 грудня 2021 р. - 28 червня 2022 р.Соціалізація дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра спеціальної освіти
стажування
05 лютого 2024 - 15 березня 2024Технології раннього втручання при ТПМ
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2009 - донині доцент кафедри дошкільної і спеціальної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2016-2020старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Криворізький державний педагогічний університет
2008-2016Вихователь-методист
Комунальний дошкільний заклад № 123 загального розвитку
2008-2009асистент кафедри теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання
Криворізький державний педагогічний університет
2007-2008Практичний психолог
Комунальний дошкільний заклад № 123 загального розвитку
2005Практичний психолог
Криворізька середня загальноосвітня школа № 75.
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
24 жовтня 2013 року, м. УманьМіжнародна науково-практична конференція
Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку
"Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку"
10 червня 2013 р., м. МиколаївВсеукраїнська науково-практична конференція
Модернізація змісту передшкільної освіти
"Умови забезпечення рівних стартових можливостей здобуття передшкільної освіти"
26 травня 2014 року, м. МиколаївВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Сучасна дошкільна освіта: можливості, досвід і перспективи
"Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків"
23 жовтня 2014 р., м. УманьВсеукраїнська науково-практична конференція
Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення
"Соціально-педагогічний супровід соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків: теоретичні аспекти"
29-30 жовтня 2014 року в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса),Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
"Вплив розлучених батьків на соціалізацію дитини дошкільного віку"
29-30 жовтня 2014 року, м.Лодзь (Польща)Міжнародна конференція
Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної та вищої освіти
"Современные исследования проблемы социализации детей дошкольного возраста в семьях разведенных родителей"
27-28 березня 2015 р., м. Львів, Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»Міжнародна науково-практична конференція
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук
"Роль соціального педагога в роботі з дітьми дошкільного віку з сімей розлучених батьків"
17-18 квітня 2015 рік, м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Проблеми та перспективи розвитку освіти
"Розлучення сімей з дітьми: поширеність явища та його наслідки"
17-18 квітня 2015 р., м. ОдесаМіжнародна науково-практична конференція
Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі
"Соціально-педагогічна робота з розлученими сім’ями: досвід зарубіжних країн"
31 травня 2015 р., м. Будапешт, Международная научная конференция
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – 2015
"Психолого-педагогическая помощь детям дошкольного возраста, которые пережили развод родителей"
28-30 червня 2016 р., м. Кєльце, Республіка Польща Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук
"Технологія педагогічної підтримки соціалізації дітей старшого дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків "
28–29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька РеспублікаМіжнародна науково-практична конференція
Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи
"Соціально-педагогічна підтримка дітей з відхиленнями в розвитку"
27-28 квітня 2017 року, м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи
"Читання як соціально-педагогічна проблема"
24-25 листопада 2017 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, м. ДніпроВсеукраїнська наукова конференція
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій
"Навчальна дисципліна «Соціалізація особистості» у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів"
30-31 січня 2018 р., БерлінМіжнародна науково-практична конференція
«SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.Pedagogy. (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.Педагогика.)»
Технологія вирішення конфліктів у підлітковому середовищі
25 травня 2018 р., НікопольІ регіональна
«Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти»
Особливості емоційних переживань дошкільників після розлучення батьків
8 листопада 2018 р., Переяслав-ХмельницькийIV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології
ПЕДАГОГ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ: ТРАЕКТОРІЯ ФАХОВОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
Технологія роботи соціального педагога з дітьми з аутизмом
31 травня 2019 р., НікопольІІ регіональна
Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика
Академічна доброчесність у сучасному науковому середовищі
29 вересня 2019, м. ХмельницькийВсеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віу крізь призму освіти для сталого розвитку
Психолого-педагогічна підтримка розвитку дітей передшкільного віку з особливими освітніми потребами
17 жовтня 2019, м.Кривий РігІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
"Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації"
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
21 лютого 2020 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Міжнародній науковій інтернет-конференції
«Практична психологія в інклюзивному середовищі – 2020
РОБОТА ВИХОВАТЕЛЯ-ТЬЮТОРА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ
27-28 березня 2020 р., м. ДніпроІІ Міжнародна наукова конференція
ОСВІТА І НАУКА У МІНЛИВОМУ СВІТІ: проблеми та перспективи розвитку
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
23 квітня 2020 року, м.ДніпроВсеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
«Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення»
Соціалізація дітей передшкільного віку як об’єкт державної політики
30 квітня 2020 р., м. ТернопільV Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання : досвід, тенденції, перспективи
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ЗВО у зв’язку із поширенням коронавірусу СОVID-19
24 – 25 вересня 2020 р., у Миколаївському національному університеті імені В.О. СухомлинськогоВсеукраїнська науково-практична конференція у форматі ZOOM
«Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)»
Роль вихователя ЗДО у формуванні толерантності у дітей передшкільного віку
1 жовтня 2020 р. на базі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради VІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології
«ОСОБЛИВІ ДІТИ»: ОСВІТА І СОЦІАЛІЗАЦІЯ»
Супровід вихователя-тьютора обдарованої дитини дошкільного віку
06 жовтня 2020 року на базі Миколаївського національного університету імені В. О. СухомлинськогоВсеукраїнська інтернет-конференція
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В 1-МУ КЛАСІ»
Забезпечення наступності у підготовці старших дошкільників до навчання у школі в процесі виховання відповідального ставлення до довкілля
25-26 листопада 2020 рокуДругий Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум
«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

7 квітня 2021 року на базе дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»Міжнародна конференція
«Особый ребенок: обучение, воспитание, развитие»
Сказкотерапия как технология социализации детей дошкольного возраста с синдромом Дауна
22 квітня 2021, Миколаївський національний університет імені В. О. СухомлинськогоВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9 червня 2021Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал»

21-24 вересня 2021 року, м.КиївВсеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти
"інноваційний поступ дошкілля в Україні"

18-20 листопада 2021 р., м.КиївМетодологічний семінар
"Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти"

24 листопада 2021 р., Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОРМіжнародна науково-практична конференція
"Сучасні стратегії, цінності й пріоритети дошкільної та початкової освіти"
Цінності дитині дошкільного віку ХХІ століття
30 листопада 2021 р. (Маріупольський державний університет)ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених
"Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, переспективний досвід"
Безбар’єрність та рівний доступ до освітнього середовища ЗДО"
5-7 грудня 2021 р., StockholmІІІ International Scientific and Practucal Conference
"Modern Science: Innovations and Prospects "

15-16 грудня 2021 р., м.КиївВсеукраїнський педагогічний марафон
"Інновації в освітньому процесі ЗДО"

17 грудня 2021 р., м.КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
"Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами"

18 лютого 2022 р. (КДПУ)Науково-практична конференція
Аутизм - виклик часу

19-20 лютого 2022 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
"Міжнародні та українські засади і принципи здійснення людино-тваринної взаємодії"

28 квітня 2022 р., м.ТернопільІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
"Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції. перспективи"
Національно-мовленнєвий розвиток дошкільників засобами дистанційного навчання
11 травня 2022 р., Українська академія мистецтваВсеукраїнський онлайн-семінар
"Впевнений старт"

12 травня 2022 р., м.КиївМіжнародна науково-практична конференція
"Європейські практики інклюзивної освіти"
Підготовка майбутнього вихователя-тьютора в умовах інклюзивної освіти"
17 травня 2022 р., Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи ЯрмаченкаВсеукраїнський науково-практичний семінар
"Діти з особливими освітніми потребами в умовах часу: психолого-педагогічна допомога"

20 травня 2022 р., Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи ЯрмаченкаВсеукраїнський науково-практичний семінар
"Особливості формування комунікативної компетентності дітей з різними первинними мовленнєвими порушеннями"

16 червня 2022 р.Всеукраїнська інтернет-конференція
"Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах військового стану: теорія, практика, інновації"

13 жовтня 2022 р., на базі Миколаївського національного університету імені В.О.СухомлинськогоВсеукраїнська науково-практична конференція
"Практико-орієнтований підхід до розвитку педагогічної та психологічної освіти в міждисциплінарному дискурсі"
"Патріотичне виховання як основа розвитку духовного потенціалу національно-мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку"
27 жовтня 2022 р., м. УманьІV Всеукраїнська науково-практична конференція
"Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї"
Шляхи формування медіакультури у дітей передшкільного віку"
8 листопада 2022 р., м.КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи"

10-11 листопада 2022 р., на базі кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира ГнатюкаХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
"Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи"
Організація дистанційного навчання в закладі дошкільної освіти в освітніх реаліях 2022 року
17-18 листопада 2022 р., на базі кафедри комп’ютерних наук та та інформаційних технологій фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана ФранкаVII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
"Сучасні інформаційні технології в освіті та науці"
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності вихователів закладів дошкільної освіти"
17-18 листопада 2022 р., на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаХV Міжнародна науково-практична конференція
"Спецільна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи"
25 листопада 2022 р., м.КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
"Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти"

20-21.04.2023, м.ТернопільВсеукраїнська науково-практична конференція
"Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи"
Педагогічна взаємодія у вихованні дітей дошкільного віку
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Духовно-моральне виховання старших дошільників засобами українського фольклору
Луценко Т.О.
сертифікат учасника
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Розвиток зв’язного мовлення у старших дошкільників засобами дидактичної гри
Мелетенко І.В.
сертифікат учасника
23-24 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськнауково-практична конференція
Міжнародна
Українська народна казка як засіб розвитку з’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
Зіновчик В.М.
сертифікат учасника
23 лютого 2017 року, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»
Всеукраїнський
Розвиток зв’язного мовлення у старших дошкільників засобом дидактичної гри
Мелетенко І.В.

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Благоустрій та озеленення території ДНЗ
Дацюк С.П.

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Ігротерапія як метод подолання страхів дітей дошкільного віку
Рябушкіна Є.В

м. Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017 р.наукова Інтернет-конференція
Всеукраїнська
Ранній аутизм. Арт-терапія в роботі з дітьми-аутистами
Зіновчик В.М.

14 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
ІV МІЖНАРОДНА
РІДНЕ МІСТО ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ярошенко О.О.

14 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
ІV МІЖНАРОДНА
РОЗВИВАЮЧІ МУЛЬТФІЛЬМИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Безуглова Валерія

15 грудня 2017 р., Переяслав-Хмельницькийнауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
V МІЖНАРОДНА
КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЕВОЇ ТВОРЧОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ КАЗОК В. СУХОМЛИНСЬКОГО)
Кабанець Олена

24 квітня 2018, Національний педагогічний університет імені М.П,Драгоманова, Європеський університетнауково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
ХХІ Всеукраїнська
Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
Маковій М.

17 травня 2018 р., Переяслав-Хмельницький науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»
VІІІ МІЖНАРОДНА
Розвиток творчої уяви дітей як психолого-педагогічна проблема
Маковій М.

December 3, 2018, Переяслав-Хмельницькийinternet-conference
X International scientificpractical internet-conference
Правове виховання дошкільників через дидактичну гру
Луценко Т.О.
сертифікат учасника
December 3, 2018, Переяслав-Хмельницькийinternet-conference
X International scientificpractical internet-conference
Дидактична гра у розвитку моральних норм
Мелетенко І.В.
сертифікат учасника
27-28 березня 2020 р., м.Дніпронаукова конференція
ІІ Міжнародної наукової конференції.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Кива А.
сертифікат учасника
12 березня 2020 рокуінтернет-конференція
І МІЖНАРОДНа НАУКОВО-ПРАКТИЧНа ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІя
ВЗАЄМОДІЯ ЗДО І РОДИНИ У ВИХОВАННІ ФІЗИЧНО ДОСКОНАЛОЇ ДИТИНИ
Ісаєва Дар’я
сертифікат учасника
12 березня 2020 рокуінтернет-конференція
І МІЖНАРОДНа НАУКОВО-ПРАКТИЧНа ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІя
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ЗАГАРТУВАННЯ
Карпенко М.С.
сертифікат учасника
21-22 травня 2020 року, Рівне
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАПРОСТОРУ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
Безуглова Валерія Дмитрівна
сертифікат учасника
27 листопада 2020 року, Маріупольський державний університет
Всеукраїнської Інтернет-конференція викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених
Співпраця закладу дошкільної освіти та сім’ї у формуванні соціальної компетенції дошкільників
Карпенко М.
сертифікат учасника
18-19 березня 2021 року, м. Глухів.
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція
«Особливість форм співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї у напрямі соціалізації дошкільників».
Карпенко М.
сертифікат учасника
7 апреля 2021 года, Ярославль
Международная научно-практическая конференция «Особый ребенок: обучение, воспитание, развитие»
Сказкотерапия как технология социализации детей дошкольного возраста с синдромом Дауна
Суятинова К.Є., Карпенко М.

16 квітня 2021 року, м.Київ
І Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих вчених, педагогів-практиків (з міжнародною участю)
Подолання дитячих страхів як запорука розвитку емоційного інтелекту дитини дошкільного віку
Коцман М.В
сертифікат учасника
2021Публікація у збірнику «Наукові здобутки студентів з дошкільної освіти».

Адаптація дітей дошкільного віку до умов ЗДО : психологічний аспект»
Ісаєва Д.Ю.

2021Публікація у збірнику «Наукові здобутки студентів з дошкільної освіти».

Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства
Дмитренко А.О.

2021Публікація у збірнику «Наукові здобутки студентів з дошкільної освіти».

Особливості соціально-психологічної адаптації дітей дошкільного віку з аутичним спектром
Дудник Д.О., Зарубіна Є.В.

26 жовтня 2021 року.Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, магістрів та молодих науковців «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Коцман М.
сертифікат учасника
24 листопада 2021 року
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії, цінності й пріоритети дошкільної та початкової освіти"
Наступність дошкільної освіти та Нової української школи
Карпенко М.
сертифікат учасника
24 листопада 2021 року
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії, цінності й пріоритети дошкільної та початкової освіти"
Наступнісь між дошкільною та початковою освітою у контексті Нової української школи
Коцман М.В.
сертифікат учасника
24 листопада 2021 року
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії, цінності й пріоритети дошкільної та початкової освіти"
Особливості формування моральних цінностей дошкільників
Ісаєва Д.Ю.
сертифікат учасника
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2017Грамота КДПУ за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2016 році
2020Грамота КДПУ за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2019 році
2020Грамота за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну науково-педагогічну діяльність, професійну підготовку студентської молоді, організацію навчальної, виховної, науково-педагогічної та науково-дослідної роботи та з нагоди Дня працівників освіти і 90-річчя утворення КДПУ
2021Подяка за плідну науково-дослідницьку діяльність у 2020 році
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30