Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

ПРихожая 

 

 Прихожа Юлія Олександрівна

  

Тема дисертації: Матеріали для анодів літій-іонних акумуляторів

Строк навчання в аспірантурі: 2017-2021

Науковий керівник: д. фіз-мат. н., проф. Балабай Р. М.

Наукові здобутки:

2020 р. - Кращий молодий дослідник КДПУ

2020 р. - Кандидат до призначення стипендії ім. Бизова

 

 

 

 

 

Актуальність теми дисертації: Літій-іонні акумулятори (ЛІА) - пристрої для перетворення та зберігання електричної енергії - використовуються найчастіше та  інтенсивно досліджуються  для широкого спектру застосувань, включаючи інформаційні технології, електромобілі тощо. Наділені привабливими властивостями, такими як висока густина енергії, довгий термін експлуатації, невеликий розмір і мала вага, ЛІА були визнані найбільш ймовірним засобом, який використовуватиметься для зберігання електроенергії в майбутньому. Анод відіграє вирішальну роль в ЛІА, оскільки його характеристики безпосередньо впливають на електрохімічні показники акумулятора. Теоретичні розрахунки надають нові можливості для раціонального проєктування та створення високоефективних ЛІА.

Участь у конференціях:

 • 22-24 листопада, 2017 рік, м. Дніпро “Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп`ютерних систем”.
 • 28 травня - 1 червня, 2018 рік, М. Одеса “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
 • 2-4 жвтня, 2018 рік, м. Ужгород, “VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників”
 • 20-25 травня, 2019 рік, м. Яремче “Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок наносистем”
 • 27-30 серпня, 2019 рік, м. Львів “Нанотехнології та наноматеріали”
 • 27-29 листопада, 2019 рік, м. Дніпро “Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп`ютерних систем ”
 • 25-27 листопада, 2020 рік, м. Дніпро “Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп`ютерних систем ”

 Основні наукові публікації:

 • Балабай Р., Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів ТіО2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі Іванченко О. В., Вашерук О. В.–Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2017. С.233-234.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С.146.
 • Balabai Ruslana, Daria Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliyz Prihozhaya Electronic, dielectric, and optical properties of photonics crystals composed of TiO2 nanoparticles 3D arrays: the first principles calculation. Journal Nanophotonics. 2018. Vol. 12(3). P. 036003.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8), Україна, Ужгород, 2 – 4 жовтня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С. 129.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів Na шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 50-58.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. Журнал фізичних досліджень. - 2019. - Т. 23, №3. С. 3703-1 – 3703-9. (Web of science, Scopus)
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems XVII Freik International Conference (ICPTTFN-XVII), Ukraine, Yaremche, May 20-25, 2019: Abstract book, P. 92
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Chemistry of Solid State. – 2019. - V. 20, № 2. P. 120-126. (Web of science)
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. The Comparison of Intercalation of Na and Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio 7th International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2019), Ukraine, Lviv, August 27-30, 2019, P. 148.
 • Р. Балабай, І. Олійник, Ю. Прихожа Порівняння інтеркаляції атомівNa та Li в аноді аукумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», Дніпро, 27-29 листопада, 2019 р.: Тези доповідей, 2019. С. 240-241.
 • Prikhozha, R. Balabai The Comparison of Intercalation of Na and Li Atoms in Nanostructured SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Journal Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii (в редакції)

 

13113
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30