Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Соломенко

Соломенко Анастасія Геннадіївна

старший науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

e-mail: [email protected]

Освіта:
2010-2015 – Криворізький державний педагогічний університет
Фізико-математичний факультет
Диплом магістра за спеціальністю фізика
Кваліфікація – фізик, викладач фізики, вчитель астрономії
2016-2020 – аспірант кафедри фізики та методики її навчання КДПУ

Диплом доктора філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія. Захист відбувся 14.04.2021 у Разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 41.051.007 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Тема наукового дослідження: «Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів»

 

 Наукові інтереси: двовимірні напівпровідникові матеріали, комп’ютерний експеримент, проектна діяльність

Здобутки:

2017 – лауреат стипендії Кабінету Міністрів України

2018 – переможець конкурсу КДПУ «Кращий аспірант року»

2019 – лауреат відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації «За наукові досягнення»

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія, спеціалізація – Фізика конденсованого стану

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Балабай Руслана Михайлівна

Одним із важливих завдань матеріалознавства та електронної техніки є винайдення, проектування, розробка та отримання нових матеріалів. Двовимірні матеріали (2Д), які зазвичай називаються моношаровими матеріалами, стали центральною темою наукових досліджень з моменту відшарування графену в 2004 році. На відміну від їх об'ємних аналогів 2Д матеріали мають специфічно організовану поверхню, яка дає змогу структурі їх енергетичних зон реагувати на зовнішні збурення. Така  особлива поверхнева природа 2Д матеріалів робить їх конкурентними у використанні для пристроїв, що були означені Гербертом Кроммером під девізом «Інтерфейс – це пристрій». Дослідження 2Д пристроїв, що базуються на 2Д матеріалах, сприяє не тільки глибшому розумінню фізики цих моношарових матеріалів, а також може забезпечити чудову платформу для потенційних можливостей у багатьох областях: від електроніки, оптоелектроніки до застосування у енергетиці та сенсориці. Отже, прорив 2Д матеріалів є вагомою подією, що викликає бажання не лише експериментально характеризувати та розуміти ці високоякісні та хімічно стійкі матеріали, а й наперед маніпулювати цими шаруватими високоупорядкованими матеріалами, контролювати їх, інтегрувати у пристрої та технології, тому тема дисертаційної роботи є актуальною.

 Наукові публікації:

 • Balabaі R.M., Lubenets A.G. Lateral junctions based on graphene with different doping regions. – Journal of Nano- and Electronic Physics. – Vol.9. – №.5 – P. 050171 - 050178. https://jnep.sumdu.edu.ua/uk/component/content/full_article/2309
 • Балабай Р.М., Коновал О.А, Соломенко А.Г. Фотонні та електронні властивості латеральних гетероструктур на основі функціоналізованого графена під дією статичного тиску // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2018. – Т.15, № 3. – С.58-73. https://doi.org/10.18524/1815-7459.2018.3.140397
 • Balabai R., Solomenko A. and Kravtsova D. Electronic and photonic properties of lateral heterostructures based on functionalized graphene depending on the degree of fluorination // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2018. – 673, No. 1. – 125 – 136. https://doi.org/10.1080/15421406.2019.1578502
 • Balabai R. Solomenko A. Flexible 2D layered material junctions // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9 – №.5 – P.1011-1016. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0709-9
 • Balabaі R.M., Solomenko A.G. Use of the Adsorbed Organic Molecules as Dopants for Creation of the Built-in Lateral p-n Junctions in a Sheet of Black Phosphorene. – Journal of Nano- and Electronic Physics. – – Vol.11. – №.5 – 05033(5pp). https://jnep.sumdu.edu.ua/uk/full_article/2886
 • Balabai R.M., Lubenetsz A.G. Lateral Junctions Based on Graphene with different doping regions // ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали. / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С.325.
 • Balabai R.M. Zalevskyi D.V., Lubenetsz A.G. Flexible 2D layered material junctions // The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference 23-26 August 2017, Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P.198. http://www.iop.kiev.ua/~nano2017/files/Abstract_book.pdf.
 • Балабай Р.М., Соломенко А.Г. Латеральні двовимірні структури з діодними властивостями // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017). Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.– С.272-273.
 • Balabai R., Konoval O., Solomenko A. Рhotonic and electronic properties of lateral heterostructures based on functionalized graphene under action of static pressure // 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р. Тези доповідей, 2018.– С.79
 • Balabai R., Kravtsova D., Solomenko A. Diode and photonic properties of lateral heterostructures based on functionalized graphene // The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2018). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2018, Kiev. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2018. – P.718.
 • Balabaі R.M., Solomenko A.G. Strategy of creating integrated lateral p-n junctions in two-dimensional phosphorene, using adsorbed molecules as dopant impurities // ХVІІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Збірник тез. / За заг. ред.  проф. В.В. Прокопіва. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019. – С.93.
 • Balabaі R.M., Solomenko A.G. Strategy of creating integrated lateral p-n junctions in two-dimensional materials by adsorption of atoms or molecules // The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2019). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference 27-30 August 2019, Lviv. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: LLC “Computer-publishing, information center”, 2019. – P.163.
 • Балабай Р., Соломенко А. Функціоналіція двовимірних напівпровідникових матеріалів // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2019). Тези доповідей на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції: 27-29 листопада 2019 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019.– С.185-186.

Наукові конференції:

 • XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (Чернівці, 23-26 серпня 2017 р.);
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективнi напрямки сучасної електронiки, iнформацiйних i комп’ютерних систем» (Днiпро, 22-24 листопада 2017 р.);
 • 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (Одеса, 28 травня - 1 червня 2018 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (Київ, 27-30 серпня 2018 р.);
 • XVІІ Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем (Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (Львів, 27-30 серпня 2019 р.);
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективнi напрямки сучасної електронiки, iнформацiйних i комп’ютерних систем» (Днiпро, 27-29 листопада 2019 р.).

 

13114
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31