Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

p3310776У 1982 році з відзнакою закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Криогенна електроніка».

З 1984 року працює у Криворізькому педагогічному інституті.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Тема дисертаційного дослідження: «Конфігурації точкових дефектів у кремнії при критичних концентраціях».

У 1999 році присвоєне вчене звання доцента.

Останні роки Балабай Р.М. викладає для студентів 4 і 5 курсів та магістрів фізико-математичного факультету дисципліни: «Електротехніка», «Радіоелектроніка і осно-ви автоматики», «Фізика конденсорваних середовищ», «Сучасні методи фізичних досліджень», «Вступ до квантової електроніки», «Основи наноелектроніки».

 

Опублікувала близько 150 наукових праць, серед них публікації в журналах Applied Physics A: Materials Science & Processing, Український фізичний журнал, Photoelectronics, Фізика і хімія твердого тіла, Radiation Measurements, Нові технології, «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», Фізика та інженерія поверхні, Сенсорна електроніка і мікросистемні технології тощо; брала участь у 40 Міжнародних конференціях; є автором монографії «Обчислювальні методи із перших принципів у фізиці твердого тіла: квантово-механічна молекулярна динаміка», навчально-методичних посібників: «Задачі зі статистичної фізики та термодинаміки (з розв'язаннями)», «Лекції з фізики твердого тіла», «Методичні вказівки до лабораторного практикуму з „Електротехніки”.

Керує фундаментальним науковим дослідженням з бюджетним фінансуванням по темі «Просторова будова та енергетичні властивості нанооб’єктів у матриці кремнію та інших напівпровідниках».

Здійснює керівництво аспірантами зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла», є захищені дисертації.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 «Фізики твердого тіла» «Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах».

Наукові інтереси: квантова теорія фізики твердого тіла, обчислювальна фізика, програмування, моделювання процесів у багаточастинкових системах, наноматеріали та нанотехнології.

552
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28