Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

23 грудня 2019 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи Ім-14:

№ з/п

Студент

Тема кваліфікаційної роботи

Науковий керівник

Оцінка

1.

Голуб

Олександр

Іванович

Створення 3D-анімаційних презентацій з використанням Houdini

Доц., к. ф.-м. н.

Моісеєнко Н.В.

Відмінно

А  96

2.

Кузнєцов

Владислав

Сергійович

Створення колекції демонстраційних програм для підтримки курсу “Розробка комп’ютерних ігор”

Доц., к. ф.-м. н.

Моісеєнко Н.В.

Відмінно

А  94

3.

Наготнюк

Юрій

Олександрович

Методи нейромережевої ідентифікації об’єктів

Проф., д. пед. н.

Семеріков С.О.

Відмінно

А  95

4.

Хомінятич

Альбіна

Вячеславівна

Програмна підтримка моніторингу правопорушень

Доц., к. ф.-м. н.

Мерзликін П.В.

Відмінно

А  94

5.

Ярмольська

Олександра

Олегівна

Моделювання когнітивних процесів засобами теорії складних систем та машинного навчання

Проф., д. ф.-м. н.

Соловйов В.М.

Відмінно

А  95

Вітаємо студентів із успішним захистом та відмінними результатами!

9901

8712

2018-2019 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік

2799

2019-2020 навчальний рік

2018-2019 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік

2796

2017-2018 навчальний рік

Теми курсових робіт студентів 3 курсу напряму підготовки "Інформатика" з дисципліни "Системне програмування"

2016-2017 навчальний рік

Теми курсових робіт студентів 2 спеціальності  "Інформатика" з дисципліни "Розробка баз даних"

Теми курсових робіт студентів 3 курсу напряму підготовки "Інформатика" з дисципліни "Web-програмування"

2797

26 грудня відбувся захист  кваліфікаційних робіт студентів групи Ім-13, ступінь вищої освіти «магістр» спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика):

MyCollages

ПІБ студента

Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

(посада, наук. ступінь, ПІБ)

1.

Пихтіна

Інна

Олександрівна

Розвиток конструкторського мислення учнів 6-8 класів на уроках інформатики

Доцент, кандидат педагогічних наук

Хараджян Наталя Анатоліївна

2.

Тараненко Олена Олександрівна

Моделювання розвитку конструкторського мислення учнiв 6-8 класiв у навчаннi робототехнiки

Доцент, кандидат педагогічних наук

Хараджян Наталя Анатоліївна

3.

Фадєєва

Лілія Олександрівна

Криптографiчний алгоритм на основi системи тьюрмiтiв

Кандидат фізико-математичних наук

Мерзликін Павло Володимирович

4.

Гаранін

Олег

Михайлович

Адаптивний штучний інтелект у RPG–грі на ігровому рушії Unity

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Моісеєнко Наталя Володимирівна

5.

Говорун

Владислав

Валерійович

Створення та впровадження інформаційних систем для ведення документообігу у закладі вищої освіти

Професор, доктор фізико-математичних наук

Соловйов Володимир Миколайович

6.

Долотій

Маргарита

Геннадіївна

Використання генератора випадкових чисел з джерелом ентропiї для задач симетричної криптографiї

Кандидат фізико-математичних наук

Мерзликін Павло Володимирович

7.

Єгоров

Владислав

Юрійович

Алгоритми глибокого навчання у прогнозуваннi часових рядiв

Професор, доктор фізико-математичних наук

Соловйов Володимир Миколайович

8.

Кацко

Олександр

Олександрович

Дослідження елементів когнітивного мислення в процесі гри на ігровому рушії Unity

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Моісеєнко Наталя Володимирівна

9.

Сироватський

Олександр Володимирович

Застосування систем доповненої реальності для розробки інтерактивних навчальних матеріалів

Професор, доктор педагогічних наук

Семеріков Сергій Олексійович

Усі студенти отримали високу оцінку власним роботам, як результат - 9 "відмінно"!

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6531

21 та 22 червня відбулась довгоочікувана подія у житті студентів 4 курсу напряму підготовки 6.040302 Інформатика - ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ!

Вітаємо студентів з успішним захистом!

MyCollages 1

Бажаємо професійного визначення та здобутків!

5233

19 січня відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності "014.09 Середня освіта (Інформатика)":

ГУЗІЄК Олександр Васильович - Розробка відеопера для доповідача на науковій конференції (керівник - професор, д. ф.-м. н. П.О. Міненко);

ПОТОЦЬКИЙ Владислав Сергійович - Автоматизація експорту даних з Open Journal Systems до наукометричних баз даних (керівник - професор, д. пед. н. С.О. Семеріков;

РАТУШНИЙ Роман Сергійович - Проектування компонента «Елементарна математика» інформаційно-освітнього середовища навчання математичних дисциплін (керівник - доцент, к. пед. н. С.В. Шокалюк);

СКРИПАЛЬОВ Артем Русланович - Дослідження ефективності використання сонячних панелей з урахуванням погодних умов (керівник - доцент, к. пед. н Н.А. Хараджян).

Mag 2018 4Mag 2018

Керівниками робіт були враховані пропозиції з минулорічного захисту щодо розміщення текстів захищених робіт в університетській електронній бібліотеці з метою поширення результатів виконаних робіт, популяризації спеціальності та підвищення вебометричних показників університету.

Mag 2018 3

Під час захисту магістерських робіт членами ЕК була забезпечена спокійна, доброзичлива й ділова атмосфера.

Mag 2018 2

Всі роботи оцінені на "Добре" та "Відмінно", що свідчить про високий науково-методичний потенціал не лише студентів, але й керівників робіт. 

 

3807
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша