Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти за другим (магістерським) рівнем

(освітньо-професійна програма «Інформатика. Програмування»)

2023 рік вступу

23359

9 грудня 2022 року  на кафедрі інформатики та прикладної математики відбувся офіційний захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освiта (Iнформатика) другого (магістерського) рівня.

photo2

photo3

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменаційна комісія дійшла висновку, що магістерські роботи здобувачів освіти виконані на високому науковому та методичному рівні, студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.

photo5

Вітаємо студентів із успішним захистом магістерських робіт та бажаємо натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості, нових досягнень та успішного працевлаштування за фахом!

21055

Професор, доктор фізико-математичних наук
Соловйов Володимир Миколайович
    1. Алгоритми глибокого навчання у прогнозуванні часових рядів.
    2. Створення та впровадження інформаційних систем для ведення документообігу у закладі вищої освіти.
    3. Моделювання когнітивних процесів засобами теорії складних систем та машинного навчання.
    4. Методи глибокого навчання в дослідженні алгоритмів стійкого розвитку фінансового ринку.
    5. Аналіз стійкості компаній відновлювальної енергетики методами машинного навчання.
    6. Моделювання соціально-економічних систем на основі навчання з підкріпленням.
    7. Інтелектуальна система ідентифікації та прогнозування кризових явищ.
    8. Мультиваріативне авторегресійне моделювання фінансових активів.

Професор, доктор педагогічних наук, старший дослідник
Семеріков Сергій Олексійович
    1. Застосування систем доповненої реальності для розробки інтерактивних навчальних матеріалів.
    2. Методи нейромережної ідентифікації об'єктів.
    3. Ідентифікація динамічних об'єктів у системах машинного зору.
    4. Методика проєктування імерсивних освітніх ресурсів.
    5. Методика навчання розробки доповненої реальності для Web із інтегрованими моделями машинного навчання.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук
Мерзликін Павло Володимирович
    1. Криптографічний алгоритм на основі системи тьюрмітів.
    2. Використання генератора випадкових чисел з джерелом ентропії для задач симетричної криптографії.
    3. Програмна підтримка моніторингу правопорушень.
    4. Система автоматизованого контролю результатів змагань зі спортивного орієнтування.
    5. Веб-фреймворк для створення систем генерації типової документації.
    6. Мобільний застосунок для виявлення можливих фальсифікацій під час збору підписів у підтримку електронних петицій.
    7. Настільна гра з використанням технології NFC.
    8. Створення інтерактивної новели у середовищі Instead.

Доцент, кандидат педагогічних наук
Мінтій Ірина Сергіївна
    1. Удосконалення мобільного курсу шкільної інформатики.
    2. Методичні засади комбінованого навчання інформатики учнів гімназій.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук
Моісеєнко Наталя Володимирівна
    1. Дослідження елементів когнітивного мислення в процесі гри на ігровому рушії Unity.
    2. Адаптивний штучний інтелект у RPG-грі у ігровому рушії Unity.
    3. Створення 3D-анімаційних презентацій з використанням рушія Houdini.
    4. Створення колекції демонстраційних програм для підтримки курсу “Розробка комп'ютерних ігор”.
    5. Розробка моделі та програмна реалізація поведінки некерованих гравцем персонажів у 3D-шутері.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук
Тарасова Олена Юріївна
    1. Розробка мобільного додатку для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
    2. Методика вимірювання когнітивного навантаження у процесі дистанційного навчання.
    3. Розробка електронного освітнього середовища для підготовки до ЄВІ з англійської мови

Доцент, кандидат педагогічних наук
Шокалюк Світлана Вікторівна
    1. Методика навчання ліцеїстів основ квантової інформатики.
    2. Методика розвитку багатомовної компетентності учнів ліцеїв на уроках інформатики.
    3. Методика розвитку математичної компетентності учнів ліцеїв на уроках інформатики.

Асистент
Степанюк Олександр Миколайович
    1. Система автоматизованого моніторингу змагань зі спортивного орієнтування та контролю їх.

20281

23.12 відбувся захист магістерських робіт студентами спеціальності Середня освіта (Інформатика) (група Ім-15):
Вас

Зезуль

якимов

якимов

Зезуль

Ігор

Вячеславович

Удосконалення мобільного курсу шкільної інформатики

Доц., к.пед.н.

Мінтій І.С.

 

Васильєв

Олег

Юрійович

Система автоматизованого контролю результатів змагань зі спортивного орієнтування

Доц., к.ф.-м.н.

Мерзликін П.В.

Тарасенко

Андрій Олексійович

Методи глибокого навчання у дослідженні алгоритмів стійкого розвитку фінансового ринку

Проф., д.ф.-м.н.

Соловйов В.М.

Якимов

Юрій

Володимирович

Аналіз стійкості компаній відновлювальної енергетики методами машинного навчання

Проф., д.ф.-м.н.

Соловйов В.М.

 

Усі роботи підготовлені на високому рівні, тож усі студенти отримали оцінки "Відмінно"!

Бажаємо студентам професійного зростання та визнання!
всі

13697

2019-2020 навчальний рік

13050

2020-2021 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік

2018-2019 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік

2799

8712

26 грудня відбувся захист  кваліфікаційних робіт студентів групи Ім-13, ступінь вищої освіти «магістр» спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика):

MyCollages

ПІБ студента

Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

(посада, наук. ступінь, ПІБ)

1.

Пихтіна

Інна

Олександрівна

Розвиток конструкторського мислення учнів 6-8 класів на уроках інформатики

Доцент, кандидат педагогічних наук

Хараджян Наталя Анатоліївна

2.

Тараненко Олена Олександрівна

Моделювання розвитку конструкторського мислення учнiв 6-8 класiв у навчаннi робототехнiки

Доцент, кандидат педагогічних наук

Хараджян Наталя Анатоліївна

3.

Фадєєва

Лілія Олександрівна

Криптографiчний алгоритм на основi системи тьюрмiтiв

Кандидат фізико-математичних наук

Мерзликін Павло Володимирович

4.

Гаранін

Олег

Михайлович

Адаптивний штучний інтелект у RPG–грі на ігровому рушії Unity

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Моісеєнко Наталя Володимирівна

5.

Говорун

Владислав

Валерійович

Створення та впровадження інформаційних систем для ведення документообігу у закладі вищої освіти

Професор, доктор фізико-математичних наук

Соловйов Володимир Миколайович

6.

Долотій

Маргарита

Геннадіївна

Використання генератора випадкових чисел з джерелом ентропiї для задач симетричної криптографiї

Кандидат фізико-математичних наук

Мерзликін Павло Володимирович

7.

Єгоров

Владислав

Юрійович

Алгоритми глибокого навчання у прогнозуваннi часових рядiв

Професор, доктор фізико-математичних наук

Соловйов Володимир Миколайович

8.

Кацко

Олександр

Олександрович

Дослідження елементів когнітивного мислення в процесі гри на ігровому рушії Unity

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Моісеєнко Наталя Володимирівна

9.

Сироватський

Олександр Володимирович

Застосування систем доповненої реальності для розробки інтерактивних навчальних матеріалів

Професор, доктор педагогічних наук

Семеріков Сергій Олексійович

Усі студенти отримали високу оцінку власним роботам, як результат - 9 "відмінно"!

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6531

21 та 22 червня відбулась довгоочікувана подія у житті студентів 4 курсу напряму підготовки 6.040302 Інформатика - ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ!

Вітаємо студентів з успішним захистом!

MyCollages 1

Бажаємо професійного визначення та здобутків!

5233

19 січня відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності "014.09 Середня освіта (Інформатика)":

ГУЗІЄК Олександр Васильович - Розробка відеопера для доповідача на науковій конференції (керівник - професор, д. ф.-м. н. П.О. Міненко);

ПОТОЦЬКИЙ Владислав Сергійович - Автоматизація експорту даних з Open Journal Systems до наукометричних баз даних (керівник - професор, д. пед. н. С.О. Семеріков;

РАТУШНИЙ Роман Сергійович - Проектування компонента «Елементарна математика» інформаційно-освітнього середовища навчання математичних дисциплін (керівник - доцент, к. пед. н. С.В. Шокалюк);

СКРИПАЛЬОВ Артем Русланович - Дослідження ефективності використання сонячних панелей з урахуванням погодних умов (керівник - доцент, к. пед. н Н.А. Хараджян).

Mag 2018 4Mag 2018

Керівниками робіт були враховані пропозиції з минулорічного захисту щодо розміщення текстів захищених робіт в університетській електронній бібліотеці з метою поширення результатів виконаних робіт, популяризації спеціальності та підвищення вебометричних показників університету.

Mag 2018 3

Під час захисту магістерських робіт членами ЕК була забезпечена спокійна, доброзичлива й ділова атмосфера.

Mag 2018 2

Всі роботи оцінені на "Добре" та "Відмінно", що свідчить про високий науково-методичний потенціал не лише студентів, але й керівників робіт. 

 

3807
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31