Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

SolovievІнформаційне суспільство висуває нові вимоги до якості освітнього процесу у закладі вищої освіти. Серед цих вимог ключовими є:

  • використання інноваційних педагогічних технологій;
  • надання фундаментальних знань;
  • використання сучасних інформаційних технологій.

Забезпечення таких вимог досягається унікальним кадровим складом кафедри інформатики та прикладної математики, адже до її складу входять доктори та кандидати педагогічних і фізико-математичних наук.

Критичне мислення, творчий пошук, вміння ставити високі цілі та досягати їх – ось основоположні риси викладачів кафедри інформатики та прикладної математики.

2824

Кафедра інформатики та прикладної математики була створена в 1992 році з метою поглибленої підготовки студентів фізико-математичного факультету в галузі сучасних комп’ютерних технологій і методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки.

Кафедра є випусковою для спеціальності "Середня освіта (Інформатика)", що має додаткову спеціальність "Середня освіта (Мова та література англійська)" або ж спеціалізацію "Програмування".

З метою реалізації наукового зростання студентів, співробітників університету та науковців кафедрою отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю "Середня освіта (Інформатика)".

 2018 2З 2016 року й дотепер кафедру очолює її засновник - доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Соловйов.

На кафедрі працюють як досвідчені фахівці, так і талановита молодь: професорсько-викладацький склад кафедри налічує 2 доктори наук (В.М. Соловйов, С.О. Семеріков), 6 кандидатів наук (Н.В. Моісеєнко, С.В. Шокалюк, І.С. Мінтій, О.В.Мерзликін, П.В. Мерзликін, О.Ю. Тарасова, М.В. Моісеєнко), 1 доктор філософії (Г.І. Іванова), 1 старший викладач (О.В. Юрко), 2 асистенти (О.М. Степанюк, І.С. Закарлюка).

656

Історія кафедри інформатики та прикладної математики

1785
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша