Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика),
спеціалізація Програмування

Програмування

Робоча програма

Силабус

Основи комп’ютерних наук

Робоча програма

Силабус

Шкільний курс інформатики

Робоча програма

Силабус

Структури даних та алгоритми їх обробки

Робоча програма

Силабус

Комп’ютерні мережі

Робоча програма

Силабус

Операційні системи та системне програмування

Робоча програма

Силабус

Електронні освітні ресурси

Робоча програма

Силабус

Web-програмування

Робоча програма

Силабус

Бази даних

Робоча програма

Силабус

Методи обчислень та комп’ютерне моделювання

Робоча програма

Силабус

Комп’ютерна графіка

Робоча програма

Силабус

Методика навчання інформатики

Робоча програма

Силабус

Архітектура інформаційних систем

Робоча програма

Силабус

Програмування офісних додатків

Робоча програма

Силабус

Видавничі системи

Робоча програма

Силабус

Комп’ютерна математика

Робоча програма

Силабус

Інтелектуальні інформаційні системи

Робоча програма

Силабус

Машинне навчання

Робоча програма

Силабус

Олімпіадне програмування

Робоча програма

Силабус

Програмування мобільних пристроїв

Робоча програма

Силабус

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Робоча програма

Силабус

14389

 Спеціальність 014 Середня освіта (Математика/Фізика/Хімія/Трудове навчання та технології),

додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Шкільний курс інформатики

Робоча програма

Силабус

Програмування

Робоча програма (Спеціальність 014 Середня освіта (Математика/Фізика))

Робоча програма (Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія/Трудове навчання та технології))

Силабус (Спеціальність 014 Середня освіта (Математика/Фізика))

Силабус (Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія/Трудове навчання та технології))

Чисельні методи та моделювання

Робоча програма

Силабус

Методика навчання інформатики

Робоча програма

Силабус

Електронні освітні ресурси

Робоча програма

Силабус (Спеціальність 014 Середня освіта (Математика/Фізика))

Силабус (Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія/Трудове навчання та технології))

14392

Спеціальність 013 Початкова освіта, спеціалізація Інформатика

Основи офісних ІКТ

Робоча програма

Силабус

Апаратно-програмне забезпечення інформаційних систем

Робоча програма

Силабус

ІКТ в освіті і науці

Робоча програма

Силабус

Internet технології

Робоча програма

Силабус

Основи алгоритмізації

Робоча програма

Силабус

Розробка програмних засобів навчального призначення

Робоча програма

Силабус

Візуальне програмування

Робоча програма

Силабус

Методика навчання інформатики в початковій школі

Робоча програма

Силабус

Мультимедіа

Робоча програма

Силабус

Цифрові освітні ресурси

Робоча програма

Силабус

14394

Спеціальність 054 Соціологія,

спеціалізація Соціологія масової комунікації, журналістики і реклами

Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності

Робоча програма

Силабус

14397

Спеціальність 053 Психологія

Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

Робоча програма

Силабус

14398

Спеціальність 015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Інформаційно-комунікаційні технології

Робоча програма

Силабус

 

 Спеціальність 015.38 Професійна освіта (Транспорт) (скорочений термін навчання)

Інформаційно-комунікаційні технології

Робоча програма

Силабус

14501
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша