Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Пилипенко

ПИЛИПЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

викладач математики, інформатики та комп’ютерних дисциплін
Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж
Державного університету економіки і технологій»,
PhD

e-mail: [email protected]

Тема дисертації: Формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики

Термін навчання: 01.10.2019 - 30.09.2023

Дата захисту: 26 грудня 2023 року

Науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

Оголошення про захист, документи і відеозапис захисту

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

22994

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТА:
загальна: підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця ступеня доктора філософії у галузі освіти, зокрема професійної освіти з комп'ютерних технологій, інтегрованого у світовий науковий та освітній простір, здатного розв’язувати комплексні проблеми професійної освіти
спеціальна: формування системи загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для науково-дослідницької діяльності у сфері професійної освіти з комп'ютерних технологій та професійної діяльності на межі освітньої й інформаційно-технологічної галузей; оволодіння відповідною теорією, методологією, технологіями задля проведення ґрунтовного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну та практичне значення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ: освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

УНІКАЛЬНІСТЬ: програма спрямована на підготовку фахівця вищої кваліфікації для галузі професійної освіти, який здатен адаптуватися до роботи в будь-якому освітньому контексті, вибудовувати власну наукову й професійну траєкторію, провадити професійну діяльність на межі освітньої та ІТ-галузей, спираючись на гармонійне поєднання сформованих компетентностей, що становлять фундамент для подальшого особистісного та професійного розвитку, слугують запорукою кар'єрного зростання з урахуванням сучасних тенденцій змін парадигм та технологій у сфері професійної освіти та цифрових технологій.
ОНП розробляється спільнотою фахівців з інформаційних технологій, професійної освіти, методики навчання та ІКТ в освіті, спрямованою на створення умов для апробації результатів досліджень здобувачів освіти на національному та світовому рівнях через систему наукових конференцій і семінарів та оприлюднення у якісних наукових виданнях.

16917

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2021)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2017)

16918

2020 рік

М. Б. Мироненко (завідувач Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Т. С. Сулима (к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету)

2021 рік

М. Б. Мироненко (завідувач Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Т. С. Сулима (к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету)

І. М. Цідило (д. пед. н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)

В. В. Осадчий (д. пед. н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького)

16920

ПРАВИЛА ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ

Накази на зарахування

16939

Слайд1

15936

сс

СЕМЕРІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, старший дослідник, професор кафедри інформатики та прикладної математики

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра інформатики та прикладної математики, пр. Гагаріна, 54, ауд. 203,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: +380675922344

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: теорія та методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

15771

Гаманюк

ГАМАНЮК ВІТА АНАТОЛІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректор з наукової роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (056) 440-61-46

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: іншомовна освіта, міжкультурна комунікація, мовознавство, літературознавство

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

15773

Аверянова

БОСКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

e-mail:  [email protected]

Освіта і робота:
• у 2010 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Середня освіта (Фізика)". Додаткова спеціальність "Середня освіта (Інформатика)";
• 2010-2012 рр. – вчитель інформатики Широківської СЗШ №1;
• 2012-2013 рр. – викладач фізики Автотранспортного технікуму Криворізького технічного університету;
• 2013-2015 рр. – лаборант кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету;
• з 2015 р. і донині  – викладач фізики, астрономії Криворізького державного комерційно-економічного технікуму;
• з 2020 р.  і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Методика реалізації міждисциплінарних зв'язків у професійній підготовці студентів фахових коледжів із застосуванням ІКТ

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

15774

 Шокалюк

 

ШОКАЛЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Методичні засади комп'ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення

Спеціальність: 13.00.02 - Теорія і методика навчання (інформатика)

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік захисту: 2010 

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

16737
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша