Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

 

5331

21-22 травня 2018 р. на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса проведено XI Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО’2018), присвячену 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда. Серед організаторів конференції чільне місце належало викладачам фізико-математичного факультету Криворізького державного педагогічного університету. Зазвичай ця конференція є апофеозом їх річної наукової діяльності. 

imgonline com ua Compressed 66tCiGVz6CKrimk

Доповіді:

5173

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Криворізький національний університет

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького

XI Всеукраїнська
науково-методична конференція
(присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда)

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології
в освіті (КМІТО’2018)

KMITO 1

KMITO 2

Корисні ресурси:

Інформаційний лист

Зразок матеріалів

4324

Дата: 01.03.2018

Аудиторія: 205

Голова секції: д. ф.-м. н., проф. Соловйов В. М.

Секретар секції: к. пед. н., доц. Шокалюк С. В.

П.І.Б. доповідача

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

Назва доповіді

Соловйов В.М.

Завідувач кафедри, д. ф.-м. н., професор

Універсальні прояви складності в системах різної природи

Семеріков С.О.

Професор,

д. пед. н., професор

Мобільне інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу

Міненко П.О.

Професор,

д. ф.-м. н., професор

Особливості рішень СЛАР із функціональними коефіцієнтами

Моісеєнко Н.В.

Доцент,

к. ф.-м. н., доцент

Інструментарій розробника в курсі «Розробка комп’ютерних ігор»

Шокалюк С.В.

Доцент, к. пед. н., доцент

Модель комп’ютерно орієнтованого середовища навчання майбутніх учителів математики

Хараджян Н.А.

Доцент, к. пед. н., доцент

Зміст та елементи методики навчання курсу “Основи робототехніки”

Мінтій І.С.

Доцент, к. пед. н., доцент

Доповнена реальність: український стан досліджень

Мерзликін П.В.

Доцент, к. ф.-м. н.

Теорія, практика та досвід підготовки наукових робіт з інформатики учнів-членів МАН

Медведєв Д.Г.

Старший викладач, к. т. н.

Огляд засобів латентно-семантичного аналізу

Юрко О.В.

Старший викладач

Технологія роботи з великими зображеннями

Степанюк О.М.

Асистент

Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктури з фотонною щілиною

Моісеєнко М.В.

Старший викладач

Аналіз типових помилок студентів при укладанні план-конспектів уроків інформатики у профільній школі

Закарлюка І.С.

Старший викладач

Хмарні технології як засіб фундаменталізації навчання учнів старших класів інформативно-технологічного профілю

Мерзликін О.В.

Асистент, к. пед. н.

Сучасні методи дослідження електронної структури та процесів переносу в наномолекулярних системах

Матеріал підготувала доцент кафедри Мінтій Ірина Сергіївна

4152

16.03.2018 р.  відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри інформатики та ПМ "Моделювання складних систем".

Доповідач: старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики І.С. Закарлюка.

Тема доповіді: "Хмарні технології як засіб фундаменталізації навчання учнів старших класів інформаційно-технологічного профілю".

4075

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Університет імені Альфреда Нобеля

Sun SITE Central Europe

Міжнародний науковий семінар

Augmented Reality in Education

Доповнена реальність в освіті

Дополненная реальность в образовании

02 лютого 2018 р.

https://hangouts.google.com/group/mtKYDZbb0DLT0ovR2

Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, к. 319

Час

Доповідач

Назва доповіді

Установа

15:30 – 15:40

 

Відкриття семінару, вітальне слово

 

15:40 – 15:55

Марія Павлівна
Шишкіна

Проблеми підготовки кадрів для STEM освіти в сучасному іннова­ційному навчально-науковому середовищі

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

15:55 – 16:10

Майя Володимирівна
Попель

Хмарні технології та доповнена реальність: перспективи розвитку

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

16:10 – 16:25

Вікторія Леонідівна
Бузько

Упровадження гейміфікації та елементів доповненої реальності
під час проведення
бінарних уроків у загальноосвітній школі

Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I‑III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»

16:25 – 16:40

Андрій Миколайович
Стрюк
Марина Віталіївна
Рассовицька

Використання засобів доповненої реальності у навчанні майбутніх інженерів-механіків

Криворізький національний університет

16:40 – 16:55

Віктор Борисович
Шаповалов
Жанна Іванівна
Білик
Артем Іванович
Атамась
Євгеній Борисович
Шаповалов

Потенціал використання інструментів
Google Expeditions
та Google Lens
в STEM-освіті України

Національний центр «Мала Академія наук України»

Постерна сесія

Сніжана Олександрівна
Зелінська

Можливості викорис­тання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти

Криворізький державний педагогічний університет

Наталя Василівна
Рашевська

Доповнена реальність: перспективи її застосу­вання у процесі нав­чан­ня майбутніх інженерів

Криворізький національний університет

Тетяна Василівна
Грунтова

Засоби доповненої реальності у навчанні фізики студентів технічних закладів вищої освіти

Криворізький національний університет

Ірина Сергіївна
Мінтій

Доповнена реальність: українське сьогодення бізнесу
та майбутнє освіти

Криворізький державний педагогічний університет

Постерна сесія

Віктор Борисович
Шаповалов
Жанна Іванівна
Білик
Артем Іванович
Атамась
Євгеній Борисович
Шаповалов

Використання віртуального STEM-центру для систематизації методичних наробок з використанням доповненої реальності

Національний центр «Мала Академія наук України»

Юлія Володимирівна
Єчкало
Вікторія Василівна
Ткачук

Доповнена реальність у навчанні студентів із особливими освітніми потребами

Криворізький національний університет

Таміла Григорівна
Коломоєць

Використання доповне­ної реальності для навчання глобальному читанню дошкільників із розладами спектру аутизму

Криворізький державний педагогічний університет

Наталя Олексіївна
Зінонос

Олена Вікторівна
Віхрова

Перспективи використання засобів доповненої реальності у навчанні студентів-іноземців на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Володимир Станіславович
Моркун
Сергій Олексійович
Семеріков
Наталія Володимирівна
Моркун
Світлана Миколаївна
Грищенко

Засоби доповненої реальності у навчанні геоінформаційних систем і технологій

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

17:10 – 17:25

Павло Павлович
Нечипуренко
Тетяна Валеріївна
Старова
Тетяна Валеріївна
Селіванова
Анна Олександрівна
Томіліна

Застосування доповненої реальності у навчанні хімії

Криворізький державний педагогічний університет

17:25 – 17:40

Ірина Юріївна
Тополова
Олександр Володимирович
Мерзликін

Використання доповненої реальності на CLIL-уроках астрономії

Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»

17:40 – 17:55

 

Заключне слово, закриття семінару

 

 

3907

26.01.2018 р. відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри інформатики та ПМ "Моделювання складних систем".

Доповідач: старший викладач кафедри інформатики та ПМ О.В. Юрко.
 
Тема доповіді: "Технології роботи з великими зображеннями". 
 
3790

Кафедра інформатики та прикладної математики поздоровляє Павла Павловича Нечипуренка з успішним захистом кандидатської дисертації!

.be">.be

3550

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Університет імені Альфреда Нобеля

Sun SITE Central Europe

 

Міжнародний науковий семінар

Augmented Reality in Education

Доповнена реальність в освіті

Дополненная реальность в образовании

 

02 лютого 2018 р.

Кривий Ріг

 

Програмний комітет

– Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна:

к. пед. н. М. В. Попель;
д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України О. М. Спірін;
д. пед. н., к. філос. н., с. н. с. М. П. Шишкіна;

– Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна:

Т. В. Грунтова;
к. пед. н., доц. Ю. В. Єчкало;
к. пед. н., доц. Н. В. Рашевська;
к. пед. н., доц. К. І. Словак;
к. пед. н., доц. А. М. Стрюк;
В. В. Ткачук;

– Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна:

к. пед. н. С. О. Зелінська;
к. пед. н. О. В. Мерзликін;
к. пед. н., доц. І. С. Мінтій;
к. пед. н. П. П. Нечипуренко;
д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (голова);
д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов;
к. х. н., доц. Т. В. Старова;
к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк;

– Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна:

д. пед. н., проф. Н. П. Волкова;
д. пед. н., проф. С. П. Кожушко;
д. пед. н., проф. О. Б. Тарнопольський.

Міжнародний семінар відбудеться 02 лютого 2018 року в Україні.

3498

22.12.2017 р. відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри інформатики та ПМ "Моделювання складних систем".

Доповідач: асистент кафедри інформатики та ПМ О.М. Степанюк.
 
Тема доповіді: "Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктури з фотонною щілиною".

 

3504
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31