Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

kte

Сайт конференції:

https://cte.ccjournals.eu/cte2018/

Подання матеріалів:

https://easychair.org/conferences/?conf=cte20180

Термін подання

1 грудня 2018 р.

Хмарні технології в освіті (Cloud Technologies in Education CTE) – рецензований міжнародний семінар з комп’ютерних наук, на якому висвітлюються результати передових досліджень із застосування хмарних технологій в освіті.

До участі в семінарі запрошуються автори матеріалів з усіх аспектів хмаро орієнтованих ІКТ і засобів навчання, платформ, парадигм та моделей, що відображають сучасні інженерні та технологічні рішення ери інформаційних технологій. Ураховуючи, що саме сучасні засоби ІКТ, інформаційні послуги та комунікації є рушієм змін у освіті, запрошуємо до презентації передового досвіду використання хмарних технологій у високотехнологічній освіті.

 

Робочі мови семінару: англійська, українська та російська.

Наукові напрямки семінару

 • мобільне та комбіноване навчання;
 • хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги;
 • хмаро орієнтовані середовища навчання;
 • хмарні технології відкритого навчання;
 • хмарні технології мобільного навчання;
 • хмаро-орієнтовані системи управління навчанням;
 • хмарні технології навчання інформатики;
 • хмарні технології навчання математики;
 • хмарні технології навчання фізики;
 • технології хмаро орієнтованого та мобільного навчання для вчителів та професійної підготовки;
 • моделювання та проектування безшовного навчання та цілісної освіти;
 • масові відкриті дистанційні курси;
 • відкриті системи навчання та віртуальні конференції у підготовці фахівців;
 • методика використання хмаро орієнтованих засобів навчання.

Програмний комітет

https://cte.ccjournals.eu/cte2018/

Організаційний комітет

 • Ю. Г. Носенко, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна
 • М. П. Шишкіна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна
 • С. О. Семеріков, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна
 • А. М. Стрюк, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Корисні ресурси:

CTE2018_ukr

CTE2018_r

CTE2018_e

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

 

6143

26 жовтня 2018 року відбулося друге засідання семінару спільної науково-дослідної лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті.

На семінарі аспірант Маркова Оксана Миколаївна здійснила попередній захист дисертації на тему "Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів" .

Цікава доповідь завершилась виступами рецензентів (Стрюка Андрія Миколайовича, Словак Катерини Іванівни) та наукового керівника - Семерікова Сергія Олексійовича.

Бажаємо Оксані Миколаївні успішного захисту та  гармонії в душі! 

Матеріали семінару

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна

5958

28 вересня 2018 року о 15:30 в 314 аудиторії відбувся семінар спільної науково-дослідної лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті.

На семінарі здобувач лабораторії Ткачук Вікторія Василівна здійснила доповідь на тему "Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів".

Жваве обговорення виступу закінчилось виступом рецензента - кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри інформатики та ПМ Шокалюк Світлани Вікторівни та наукового керівника - доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри інформатики та ПМ Семерікова Сергія Олексійовича).

Матеріали семінару

 

Матеріал підготувала доцент кафедри Мінтій Ірина Сергіївна

5695

 

5331

21-22 травня 2018 р. на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса проведено XI Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО’2018), присвячену 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда. Серед організаторів конференції чільне місце належало викладачам фізико-математичного факультету Криворізького державного педагогічного університету. Зазвичай ця конференція є апофеозом їх річної наукової діяльності. 

imgonline com ua Compressed 66tCiGVz6CKrimk

Доповіді:

5173

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Криворізький національний університет

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького

XI Всеукраїнська
науково-методична конференція
(присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда)

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології
в освіті (КМІТО’2018)

KMITO 1

KMITO 2

Корисні ресурси:

Інформаційний лист

Зразок матеріалів

4324

Дата: 01.03.2018

Аудиторія: 205

Голова секції: д. ф.-м. н., проф. Соловйов В. М.

Секретар секції: к. пед. н., доц. Шокалюк С. В.

П.І.Б. доповідача

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

Назва доповіді

Соловйов В.М.

Завідувач кафедри, д. ф.-м. н., професор

Універсальні прояви складності в системах різної природи

Семеріков С.О.

Професор,

д. пед. н., професор

Мобільне інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу

Міненко П.О.

Професор,

д. ф.-м. н., професор

Особливості рішень СЛАР із функціональними коефіцієнтами

Моісеєнко Н.В.

Доцент,

к. ф.-м. н., доцент

Інструментарій розробника в курсі «Розробка комп’ютерних ігор»

Шокалюк С.В.

Доцент, к. пед. н., доцент

Модель комп’ютерно орієнтованого середовища навчання майбутніх учителів математики

Хараджян Н.А.

Доцент, к. пед. н., доцент

Зміст та елементи методики навчання курсу “Основи робототехніки”

Мінтій І.С.

Доцент, к. пед. н., доцент

Доповнена реальність: український стан досліджень

Мерзликін П.В.

Доцент, к. ф.-м. н.

Теорія, практика та досвід підготовки наукових робіт з інформатики учнів-членів МАН

Медведєв Д.Г.

Старший викладач, к. т. н.

Огляд засобів латентно-семантичного аналізу

Юрко О.В.

Старший викладач

Технологія роботи з великими зображеннями

Степанюк О.М.

Асистент

Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктури з фотонною щілиною

Моісеєнко М.В.

Старший викладач

Аналіз типових помилок студентів при укладанні план-конспектів уроків інформатики у профільній школі

Закарлюка І.С.

Старший викладач

Хмарні технології як засіб фундаменталізації навчання учнів старших класів інформативно-технологічного профілю

Мерзликін О.В.

Асистент, к. пед. н.

Сучасні методи дослідження електронної структури та процесів переносу в наномолекулярних системах

Матеріал підготувала доцент кафедри Мінтій Ірина Сергіївна

4152

16.03.2018 р.  відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри інформатики та ПМ "Моделювання складних систем".

Доповідач: старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики І.С. Закарлюка.

Тема доповіді: "Хмарні технології як засіб фундаменталізації навчання учнів старших класів інформаційно-технологічного профілю".

4075

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Університет імені Альфреда Нобеля

Sun SITE Central Europe

Міжнародний науковий семінар

Augmented Reality in Education

Доповнена реальність в освіті

Дополненная реальность в образовании

02 лютого 2018 р.

https://hangouts.google.com/group/mtKYDZbb0DLT0ovR2

Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, к. 319

Час

Доповідач

Назва доповіді

Установа

15:30 – 15:40

 

Відкриття семінару, вітальне слово

 

15:40 – 15:55

Марія Павлівна
Шишкіна

Проблеми підготовки кадрів для STEM освіти в сучасному іннова­ційному навчально-науковому середовищі

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

15:55 – 16:10

Майя Володимирівна
Попель

Хмарні технології та доповнена реальність: перспективи розвитку

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

16:10 – 16:25

Вікторія Леонідівна
Бузько

Упровадження гейміфікації та елементів доповненої реальності
під час проведення
бінарних уроків у загальноосвітній школі

Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I‑III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»

16:25 – 16:40

Андрій Миколайович
Стрюк
Марина Віталіївна
Рассовицька

Використання засобів доповненої реальності у навчанні майбутніх інженерів-механіків

Криворізький національний університет

16:40 – 16:55

Віктор Борисович
Шаповалов
Жанна Іванівна
Білик
Артем Іванович
Атамась
Євгеній Борисович
Шаповалов

Потенціал використання інструментів
Google Expeditions
та Google Lens
в STEM-освіті України

Національний центр «Мала Академія наук України»

Постерна сесія

Сніжана Олександрівна
Зелінська

Можливості викорис­тання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти

Криворізький державний педагогічний університет

Наталя Василівна
Рашевська

Доповнена реальність: перспективи її застосу­вання у процесі нав­чан­ня майбутніх інженерів

Криворізький національний університет

Тетяна Василівна
Грунтова

Засоби доповненої реальності у навчанні фізики студентів технічних закладів вищої освіти

Криворізький національний університет

Ірина Сергіївна
Мінтій

Доповнена реальність: українське сьогодення бізнесу
та майбутнє освіти

Криворізький державний педагогічний університет

Постерна сесія

Віктор Борисович
Шаповалов
Жанна Іванівна
Білик
Артем Іванович
Атамась
Євгеній Борисович
Шаповалов

Використання віртуального STEM-центру для систематизації методичних наробок з використанням доповненої реальності

Національний центр «Мала Академія наук України»

Юлія Володимирівна
Єчкало
Вікторія Василівна
Ткачук

Доповнена реальність у навчанні студентів із особливими освітніми потребами

Криворізький національний університет

Таміла Григорівна
Коломоєць

Використання доповне­ної реальності для навчання глобальному читанню дошкільників із розладами спектру аутизму

Криворізький державний педагогічний університет

Наталя Олексіївна
Зінонос

Олена Вікторівна
Віхрова

Перспективи використання засобів доповненої реальності у навчанні студентів-іноземців на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Володимир Станіславович
Моркун
Сергій Олексійович
Семеріков
Наталія Володимирівна
Моркун
Світлана Миколаївна
Грищенко

Засоби доповненої реальності у навчанні геоінформаційних систем і технологій

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

17:10 – 17:25

Павло Павлович
Нечипуренко
Тетяна Валеріївна
Старова
Тетяна Валеріївна
Селіванова
Анна Олександрівна
Томіліна

Застосування доповненої реальності у навчанні хімії

Криворізький державний педагогічний університет

17:25 – 17:40

Ірина Юріївна
Тополова
Олександр Володимирович
Мерзликін

Використання доповненої реальності на CLIL-уроках астрономії

Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»

17:40 – 17:55

 

Заключне слово, закриття семінару

 

 

3907

26.01.2018 р. відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри інформатики та ПМ "Моделювання складних систем".

Доповідач: старший викладач кафедри інформатики та ПМ О.В. Юрко.
 
Тема доповіді: "Технології роботи з великими зображеннями". 
 
3790
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31