Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

41

Семінар COmputer SImulation in Education - CoSinE відбувся!

Семінар присвячений пам’яті Іллі Олександровича Теплицького (1941-2018 рр.), який був ідеологом  семінару з комп’ютерного моделювання в освіті та його незмінним організатором з 2005 по 2013 рр.  Проте, з 2014 року планування семінару призупинилось, і ось лише у 2019 році вдалося відновити його проведення - на найдостойнішому рівні - у складі конференції  ICTERI у Херсонському державному університеті. 

30 31 

8103

Переглядаючи поштову скриньку, отримав чергове інформаційне повідомлення конференції «про все». Зазвичай повідомлення про такі конференції я ігнорую через причини, що будуть викладені далі, але цього разу вирішив прочитати детальніше.

Отже, одразу кілька зарубіжних та вітчизняних ЗВО 27 червня 2019 року проводять ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи». Метою організаторів є:

 • прийняти матеріали на будь-яку тематику (з якихось віднесених до природничих наук «інформативних технологій», математики, фізики, хімії, біології, економіки, юриспруденції, історії, філології, соціології, філософії, педагогіки, психології, мистецтвознавства, фізичної культури, екології, туризмознавства, краєзнавства та багатьох інших);
 • зібрати по 250 гривень за матеріали обсягом не більше 0,15 д. а.;
 • стимулювати одного автора до необмеженої кількості публікацій;
 • не проводити конференцію (т. з. «дистанційна форма проведення»).

І, звичайно, матеріали можна надсилати чи не до дня «проведення» такої конференції.

Звичайно, не всі інформаційні повідомлення настільки відверто дискредитують саму ідею наукової конференції як заходу, на якому науковці презентують результати досліджень та обговорюють їх, але досить показовим є той факт, що у загальному звіті про наукову роботу студентів університету відсоток їх залучення до таких сміттєвих конференцій сягає 100. Більш того, перегляд авторефератів захищених кандидатських та докторських дисертації показує, що все більше здобувачів наукового ступеня жодного разу не брали участі у не сміттєвій конференції.

До типових етапів організації наукової конференції, частину яких відтворюють й сміттєві, відносяться:

 • оголошення конференції за певною тематикою (за 9–30 місяців до її початку);
 • формування програмного комітету з числа фахівців із обраної тематики, які будуть рецензувати надіслані статті (1–1,5 місяці);
 • оголошення про збір статей: повних, коротких, дискусійних та інших типів статей, в яких подаються результати дослідження за тематикою конференції (від трьох місяців);
 • завершення збору статей та початок їх рецензування (1–1,5 місяці);
 • дискусія між членами програмного комітету з питання відбору статей до програми конференції (1–2 тижні);
 • розсилання рецензій авторам поданих статей, для авторів відібраних – доопрацювання згідно зауважень рецензентів (2–3 тижні);
 • збір остаточних версій відібраних статей, сутнісна перевірка прийнятих умовно та технічна – усіх; формування попередньої версії матеріалів конференції (2–3 тижні);
 • формування програми конференції із визначенням часу та місця кожної доповіді (1–2 тижні);
 • реєстрація учасників конференції (обов’язковою умовою є участь принаймні одного представника авторського колективу прийнятої статті, який й сплачує реєстраційний внесок);
 • проведення конференції;
 • включення до матеріалів конференції тез або статей ключових доповідачів, виключення статей авторів, жодний з яких не представив їх на конференції (1–2 тижня після проведення);
 • оприлюднення матеріалів конференції (до двох років).

Відібрані високоякісні матеріали наукової конференції – ласий шматок для наукових видавництв, тому головна проблема їх оприлюднення – вибір найбільш придатного видавця та моделі поширення (за передплатою чи відкритого доступу). Для прискорення публікації матеріалів конференції попередній договір про видання може бути укладений задовго до її початку.

Окремі організатори накладають додаткові умови, спрямовані на підвищення якості матеріалів конференції:

1) кількість прийнятих статей на передконференційний семінар регламентується його тривалістю (наприклад, для 8-годинного семінару з перервою – не більше 15 повних статей);
2) відсоток статей, що планується відібрати із загальної кількості подань (наприклад, не більше 50 %);
3) кількість статей, у авторському колективі може бути одна й та сама особа (наприклад, не більше 2);
4) гранична кількість авторів однієї статті (застосовується переважно для соціальних та гуманітарних наук);
5) граничний відсоток посилань автора на власні попередні роботи (наприклад, не більше 10 %) та ін.

Саме такі традиції проведення наукових конференцій, закладені в Криворізькому державному педагогічному інституті у 1970-ті рр. Арнольдом Юхимовичем Ківом, у 2010-х разом із ним підтримує його учень – Володимир Миколайович Соловйов, який нещодавно провів восьму міжнародну конференцію M3E2 2019 – Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (http://m3e2.ccjournals.eu/2019/). Після завершення конференції її матеріали були оприлюднені за моделлю відкритого доступу одним із провідних видавців наукової літератури – EDP Sciences (https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html).

Неофіційне продовження після панельної дискусії: А. В. Матвійчук та А. Ю. КівНеофіційне спілкування А. В. Матвійчука та А. Ю. Ківа після панельної дискусії на M3E2 2019

 

До типових ознак сміттєвих конференцій відносяться:

 • (над)велика кількість установ, що виступають її співорганізаторами;
 • відсутність програмного комітету або включення до нього осіб, які не давали відповідної згоди;
 • встановлення оплати за публікацію у залежності від її обсягу;
 • віддання переваги тезам невиголошуваних доповідей замість повних статей;
 • «дистанційний», «заочний», «віртуальний» характер, необов’язковість доповіді за поданою статтею;
 • відсутність рецензування статей та їх відбору або низька якість рецензуванням (наприклад, виключно встановлення відповідності вимогам до оформлення);
 • міждисциплінарний характер;
 • публікація матеріалів конференції у т. з. «авторській редакції»;
 • велика кількість прийнятих подань за малої тривалості конференцій;
 • відсутність чіткої (із часовими відмітками) програми конференції;
 • публікація матеріалів конференції у хижацьких виданнях або видавцями, що не спеціалізуються на наукових виданнях;
 • (над)висока вартість реєстраційного внеску;
 • неповернення реєстраційного внеску у разі відсутності будь-кого із авторів статті на конференції, невилучення такої статті із матеріалів конференції;
 • публікація матеріалів конференції до (замість) її проведення;
 • оплата реєстраційного внеску разом із поданням статті;
 • (над)швидке рішення про прийняття статті та її включення до програми конференції;
 • відсутність сайту конференції;
 • приховування даних контактних осіб або неможливість їх ідентифікації;
 • відомості про конференцію відсутні на сайтах установ, вказаних як її організатори;
 • опис конференції як міжнародної за локального програмного комітету та відсутності учасників із інших країн;
 • матеріали конференції недоступні широкій аудиторії.

Не всі ці ознаки характерні виключно для сміттєвих конференцій – поодинці вони є скоріше свідченням недосконалої організації, але якщо наявна бодай їх частина – це не є наукова конференція, несвідома підтримка та участь у якій підриває репутацію дослідника. Свідома ж участь у сміттєвій конференції, основною метою організаторів якої є отримання прибутку від учасників, є підтримкою лженауки та порушенням наукової етики.

7955

Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2) is a peer-reviewed international conference focusing on research advances and applications of nonlinear dynamics methods, econophysics and complex systems methodology of emergent economy.

The M3E2 Conference occupies contributions in all aspects of Computational Finance, Economics, Risk Management, Statistical Finance, Trading and Market Microstructure, (Deep) Machine Learning technologies and tools, paradigms and models, relevant to modern financial engineering and technological decisions in the modern age. There is urgent general need for principled changes in postclassic economy elicited by current models, tools, services, networks and IT communication. Let’s to come, show your best practice, and envisage your future actions at the front line of high-tech economy. 

Topics of interest

 • Complex cyberphysical systems, synergy, econophysics, economy of agents
 • Mathematical methods, models, informational systems and technologies in economics
 • Monitoring, modeling, forecasting and preemption of crisis in socio-economic systems
 • Models of global transformations
 • Experimental economics
 • The dynamics of emergent markets in post crisis period
 • Management of the state’s economic safety and economic safety of economic agents
 • Modeling of hospitality sphere development
 • Prioritized ways of formation of the innovation model of Ukrainian economical development
 • The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries
 • (Deep) Machine Learning for prediction of emergent economy dynamics
 • Risk Management models in emergent economy

The Conference language

 • English

Детальніше

6880

img45

7th International Workshop (CoSinE 2019) on Computer Simulation in Education:
A Workshop in Memory of Professor Illia O. Teplytsky.

Organized by: Arnold Kiv (Ben-Gurion University of the Negev, Israel), Serhiy Semerikov (Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine), Vladimir Soloviev (Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine) and Andrii Striuk (Kryvyi Rih National University, Ukraine)

CoSinE 2019 as is

CoSinE is an irregular peer-reviewed international workshop co-located with ICTERI focusing on theory and practice of computer simulation in education. This workshop is dedicated to the memory of our colleague Illia O. Teplytskyi (1941-2018), and his pioneering work in the field of computer simula-tion in education.

The first workshop, founded by Illia O. Teplytskyi, was held on March 29, 2005, in Kryvyi Rih State Pedagogical University. The information about previous workshops at Kryvyi Rih, Ukraine:
1st, March 29, 2005, Kryvyi Rih State Pedagogical University
https://books.google.com.ua/books?id=aYElDwAAQBAJ
2nd, April 26, 2006, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=t4IlDwAAQBAJ
3rd, April 24, 2008, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=wYIlDwAAQBAJ
4th, May 12, 2011, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=_oIlDwAAQBAJ
5th, April 6, 2012, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=xIMlDwAAQBAJ
6th, April 12, 2013, Kryvyi Rih National University
https://books.google.com.ua/books?id=X4olDwAAQBAJ

6879

Матеріали 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering проіндексовано в Scopus!

st

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6727
 1. Перша Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні", 19-20 квітня 2018, м. Київ.
 2. XI Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда) "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті" (КМІТО’2018), 21-22 травня 2018 року, м. Одеса.
 3. VII Міжнародна науково-практична конференція "Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки" (М3Е2), 23-27 травня 2018 р., м. Одеса.
 4. 1st International Workshop on Augmented Reality in Education AREdu 2018, October 2, 2018.
 5. 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering, November 30, 2018.
 6. 6th Workshop on Cloud Technologies in Education CTE2018, December 21, 2018.

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6584

Матеріали 1-го міжнародного семінару AREdu 2018 проіндексовано у Scopus!

are du

Сайт конференції:

http://aredu.ccjournals.eu/aredu2019

Подання матеріалів:

https://easychair.org/conferences/?conf=aredu2019

Термін подання

29 грудня 2018 р.

AREdu – це міжнародний семінар з комп’ютерних наук, що рецензується та на якому розглядаються результати передових досліджень з використання доповненої реальності в освіті.

Наукові напрямки семінару

 • Віртуалізація навчання: принципи, технології, інструменти
 • Гейміфікація доповненої реальності
 • Проектування та реалізація навчальних середовищ доповненої реальності
 • Мобільні технології доповненої реальності
 • Аспекти безпеки та етики середовищ доповненої реальності
 • Доповнена реальність в природничо-математичній освіті
 • Доповнена реальність в професійному навчанні та перепідготовці
 • Соціальні та технічні аспекти використання доповненої реальності

Програмний комітет

http://aredu.ccjournals.eu/aredu2019/

Організаційний комітет

Ю. В. Єчкало, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

М. П. Шишкіна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна

С. О. Семеріков, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

А. М. Стрюк, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Робоча мова семінару: англійська.

Корисні ресурси:

AREdu2019_ukr

AREdu2019_r

AREdu2019_e

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

 

6144

21 грудня відбулося засідання Міжнародного наукового семінару "Хмарні технології в освіті CTE’2018".

20181221 141817      20181221 141345

20181221 14120520181221 14162820181221 14165620181221 141759

20181221 141857

Цікаві доповіді незабаром буде опубліковано для  доступу науковій спільноті.

Нагадуємо, що матеріали минулорічного семінару "Хмарні технології в освіті CTE’2017" проіндексовано у Scopus!!!

6503

kte

Сайт конференції:

https://cte.ccjournals.eu/cte2018/

Подання матеріалів:

https://easychair.org/conferences/?conf=cte20180

Термін подання

1 грудня 2018 р.

Хмарні технології в освіті (Cloud Technologies in Education CTE) – рецензований міжнародний семінар з комп’ютерних наук, на якому висвітлюються результати передових досліджень із застосування хмарних технологій в освіті.

До участі в семінарі запрошуються автори матеріалів з усіх аспектів хмаро орієнтованих ІКТ і засобів навчання, платформ, парадигм та моделей, що відображають сучасні інженерні та технологічні рішення ери інформаційних технологій. Ураховуючи, що саме сучасні засоби ІКТ, інформаційні послуги та комунікації є рушієм змін у освіті, запрошуємо до презентації передового досвіду використання хмарних технологій у високотехнологічній освіті.

 

Робочі мови семінару: англійська, українська та російська.

Наукові напрямки семінару

 • мобільне та комбіноване навчання;
 • хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги;
 • хмаро орієнтовані середовища навчання;
 • хмарні технології відкритого навчання;
 • хмарні технології мобільного навчання;
 • хмаро-орієнтовані системи управління навчанням;
 • хмарні технології навчання інформатики;
 • хмарні технології навчання математики;
 • хмарні технології навчання фізики;
 • технології хмаро орієнтованого та мобільного навчання для вчителів та професійної підготовки;
 • моделювання та проектування безшовного навчання та цілісної освіти;
 • масові відкриті дистанційні курси;
 • відкриті системи навчання та віртуальні конференції у підготовці фахівців;
 • методика використання хмаро орієнтованих засобів навчання.

Програмний комітет

https://cte.ccjournals.eu/cte2018/

Організаційний комітет

 • Ю. Г. Носенко, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна
 • М. П. Шишкіна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна
 • С. О. Семеріков, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна
 • А. М. Стрюк, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Корисні ресурси:

CTE2018_ukr

CTE2018_r

CTE2018_e

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

 

6143

26 жовтня 2018 року відбулося друге засідання семінару спільної науково-дослідної лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті.

На семінарі аспірант Маркова Оксана Миколаївна здійснила попередній захист дисертації на тему "Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів" .

Цікава доповідь завершилась виступами рецензентів (Стрюка Андрія Миколайовича, Словак Катерини Іванівни) та наукового керівника - Семерікова Сергія Олексійовича.

Бажаємо Оксані Миколаївні успішного захисту та  гармонії в душі! 

Матеріали семінару

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна

5958
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша