Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

ICHTML 2020: Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання

Криворізький державний педагогічний університет

Кривий Ріг, Україна, 12-15 травня 2020 р.

Doctoral Сonsortium:

семінар здобувачів освітньо-наукового ступеню “доктор філософії”

Веб-сайт конференції    https://ichtml.org/2020

Подання матеріалів      https://easychair.org/conferences/?conf=ichtml2020

Подання матеріалів      до 15 лютого 2020 р.

Повідомлення про прийняття      1 квітня 2020 р.

Подання виправлених статей      до 15 квітня 2020 р.

Реєстрація                                 25 квітня 2020 р.

День семінару                           13 травня 2020 р.

Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання (The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning – ICHTML) є рецензованої міжнародною конференцією, яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі освіти, навчання та професійної підготовки, а також теорії та підходи, які використовуються в науках про навчання і суміжних з ними. Мета Doctoral Consortium ICHTML 2020 – зорієнтувати здобувачів освітньо-наукового ступеню “доктор філософії” на світові стандарти якості  наукової роботи та надати можливість презентувати свої здобутки. Запрошуємо до участі у передконференційному семінарі та сподіваємось на плідну співпрацю.

Що і як подавати до участі у Doctoral Consortium ICHTML 2020

Здобувачі освітньо-наукового ступеню “доктор філософії” подають статті, в яких представлено поточні результати їхніх дисертаційних досліджень та які підпадають під тематику конференції. Вимоги до матеріалів Doctoral Consortium ICHTML 2020 відповідають вимогам до всіх матеріалів конференції https://ichtml.org/2020/ichtml2020cfp_uk.pdf. Рецензування здійснюється за вимогами, спільними для всіх учасників конференції. Крім того, матеріали учасників Doctoral Consortium мають бути одноосібними, поданими англійською мовою, очно представлені на конференції (презентація та виступ англійською).

ICHTML 2020 використовує для статей формат EDP Sciences, тому РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ SHS Web of Conferences Editorial Guidelines (https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_ guidelines.pdf) та Microsoft Word guidelines (https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc). При поданні матеріалів в  easychair.org оберіть Track: ICHTML2020 - Doctoral Consortium. Прийняті статті будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 / видавець: EDP Sciences) протягом двох місяців після конференції.

Місце проведення

Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна).

Контакти

Doctoral Consortium ICHTML 2020 З усіх питань, пов’язаних із семінаром здобувачів освітньо-наукового ступеню “доктор філософії”, звертайтесь до Надії Павлівни Козаченко (n.p.kozachenko@gmail.com,                  +380979667442)

ICHTML 2020 З усіх питань, пов’язаних із конференцією, звертайтесь до Віти Анатоліївни Гаманюк (VitAna65@gmail.com, +380963485160) або Сергія Олексійовича Семерікова (semerikov@gmail.com)

9736
 

ICSF 2020: Міжнародна конференція з питань сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти

Криворізький національний університет

Кривий Ріг, Україна, 20-22 травня 2020 р.

Веб-сайт конференції

https://icsf.ccjournals.eu/2020/

Подавати за посиланням

https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020

Подання матеріалів до

31 грудня 2019 р.

Повідомлення про прийняття

1 березня 2020 р.

Подача виправлених статей до

15 березня 2020 р.

Реєстрація до

25 квітня 2020 р.

День семінарів

20 травня 2020 р.

 

Міжнародна конференція з питань сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти (The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters – ICSF) є рецензованою міжнародною конференцією, яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі сталого розвитку.

ICSF покриває всі аспекти, парадигми та моделі стійкого розвитку, орієнтуючись на перетин стійкості, довкілля та технологій, а також їх вплив на корпорації, уряди, освітні установи, регіони та спільноти як сьогодні, так і в майбутньому.

Запрошуємо вас взяти участь у конференції і сподіваємося на плідну співпрацю.

Що і як подавати

Авторам пропонується подати повні (та оригінальні дослідницькі) статті (6–12 сторінок), включаючи оглядові статті, навчально-методичні, футурологічні/експертні статті з тематики конференції через EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020) до 31 грудня 2019 р.

Подані матеріали будуть відрецензовані трьома членами програмного комітету за критеріями технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та прозорості. За необхідності буде залучений четвертий додатковий рецензент. Програмний комітет використовує ці рецензії для визначення, які статті будуть прийняті для презентації на конференції. Результати рецензування будуть розіслані контактним авторам електронною поштою разом із коментарями рецензентів (за наявності).

Основні вимоги

 1. Матеріали мають бути:
  1. по суті, правильними та розсудливими;
  2. оригінальними (не опублікованими деінде частково або повністю, а також не поданими в інші місця для одночасного розгляду);
  3. представлені на конференції (принаймні один автор кожної статті повинен бути присутнім на конференції);
  4. відповідними тематиці ICSF.
 2. Приймається максимум дві статті одного автора.
 3. В одній статті не повинно бути більше п’яти авторів.
 4. Кількість посилань у списку використаних джерел має бути не менше 10.
 5. Самоцитування не повинно перевищувати 10 %.
 6. Авторам рекомендується звертатися до Комітету з етики публікацій (COPE) з усіх аспектів етики публікацій (http://publicationethics.org) і суворо дотримуватися етичних правил, описаних у https://www.e3s-conferences.org/about-the-journal/publishing-policies-ethics, зокрема:
  • цілісне дослідження не розділене на кілька частин для збільшення кількості публікацій, що подаються в різний час в один і той самий або різні збірники чи журнали («салямі-публікація»);
  • жодні дані (включаючи зображення) не сфабриковані або підігнані під авторські висновки;
  • жодні чужі дані, текст чи теорії не представлені у такий спосіб, ніби вони належали авторам («плагіат»); надані належні посилання на роботи, матеріал з яких узято майже дослівно, узагальнено та/або перефразовано; лапки використані для дослівного копіювання матеріалу, а дозволи – для матеріалу, захищеного авторським правом;
  • згоду на подання отримано від усіх співавторів та відповідальних органів інституту/організації, де робота була виконана, заздалегідь;
  • усі автори, чиї імена фігурують в статті, зробили значний внесок у наукове дослідження, та поділяють колективну відповідальність за відтворюваність його результатів.

 

Параметри форматування

ICSF 2020 використовує для статей двохстовпцевий формат EDP Sciences, тому при підготовці ваших статей РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ E3S Web of Conferences Editorial Guidelines (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/e3sconf_editorial_guidelines.pdf) та Microsoft Word guidelines (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc).

Подання статей

Якщо ви ніколи раніше не працювали з системою EasyChair і, отже, не маєте облікового запису EasyChair, створіть його, натиснувши посилання «create an account» у формі входу. Дотримуйтесь інструкцій для створення вашого облікового запису, а потім увійдіть до системи EasyChair. Вам буде запропоновано увійти в область ICSF 2020 в якості автора. На сторінці «New Submission» ICSF 2020 заповніть, будь ласка, форми подання відповідно до інструкцій.

Передконференційні семінари

Реєстрація

ICSF вимагає, щоб кожен учасник конференції, не тільки доповідач, але і слухач, зареєструвався на конференції. Для цього кроку буде надана спеціальна служба реєстрації. Реєстрація необхідна для:

1) персоналізації інформаційного пакету конференції, включаючи бейдж з ім'ям і місцем роботи;

2) надання додаткових послуг: наприклад, візової підтримки, бронювання готелю, оформлення офіційного запрошення;

3) збору статистичної інформації про відвідуваність секцій, соціальні заходи тощо – для правильного планування ресурсів;

4) інформування учасників конференції один про одного для полегшення взаємодії.

Будь ласка, виберіть свій варіант реєстрації:

– автор (доповідь та публікація): 60 євро і 200 гривень;

– слухач (з інформаційним пакетом конференції): 200 гривень;

– слухач (без інформаційного пакету конференції): безкоштовно.

Реєстраційна форма ICSF 2020 буде відкрита 1 квітня 2020 р.

Важливі зауваження:

1. Реєстраційний внесок включає плату за конференцію, матеріали конференції (програма конференції, сертифікат, ...), обід, перерву на каву/чай.

2. Кожна платна реєстрація покриває тільки одну статтю і одного учасника.

3. Принаймні один автор кожної прийнятої статті має зареєструватися та відвідати конференцію для публікації статті.

4. Банківська комісія за переказ реєстраційного внеску сплачується відправником.

Тематика конференції*

 • Корпоративна стійкість і корпоративна соціальна відповідальність
 • Геотехнічна і геоекологічна інженерія
 • Управління, законодавство і політика в галузі сталого розвитку
 • Вимірювання, прогнозування і моніторинг сталого розвитку
 • Соціальний та культурний сталий розвиток
 • Сталий розвиток будівництва та архітектури
 • Сталий розвиток міст і суспільства
 • Сталий розвиток інформаційних технологій
 • Сталий розвиток економіки
 • Сталий розвиток освіти
 • Сталий розвиток енергетики
 • Екологія та екологічний менеджмент
 • Сталий розвиток та технологій
 • Сталий розвиток гірничої справи
 • Сталий розвиток туризму
 • Сталий розвиток транспорту

* ICSF визначає ключові теми, але ми не обмежуємося ними

 

Програмний/організаційний комітети – https://icsf.ccjournals.eu/2020/#committies

Публікація

Прийняті статті англійською мовою будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу E3S Web of Conferences (eISSN: 2267-1242 / видавець: EDP Sciences) протягом двох місяців після конференції.

Місце проведення

Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна)

Контакти

З усіх питань, пов’язаних із конференцією, звертайтесь до Сергія Михайловича Чухарєва (+380675225125, konf.knu@gmail.com), Сергія Івановича Сахно (+380672694385, budfac@gmail.com) або Сергія Олексійовича Семерікова (semerikov@gmail.com).

9722

41

Семінар COmputer SImulation in Education - CoSinE відбувся!

Семінар присвячений пам’яті Іллі Олександровича Теплицького (1941-2018 рр.), який був ідеологом  семінару з комп’ютерного моделювання в освіті та його незмінним організатором з 2005 по 2013 рр.  Проте, з 2014 року планування семінару призупинилось, і ось лише у 2019 році вдалося відновити його проведення - на найдостойнішому рівні - у складі конференції  ICTERI у Херсонському державному університеті. 

30 31 

8103

Переглядаючи поштову скриньку, отримав чергове інформаційне повідомлення конференції «про все». Зазвичай повідомлення про такі конференції я ігнорую через причини, що будуть викладені далі, але цього разу вирішив прочитати детальніше.

Отже, одразу кілька зарубіжних та вітчизняних ЗВО 27 червня 2019 року проводять ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи». Метою організаторів є:

 • прийняти матеріали на будь-яку тематику (з якихось віднесених до природничих наук «інформативних технологій», математики, фізики, хімії, біології, економіки, юриспруденції, історії, філології, соціології, філософії, педагогіки, психології, мистецтвознавства, фізичної культури, екології, туризмознавства, краєзнавства та багатьох інших);
 • зібрати по 250 гривень за матеріали обсягом не більше 0,15 д. а.;
 • стимулювати одного автора до необмеженої кількості публікацій;
 • не проводити конференцію (т. з. «дистанційна форма проведення»).

І, звичайно, матеріали можна надсилати чи не до дня «проведення» такої конференції.

7955

Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2) is a peer-reviewed international conference focusing on research advances and applications of nonlinear dynamics methods, econophysics and complex systems methodology of emergent economy.

The M3E2 Conference occupies contributions in all aspects of Computational Finance, Economics, Risk Management, Statistical Finance, Trading and Market Microstructure, (Deep) Machine Learning technologies and tools, paradigms and models, relevant to modern financial engineering and technological decisions in the modern age. There is urgent general need for principled changes in postclassic economy elicited by current models, tools, services, networks and IT communication. Let’s to come, show your best practice, and envisage your future actions at the front line of high-tech economy. 

Topics of interest

 • Complex cyberphysical systems, synergy, econophysics, economy of agents
 • Mathematical methods, models, informational systems and technologies in economics
 • Monitoring, modeling, forecasting and preemption of crisis in socio-economic systems
 • Models of global transformations
 • Experimental economics
 • The dynamics of emergent markets in post crisis period
 • Management of the state’s economic safety and economic safety of economic agents
 • Modeling of hospitality sphere development
 • Prioritized ways of formation of the innovation model of Ukrainian economical development
 • The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries
 • (Deep) Machine Learning for prediction of emergent economy dynamics
 • Risk Management models in emergent economy

The Conference language

 • English

Детальніше

6880

img45

7th International Workshop (CoSinE 2019) on Computer Simulation in Education:
A Workshop in Memory of Professor Illia O. Teplytsky.

Organized by: Arnold Kiv (Ben-Gurion University of the Negev, Israel), Serhiy Semerikov (Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine), Vladimir Soloviev (Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine) and Andrii Striuk (Kryvyi Rih National University, Ukraine)

CoSinE 2019 as is

CoSinE is an irregular peer-reviewed international workshop co-located with ICTERI focusing on theory and practice of computer simulation in education. This workshop is dedicated to the memory of our colleague Illia O. Teplytskyi (1941-2018), and his pioneering work in the field of computer simula-tion in education.

The first workshop, founded by Illia O. Teplytskyi, was held on March 29, 2005, in Kryvyi Rih State Pedagogical University. The information about previous workshops at Kryvyi Rih, Ukraine:
1st, March 29, 2005, Kryvyi Rih State Pedagogical University
https://books.google.com.ua/books?id=aYElDwAAQBAJ
2nd, April 26, 2006, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=t4IlDwAAQBAJ
3rd, April 24, 2008, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=wYIlDwAAQBAJ
4th, May 12, 2011, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=_oIlDwAAQBAJ
5th, April 6, 2012, National Metallurgical Academy of Ukraine
https://books.google.com.ua/books?id=xIMlDwAAQBAJ
6th, April 12, 2013, Kryvyi Rih National University
https://books.google.com.ua/books?id=X4olDwAAQBAJ

6879

Матеріали 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering проіндексовано в Scopus!

st

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6727
 1. Перша Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні", 19-20 квітня 2018, м. Київ.
 2. XI Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда) "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті" (КМІТО’2018), 21-22 травня 2018 року, м. Одеса.
 3. VII Міжнародна науково-практична конференція "Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки" (М3Е2), 23-27 травня 2018 р., м. Одеса.
 4. 1st International Workshop on Augmented Reality in Education AREdu 2018, October 2, 2018.
 5. 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering, November 30, 2018.
 6. 6th Workshop on Cloud Technologies in Education CTE2018, December 21, 2018.

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6584

Матеріали 1-го міжнародного семінару AREdu 2018 проіндексовано у Scopus!

are du

Сайт конференції:

http://aredu.ccjournals.eu/aredu2019

Подання матеріалів:

https://easychair.org/conferences/?conf=aredu2019

Термін подання

29 грудня 2018 р.

AREdu – це міжнародний семінар з комп’ютерних наук, що рецензується та на якому розглядаються результати передових досліджень з використання доповненої реальності в освіті.

Наукові напрямки семінару

 • Віртуалізація навчання: принципи, технології, інструменти
 • Гейміфікація доповненої реальності
 • Проектування та реалізація навчальних середовищ доповненої реальності
 • Мобільні технології доповненої реальності
 • Аспекти безпеки та етики середовищ доповненої реальності
 • Доповнена реальність в природничо-математичній освіті
 • Доповнена реальність в професійному навчанні та перепідготовці
 • Соціальні та технічні аспекти використання доповненої реальності

Програмний комітет

http://aredu.ccjournals.eu/aredu2019/

Організаційний комітет

Ю. В. Єчкало, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

М. П. Шишкіна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна

С. О. Семеріков, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

А. М. Стрюк, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Робоча мова семінару: англійська.

Корисні ресурси:

AREdu2019_ukr

AREdu2019_r

AREdu2019_e

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

 

6144

21 грудня відбулося засідання Міжнародного наукового семінару "Хмарні технології в освіті CTE’2018".

20181221 141817      20181221 141345

20181221 14120520181221 14162820181221 14165620181221 141759

20181221 141857

Цікаві доповіді незабаром буде опубліковано для  доступу науковій спільноті.

Нагадуємо, що матеріали минулорічного семінару "Хмарні технології в освіті CTE’2017" проіндексовано у Scopus!!!

6503
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31