Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

11 жовтня завершились курси підвищення кваліфікації для вчителів інформатики, що проходили на базі Криворізького державного педагогічного університету.

Теми, що були розглянуті з учителями:

Сучасне програмно-методичне забезпечення навчання інформатики;

Елементи теорії та практики навчання основам робототехніки та мікроелектроніки;

Методичні аспекти навчання початків програмування;

Теорія і практика комбінованого навчання інформатики;

Теорія та практика організації навчально-дослідницької діяльності учнів з програмування;

Методика навчання інформатики за програмою вибіркового модуля «Веб-технології» навчальної програми «Інформатика 10-11» (рівень стандарту) та ін.

Та головною новацією для вчителів стало підсумкове оцінювання у формі тестування!

Результат - 100% успішність!

вчител

На додачу слід зазначити, що у вихідному опитуванні усі вчителі визначили доцільність заміни написання та захисту кваліфікаційних завдань тестуванням у СУЕНК Moodle.

Отож, вітаємо вчителів!

І продовжуємо вдосконалюватись!

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

8874
 

ICHTML 2020: Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання

Криворізький державний педагогічний університет

Кривий Ріг, Україна, 12-15 травня 2020 р.

Веб-сайт конференції

https://ichtml.org/2020

Подавати за посиланням

https://easychair.org/conferences/?conf=ichtml2020

Подання матеріалів до

31 грудня 2019 р.

Повідомлення про прийняття

1 березня 2020 р.

Подача виправлених статей до

15 березня 2020 р.

Реєстрація до

25 квітня 2020 р.

День семінару

13 травня 2020 р.

 

Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання (The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning – ICHTML) є рецензованої міжнародною конференцією, яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі освіти, навчання та професійної підготовки, а також теорії та підходи, які використовуються в науках про навчання і суміжних з ними.

ICHTML покриває всі аспекти, парадигми і моделі епістемології, психології навчання, теорій навчання, технологій і засобів навчання, а також суміжних областей з акцентом на людино-машинне навчання. Основним проблемним напрямом конференції є сучасні проблеми та перспективи педагогічної науки: психолого-педагогічні, філософські, соціокультурні аспекти освіти, навчання і виховання, сучасні теорії, технології та засоби навчання, поява яких викликана глобалізацією, інтеграційними процесами, соціальними перетвореннями, гуманітарним і технологічним розвитком. ICHTML відображає нагальну загальну потребу в принципових змінах у посткласичній освіті, викликану сучасними теоріями, моделями, інструментами, послугами, мережами і комунікаціями.

Запрошуємо вас до участі у конференції та сподіваємось на плідну співпрацю.

Що і як подавати

Авторам пропонується подати повні (та оригінальні дослідницькі) статті (6–12 сторінок), включаючи оглядові статті, навчально-методичні, футурологічні/експертні статті з тематики конференції через EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=ichtml2020) до 31 грудня 2019 р.

Подані матеріали будуть відрецензовані трьома членами програмного комітету за критеріями технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та прозорості. За необхідності буде залучений четвертий додатковий рецензент. Програмний комітет використовує ці рецензії для визначення, які статті будуть прийняті для презентації на конференції. Результати рецензування будуть розіслані контактним авторам електронною пошті разом із коментарями рецензентів (за наявності).

Основні вимоги

 1. Матеріали повинні бути:
  1. по суті, правильними та розсудливими;
  2. оригінальними (не опублікованими деінде частково або повністю, а також не поданими в інші місця для одночасного розгляду);
  3. представлені на конференції (принаймні один автор кожної статті повинен бути присутнім на конференції);
  4. відповідними тематиці ICHTML.
 2. Приймається максимум дві статті одного автора.
 3. У одній статті не повинно бути більше п’яти авторів.
 4. Кількість посилань у списку використаних джерел має бути не менше 10.
 5. Самоцитування не повинно перевищувати 10 %.
 6. Авторам рекомендується звертатися до Комітету з етики публікацій (COPE) з усіх аспектів етики публікацій (http://publicationethics.org) і суворо дотримуватися етичних правил, описаних у https://www.shs-conferences.org/about-the-journal/publishing-policies-ethics, зокрема:
  • цілісне дослідження не розділене на кілька частин для збільшення кількості публікацій, що подаються в різний час в один й той самий або різні збірники чи журнали («салямі-публікація»);
  • ніякі дані (включаючи зображення) не сфабриковані або підігнані під авторські висновки;
  • ніякі чужі дані, текст чи теорії не представлені у такий спосіб, ніби то вони належали авторам («плагіат»); надані належні посилання на роботи, матеріал з яких узято майже дослівно, узагальнено та/або перефразовано; лапки використані для дослівного копіювання матеріалу, а дозволи – для матеріалу, захищеного авторським правом;
  • згоду на подання отримано від усіх співавторів та відповідальних органів інституту/організації, де робота була виконана, заздалегідь;
  • усі автори, чиї імена фігурують в статті, внесли значний внесок у наукове дослідження, та поділяють колективну відповідальність за відтворюваність його результатів.

 

Параметри форматування

ICHTML 2020 використовує для статей двохстовпцевий формат EDP Sciences, тому при підготовці ваших статей РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ SHS Web of Conferences Editorial Guidelines (https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf) та Microsoft Word guidelines (https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc).

Подання статей

Якщо ви ніколи раніше не працювали з системою EasyChair і, отже, не маєте облікового запису EasyChair, створіть його, натиснувши посилання «create an account» у формі входу. Дотримуйтесь інструкцій для створення вашого облікового запису, а потім увійдіть до системи EasyChair. Вам буде запропоновано увійти в область ICHTML 2020 в якості автора. На сторінці «New Submission» ICHTML 2020 заповніть, будь ласка, форми подання відповідно до інструкцій.

Тематика конференції*

Секція 1: Історія освіти, навчання та виховання

 • Еволюція освіти, навчання та виховання
 • Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти
 • Порівняльна педагогіка
 • Персоналії
 • Світові тенденції розвитку освіти, навчання та виховання

Секція 2: Теорії освіти, навчання та виховання

 • Аналітична психологія та навчання
 • Антропологія навчання та пізнання
 • Порівняльна психологія
 • Розвиток і навчання
 • Когнітивна нейронаука та навчання
 • Дискурс і виробництво знань
 • Натуралістична епістемологія
 • Нейропсихологія навчання
 • Філософія навчання
 • Психологія навчання
 • Проблеми дошкільної, початкової, середньої, вищої, професійної та післядипломної освіти
 • Навчання протягом усього життя
 • Теорія та практика реформування системи освіти
 • Стандартизація та моніторинг в освіті
 • Гендерна педагогіка
 • Інклюзивне навчання
 • Дитинство: проблеми, реалії та перспективи
 • Становлення та розвиток особистості
 • Теорія та практика профільного навчання

Секція 3: Дискурси освіти, навчання та виховання

 • Філософія освіти в системі соціально-гуманітарного знання
 • Освіта та громадянське суспільство: взаємозв’язок тенденцій
 • Соціокультурні аспекти викладання гуманітарних дисциплін в умовах глобалізації
 • Соціологічні та економічні фактори розвитку освіти
 • Особливості розвитку дитини
 • Психологічна підтримка розвитку особистості
 • Психологічні аспекти освітнього контенту в умовах інклюзії
 • Управління освітою

Секція 4: Методики освіти, навчання та виховання

 • Технологія навчання
 • Штучний інтелект, інженерія знань та інтелектуальні навчальні системи
 • Машинне навчання, навчання роботів та штучне навчання
 • Теорія змісту навчання
 • Дидактичні системи та технології
 • Розвиток ключових освітніх компетентностей
 • Оцінювання в навчанні
 • Міждисциплінарні аспекти навчання, освіти та виховання
 • Методика використання ІКТ в навчанні
 • Теорія та методика мистецької освіти
 • STEAM освіта
 • Методи навчання

* У секціях ICHTML визначені ключові теми, але ми не обмежуємося ними

 

Програмний/організаційний комітети – https://ichtml.org/2020/#committies

Публікація

Прийняті статті англійською мовою будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 / видавець: EDP Sciences) протягом двох місяців після конференції.

Кращі статті німецькою, українською та російською мовами будуть опубліковані в журналі Educational Dimension (ISSN: 2304-4470 / видавець: Криворізький державний педагогічний університет) протягом десяти місяців після конференції.

Місце проведення

Криворізький державний педагогічний університет (Кривой Рог, Украина)

Контакти

З усіх питань, пов’язаних із конференцією, звертайтесь до Віти Анатоліївни Гаманюк (VitAna65@gmail.com, +380963485160) або Сергія Олексійовича Семерікова (semerikov@gmail.com)

8703

Шановні колеги!


Запрошуємо вас взяти участь у 7-му міжнародному семінарі "Хмарні технології в освіті CTE2019" (https://cte.ccjournals.eu/)

Хмарні технології в освіті (Cloud Technologies in Education – CTE) – рецензований міжнародний семінар з комп’ютерних наук, на якому
висвітлюються результати передових досліджень із застосування хмарних технологій в освіті.

До участі в семінарі запрошуються автори матеріалів з усіх аспектів хмаро орієнтованих ІКТ і засобів навчання, платформ, парадигм та
моделей, що відображають сучасні інженерні та технологічні рішення ери інформаційних технологій. Ураховуючи, що саме сучасні засоби ІКТ, інформаційні послуги та комунікації є рушієм змін у освіті, запрошуємо до презентації передового досвіду використання хмарних технологій у високотехнологічній освіті.

Робочі мови семінару: Основною мовою CTE2019 є англійська. Матеріали будь-якою іншою мовою будуть відхилені без розгляду. Виступ на семінарі можливий будь-якою мовою за вибором учасника.

Наукові напрямки семінару
·        мобільне та комбіноване навчання;
·        хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги;
·        хмаро орієнтовані середовища навчання;
·        хмарні технології відкритого навчання;
·        хмарні технології мобільного навчання;
·        хмаро-орієнтовані системи управління навчанням;
·        хмарні технології навчання інформатики;
·        хмарні технології навчання математики;
·        хмарні технології навчання фізики;
·        технології хмаро орієнтованого та мобільного навчання для вчителів та професійної підготовки;
·        моделювання та проектування безшовного навчання та цілісної освіти;
·        масові відкриті дистанційні курси;
·        відкриті системи навчання та віртуальні конференції у підготовці фахівців;
·        методика використання хмаро орієнтованих засобів навчання.

Подання матеріалів
Запрошуємо авторів до 25 жовтня 2019 року подати статті (не менше 10
сторінок) за допомогою системи EasyChair:
https://easychair.org/conferences/?conf=cte20190

Прийняті статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару CTE 2019.


Важливі дати

Останній термін подання матеріалів:        25 жовтня 2019 року
Повідомлення про прийняття матеріалів: 20 листопада 2019 року
Термін подання фінальної версії:              5 грудня 2019 року
Останній термін реєстрації участі:            15 грудня 2019 року
Дата проведення семінару:                        20 грудня 2018 року


Місця проведення семінару
– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;
– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.

Контакти
Андрій Миколайович Стрюк, +380-68-903-00-13, andrey.n.stryuk@gmail.com

8702

З настанням осені у криворізьких парках стає гамірно – і справа не у пожовклому листі, яким хочеться милуватись, а в подіях, що вже стали звичними і знаковими для нашого міста – це різноманітні фести.

Цьогоріч Industrial Fest відбувався у Кривому Розі вже втретє. І вкотре притягувались до локацій з робототехніки криворіжці усіх вікових категорій. Проте, звісно ж, найбільше сяяли очі у наймолодших! А доцент кафедри інформатики та прикладної математики і керівник школи робототехніки у КДПУ Наталя Анатоліївна Хараджян i асистент кафедри інформатики та прикладної математики Галина Ігорівна Іванова зі своїми помічниками – студентами Криворізького державного педагогічного університету – намагались вгадати бажання всіх і кожного!

1 2 3

8600

Завдяки невтомній праці титанів кафедри інформатики та прикладної математики - завідувача кафедри Соловйова Володимира Миколайовича і професора Семерікова Сергія Олексійовича - усі зацікавлені у використанні хмарних технологій в освіті (і не лише науково-педагогічні працівники Криворізького педагогічного) знов отримали можливість опублікуватись у виданні, що проіндексовано в Scopus!

СС cte 2018

Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018)

Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018.


Edited by

Arnold E. Kiv *
Vladimir N. Soloviev **

Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel
** Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine
Table of Contents

Session 1: Digital transformation of learning

Session 2: Cloud-based learning environments

Session 3: Cloud ontologies

Session 4: Cloud services for learning foreign language

Session 5: Cloud technologies in STEAM education

8540

logoОпубліковано матеріали 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019). Видання індексується у Scopus!

 

 

Вітаємо завідувача кафедри інформатики та прикладної математики Соловйова В.М., професора кафедри інформатики та прикладної математики Семерікова С.О. та студента третього курсу спеціальності "Середня освіта (Інформатика)" з публікаціями:

 

8368

За активну участь у Дні Європи доцента кафедри інформатики та прикладної математики Наталю Анатоліївну Хараджян відзначено подякою  міського голови!

                                                    12  32

45

Це - нагорода за величезну річну працю!

Пишаємося!

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

8198

За багаторічну сумлінну працю, визначні успіхи у науковій та педагогічній роботі, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної науки та з нагоди Дня науки професора кафедри інформатики та прикладної математики, доктора педагогічних наук, професора Сергія Олексійовича Семерікова нагороджено грамотою виконкому Криворізької міської ради!

cc

7923
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31