Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Статті, опубліковані за участю студентів:


з/п

Сту­дент, курс, група

Науко­вий керів­ник

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Об­сяг, д.  а.

Спів­авто­ри

1

Бєлін­сь­кий Анд­рій Олек­санд­ро­вич, 3, І-17

Соловйов Володи­мир Мико­лайо­вич

Detecting Stock Crashes Using Levy Distribution

Detecting Stock Crashes Using Levy Distribution [Electronic resource] / Andrii Bielinskyi, Vladimir Soloviev, Serhiy Semerikov, Viktoria Solovieva // Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019 / Edited by : Arnold Kiv, Serhiy Semerikov, Vladimir Soloviev, Liubov Kibalnyk, Hanna Danylchuk, Andriy Matviychuk. – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2422). – P. 420-433. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper34.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3210

0,72

Vladimir Soloviev, Serhiy Semerikov, Viktoria Solovieva

2

Бєлін­сь­кий Анд­рій Олек­санд­ро­вич, 3, І-17

Соловйов Володи­мир Мико­лайо­вич

Complex Systems Theory and Crashes of Cryptocurrency Market

Soloviev V. N. Complex Systems Theory and Crashes of Cryptocurrency Market / Vladimir N. Soloviev, Andriy Belinskiy // Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications (14th International Conference, ICTERI 2018, Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018, Revised Selected Papers) / Eds. : Ermolayev V., Suárez-Figueroa M., Yakovyna V., Mayr H., Nikitchenko M., Spivakovsky A. – Cham : Springer, 2019. – P. 276-297. – (Communications in Computer and Information Science, vol. 1007). – DOI : 10.1007/978-3-030-13929-2_14

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3599

1,35

Vladimir N. Soloviev

3

Бєлін­сь­кий Анд­рій Олек­санд­ро­вич, 3, І-17

Соловйов Володи­мир Мико­лайо­вич

Entropy Analysis of Crisis Phenomena for DJIA Index

Soloviev V. Entropy Analysis of Crisis Phenomena for DJIA Index [Electronic resource] / Vladimir Soloviev, Andrii Bielinskyi, Viktoria Solovieva // ICTERI 2019: ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer : Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019 / Edited by : Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander Spivakovsky. – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2393). – P. 434-449. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_375.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3179

0,84

Vladimir Soloviev, Viktoria Solovieva

4

Бєлін­сь­кий Анд­рій Олек­санд­ро­вич, 3, І-17

Соловйов Володи­мир Мико­лайо­вич

Levy’s stable distribution for stock crash detecting

Bielinskyi A. Levy’s stable distribution for stock crash detecting [Electronic resource] / Andrii Bielinskyi, Serhiy Semerikov, Viktoria Solovieva and Vladimir Soloviev // The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019 / Eds. : S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, O. Chernyak and H. Danylchuk // SHS Web of Conferences. – 2019. – Volume 65. – Article 06006. – Access mode : https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/ 06/shsconf_m3e22019_06006/ shsconf_m3e22019_06006.html. – DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/20196506006

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3151

0,71

Serhiy Semerikov, Viktoria Solovieva and Vladimir Soloviev

5

Бєлін­сь­кий Анд­рій Олек­санд­ро­вич, 3, І-17

Соловйов Володи­мир Миколайо­вич

Levy distribution parameters as precursors of crisis phenomena

Bielinskyi A. Levy distribution parameters as precursors of crisis phenomena / Bielinskyi A., Semerikov S., Solovieva V., Soloviev V. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / За ред. O. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – С. 191-206.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3597

1,07

Semerikov S., Solovieva V., Soloviev V.

6

Пото­цький Влади­слав Сер­гій­ович, 2м, Ім-12

Семері­ков Сергій Олексійо­вич

Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index

Semerikov S. O. Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index / Serhiy O. Semerikov, Vladyslav S. Pototskyi, Kateryna I. Slovak, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv // Педагогiка вищої та середньої школи. – 2018. – Випуск 51. – C. 276-289. – DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3675

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3593

0,57

Serhiy O. Semerikov, Kateryna I. Slovak, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

9919

Студенти-учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Курс, гру­па

Галузь

Заклад вищої освіти, де проходив конкурс, дата

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника

Посада, науковий ступінь, учене звання наукового керівника

Відзначе­но нагорода­ми

1

Пірогов Владислав Миколайович

4, І-15

Інформаційні технології

Хмельницький національний університет, 28.03.2019

Мінтій Ірина Сергіївна

доцент, кандидат педагогіч­них наук, доцент

І місце

2

Пірогов Владислав Миколайович

4, І-15

Інформацій­но-комунікацій­ні технології в освіті

Мелітопольсь­кий державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 04.04.2019

Мінтій Ірина Сергіївна

доцент, кандидат педагогіч­них наук, доцент

 

3

Голуб Олександр Іванович

1м, Ім-14

Інформаційні технології

Хмельницький національний університет, 28.03.2019

Моісеєнко Наталя Володимирів­на

доцент, кандидат фізико-математич­них наук, доцент

 

4

Кузнєцов Владислав Сергійович

1м, Ім-14

Інформаційні технології

Хмельницький національний університет, 28.03.2019

Моісеєнко Наталя Володимирів­на

доцент, кандидат фізико-математич­них наук, доцент

 

5

Пихтіна Інна Олександрівна

Юшманова Ксенія Сергіївна

2, Ім-13

2, І-17

Інформацій­но-комунікацій­ні технології в освіті

Мелітопольсь­кий державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 04.04.2019

Хараджян Наталя Анатоліївна

доцент, кандидат педагогіч­них наук, доцент

 

6

Сироватський Олександр Володимиро­вич

2м, Ім-13

Інформацій­но-комунікацій­ні технології в освіті

Мелітопольсь­кий державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 04.04.2019

Семеріков Сергій Олексійович

професор, доктор педагогіч­них наук, професор

ІІ місце

9918

4 квітня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті", метою якого є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу дослідницької роботи, оволодіння інноваційними освітніми технологіями. 

2

Приємною традицією стали перемоги студентів Криворізького педагогічного у цьому конкурсі - вже вдруге наші студенти є призерами.

ІІ місце отримала робота Сироватського Олександра Володимировича (студент групи Ім-13) та Кулібаби Анни Сергіївни (студентка ДВНЗ КНУ). Науковий керівник - д. пед. н., професор кафедри інформатики та ПМ  Семеріков Сергій Олексійович

1

Вітаємо студентів, наукового керівника та бажаємо подальших перемог!

Окрім захисту наукових робіт, учасники конкурсу долучились до відкриття STEAM-лабораторії у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, зокрема Семеріков Сергій Олексійович прийняв участь у швидкісній збірці "роботанка".

3

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

 

7435

28 березня студент Пірогов Владислав Миколайович приймав участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Інформаційні технології" в м. Хмельницький, у Хмельницькому національному університеті. Заочне оцінювання вивело роботу на 1 місце у рейтингу, а захист роботи показав, що вона дійсно варта 1 місця. 

22221111

2 25

Слід зазначити, що велике значення цього року у конкурсі надавали публікаціям студентів за темою роботи, участі у конференціях, семінарах та впровадженню результатів дослідження. Отож, студентом разом з науковим керівником - доцентом кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Іриною Сергіївною - було проведено і чималу підготовчу роботу:

публікація у виданні, що індексується в Scopus - Pirohov V. M. Software development of the algorithm of adaptating of the website design for people with color-blindness / Vladyslav M. Pirohov, Anna M. Horlo, Iryna S. Mintii // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 103-108. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper11.pdf;

публікація у науковому фаховому виданні України - Пірогов В. М. Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору / І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 4 (95). – С. 104-113;

тези - Пірогов В. М. Програмні засоби для людей із порушеннями зору / Пірогов В. М., Мінтій І. С., Мінтій М. М., Вакалюк Т. А. // Актуальні питання сучасної інформатики : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир : Вид-во О. О. Євенок, 2018. – Вип. 6. – С. 166-170;

семінар - 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering, November 30, 2018;

конференція - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 08-09 листопада 2018 р. в м. Житомир.

Вітаємо студента з перемогою, бажаємо продовжувати, адже захист роботи показав напрями подальших досліджень!

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

7342

logo

Матеріали першого студентського семінару Computer Science & Software Engineer опубліковано у CEUR Workshop Proceedings.

6546

Переможці олімпіади з програмування:

І місце - Росомаха Ганна (І-17)

ІІ місце - Стопкань Тетяна (І-17)

ІІІ місце - Волошин Денис (І-17)

Вітаємо переможців, а всім учасникам бажаємо успіхів наступного року!

6518

30 листопада 2018 року відбувся перший студентський семінар Computer Science & Software Engineer організований кафедрою інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету і кафедрою моделювання та програмного забезпечення Криворізького національного університету.

https://cssesw.ccjournals.eu/cssesw2018/

6336

Традиційним завершенням наукової роботи студентів у навчальному році, своєрідною квінтесенцією кваліфікаційних, курсових робіт чи  то ж певної дисципліни є участь студентів у конференції «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті».

Цьогоріч XI Всеукраїнська науково-методична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО’2018) була присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда. Результатом участі у ній стали наступні публікації студентів фізико-математичного факультету, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри інформатики та прикладної математики:

Васильєв О. Ю. Система електронної відмітки з онлайн моніторингом / Олег Юрійович Васильєв, Олександр Миколайович Степанюк // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 244-248.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2233

Горло А. М. Адаптація дизайну сайту для людей із порушенням кольоросприйняття / Анна Михайлівна Горло, Ірина Сергіївна Мінтій // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 182-187.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2226

Голуб О. І. Проекти на базі ігрового рушія Unreal Engine в курсі «Розробка комп’ютерних ігор» / Олександр Іванович Голуб, Наталя Володимирівна Моісеєнко, Альбіна В’ячеславівна Хомінятич // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 255-260.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2232

Загородько П. В. Пристрій захисту приміщення від несанкціонованого доступу / Павло Володимирович Загородько, Ілля Дмитрович Мошков, Олександр Миколайович Степанюк // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 240-243.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2231

Ковальов О. С. Розробка веб-ресурсу для пошуку новин / Олександр Сергійович Ковальов // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 188-193.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2216

Мельниченко Ю. А. Розробка електронних освітніх ресурсів з математики у середовищі CoCalc для автоматизованої підготовки контрольних завдань / Юлія Анатоліївна Мельниченко // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 134-141.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2215

Хараджян Н. А. Розробка системи задач для розвитку конструкторського мислення учнів середньої та старшої школи на заняттях з робототехніки / Наталя Анатоліївна Хараджян, Інна Олександрівна Пихтіна // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 235-239.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2230

Соловйов В. М. Аналіз когнітивних траєкторій методами теорії складних мереж / Володимир Миколайович Соловйов, Владислав Миколайович Пірогов, Олександра Олегівна Ярмольська // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 25-29.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2212

 

Бажаємо студентам та їх керівникам подальших наукових здобутків та натхнення!

5168

Вітаємо Бєлінського Андрія Олександровича - студента І курсу спеціальності "Інформатика" - з відзначенням його доповіді серед кращих на І Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів "Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні" та нагородженням сертифікатом на 1 000 грн. від туристичної кампанії "Поїхали з нами".

20180424 140532IMG 98d2cb2c8ffeab73b04a22c2650c0dd5 V

Тема доповіді - "Моделювання індикаторів-передвісників на крипторинку засобами теорії складних систем", науковий керівник - Володимир Миколайович Соловйов.

Андрію, які Ваші враження від виступу та конференції в цілому?

Спочатку дуже хвилювався, не хотілось бути гіршим за інших. А потім зібрався з силами і все вийшло.

Дуже приємно, що присутні члени програмного комітету наприкінці відзначили, що видно, що мені подобається те, чим я займаюсь.

 Сподіваємось, що це  перша з численних перемог, що чекають на Вас попереду!

 

4744

5 квітня 2018 р. у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (офіційний сайт конкурсу - http://icte.mdpu.org.ua/).

Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння інноваційними освітніми технологіями.

На розгляд галузевої конкурсної комісії було представлено 57 наукових робіт з 30 закладів вищої освіти різних регіонів України. За результатами подвійного сліпого рецензування наукових робіт експертами було сформовано рейтинговий список учасників. Перші 18 авторів найкращих наукових робіт були запрошені на ІІ тур - підсумкову науково-практичну конференцію.

За результатами публічного захисту студенти фізико-математичного факультету КДПУ Юрій Олександрович Наготнюк та Владислав Сергійович Потоцький вибороли ІІ місце в секції "Інформаційно-комунікаційні технології у закладах вищої освіти" (тема роботи: "Автоматизація експорту даних з Open Journal Systems до наукометричних баз даних"). А I місце в секції здобула студент факультету інформаційних технологій КНУ Анна Сергіївна Кулібаба. Наукові керівники обох робіт-переможців - С. О. Семеріков та В. В. Ткачук - співпрацють у рамках спільної науково-дослідної лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті ДВНЗ "Криворізький національний університет" та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

4531
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша