Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

icteri logo 2020

Опубліковано матеріали конференції 

ICTERI 2020
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer

Кафедра інформатики та прикладної математики на ній була представлена професором кафедри ІПМ, д. пед. н., професором Сергієм Олексійовичем Семеріковим в якості редактора збірника, члена програмного комітету та одного зі співавторів статей "The Review of the Adaptive Learning Systems for the Formation of Individual Educational Trajectory" і  "Exploring Student Uses of Mobile Technologies in University Classrooms: Audience Response Systems and Development of Multimedia", завідувачем кафедри ІПМ, д. ф.-м. н., професором Володимиром Миколайовичем Соловйовим  і Олександром Володимировичем Мерзликіним в якості членів програмного комітету

та колективами авторів:

- завідувач кафедри ІПМ, д. ф.-м. н., професор Володимир Миколайович Соловйов, студент спеціальності Середня освіта (Інформатика) Андрій Бєлінський, д. пед. н., професор Сергій Олексійович Семеріков - стаття "Lyapunov Exponents as Indicators of the Stock Market Crashes";

13190

logoМ3Е22020

За результатами участі у конференції 

M3E2-MLPEED 2020
Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2020

опубліковано такі праці викладачів кафедри інформатики та прикладної математики:

ceurМ3Е22020

M3E2-MLPEED 2020
Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2020

Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020)

Odessa, Ukraine, July 13-18, 2020.

13173

Цитування за Web of Science:

Прізвище, ім’я, по батькові

Профіль

Кількість цитувань загальна

Індекс Гірша

Мерзликін Олександр Володимирович

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/11148109

0

0

Мерзликін Павло Володимирович

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/24287547

0

0

Міненко Павло Олександрович

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/4619924,16036023

2

1

Семеріков Сергій Олексійович

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/6988244

7

1

Соловйов Володимир Миколайович

https://publons.com/researcher/3162467/vladimir-n-soloviev/publications/

9

2

Степанюк Олександр Миколайович

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/6809811

2

1

Тарасова Олена Юріївна

https://publons.com/researcher/3311416/olena-tarasova/

0

0

 

Разом

20

5

9922

Цитування за Scopus:

Прізвище, ім’я, по батькові

Профіль

Кількість цитувань загальна

Кількість цитувань за 2019 рік

Індекс Гірша

Закарлюка Ірина Станіславівна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202445275

1

0

1

 

Мерзликін Олександр Володимирович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202445098

2

1

1

Мерзликін Павло Володимирович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202441530

4

1

1

Міненко Павло Олександрович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55436860000

0

0

0

Мінтій Ірина Сергіївна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204971103

4

2

1

Моісеєнко Михайло Вікторович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56042535700

0

0

0

Моісеєнко Наталя Володимирівна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14626524400

13

2

2

Семеріков Сергій Олексійович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56375008500

131

108

8

Соловйов Володимир Миколайович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535906

36

26

4

Степанюк Олександр Миколайович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23986464300

8

0

2

Тарасова Олена Юріївна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57186334600

2

0

1

Хараджян Наталя Анатоліївна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444442

1

1

1

Шокалюк Світлана Вікторівна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202442074

11

4

2

 

Разом

213

145

24

9921

Цитування за Google Scholar:

Прізвище, ім’я, по батькові

Профіль

Кількість цитувань загальна

Кількість цитувань за 2019 рік

Індекс Гірша

Закарлюка Ірина Станіславівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hRsIW-QAAAAJ

5

0

1

Іванова Галина Ігорівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DIP0V5sAAAAJ

3

1

1

Мерзликін Олександр Володимирович

https://scholar.google.com/citations?user=kXKBu9IAAAAJ

170

15

10

Мерзликін Павло Володимирович

https://scholar.google.com/citations?user=19QYdzIAAAAJ

1

0

1

Міненко Павло Олександрович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=j0q6d24AAAAJ

9

0

1

Мінтій Ірина Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=thlAjNEAAAAJ

151

13

7

Моісеєнко Михайло Вікторович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZdPZqtoAAAAJ

14

0

1

Моісеєнко Наталя Володимирівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PVqut9gAAAAJ

120

12

6

Семеріков Сергій Олексійович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o6srl8sAAAAJ

2607

523

27

Соловйов Володимир Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dzV1hOgAAAAJ

784

87

13

Степанюк Олександр Миколайович

https://scholar.google.ru/citations?user=6lWAVm0AAAAJ

10

0

2

Тарасова Олена Юріївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PqogRTIAAAAJ

3

0

1

Хараджян Наталя Анатоліївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p7KU5DMAAAAJ

45

8

4

Шокалюк Світлана Вікторівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8b7lNW8AAAAJ

377

45

10

Юрко Олександр Володимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yxPcfnIAAAAJ

0

0

0

 

Разом

4299

704

85

9920

Навчальні посібники та свідоцтва про реєстрацію авторського права викладачів кафедри інформатики та прикладної математики у 2019 році:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опублікова­но роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса статті

Навчальні посібники

1

Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики

 

444 с., http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3315

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1

Модло Євгеній Олександрович, Семеріков Сергій Олексійович

Комп’ютерна програма «Фільтр SageCell для Moodle» («SageCell») : свідоцтво № 86664 від 11.03.2019 про реєстрацію авторського права на твір

Авторське право і суміжні права

Офіційний бюлетень № 52, С. 1064, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3598

9913

Тези доповідей у матеріалах конференцій та збірниках наукових праць (в Україні) викладачів кафедри інформатики та прикладної математики  в 2019 році:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опублікова­но роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса статті

1

Горло А. М., Пірогов В. М., Мінтій І. С.

Алгоритм адаптації дизайну сайту для людей з порушенням кольоросприйнят­тя

Інтелектуальний потенціал – 2019

Ч. 3: Математичне моделювання та інженерія програмного забезпечення, с. 28-30, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3573

2

Мінтій І. С., Мінтій М. М., Шокалюк С. В.

Імпорт питань в систему управління навчанням Moodle

Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» : Київ, 24 травня 2019 р.

http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=5

3

Голуб О. І.,

Моісеєнко Н. В.

Розробка гри-квесту «The lost humanity» на базі ігрового рушія Unreal Engine

Інтелектуальний потенціал – 201

Ч. 3: Математичне моделювання та інженерія програмного забезпечення, с. 25-28, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3612

4

Кузнєцов В. С., Моісеєнко Н. В.

Графічний інтерфейс для програми фізичного моделювання

Інтелектуальний потенціал – 2019

Ч. 3: Математичне моделювання та інженерія програмного забезпечення, С. 50-51, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3613

5

Н. А. Хараджян

Р. Ю. Шпонька

Дисципліна «Інформатична STEM-освіта» у підготовці вчителів інформатики

Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р.

С. 263-265, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3619

6

Н. А. Хараджян

Робототехніка як сучасний цифровий напрям профорієнтації

Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти” (23-24 жовтня 2019 р.)

С. 127-132, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3616

9912

Список статей у у інших наукових виданнях викладачів кафедри інформатики та прикладної математики  в 2019 році:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опублікова­но роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса статті

1

Майя Володимирівна Попель, Сергій Олексійович Семеріков, Світлана Вікторівна Шокалюк

Дидактичний потенціал CoCalc у навчанні природничо-математичних та інформатичних дисциплін

Новітні комп’ютерні технології

Том XVII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті», С. 152-158, https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/958

2

Serhiy O. Semerikov, Illia O. Teplytskyi, Yuliia V. Yechkalo, Arnold E. Kiv

Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 159-191, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3667, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3586

3

Yevhenii O. Modlo, Serhiy O. Semerikov, Ekaterina O. Shmeltzer

Modernization of Professional Training of Electromechanics Bachelors: ICT-based Competence Approach

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 192-223, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3668, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3587

4

Vladimir S. Morkun, Serhiy O. Semerikov, Nataliya V. Morkun, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

Defining the Structure of Environmental Competence of Future Mining Engineers: ICT Approach

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 255-262, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3673, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3595

5

Serhiy O. Semerikov, Vladyslav S. Pototskyi, Kateryna I. Slovak, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 276-289, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3675, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3593

6

Bielinskyi A., Semerikov S., Solovieva V., Soloviev V.

Levy distribution parameters as precursors of crisis phenomena

Актуальні проблеми прогнозуван­ня розвитку соціально-економічних систем : монографія / За ред. O. І. Черняка, П. В. Захарченка

С. 191-206, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3597

7

Pavlo P. Nechypurenko, Vladimir N. Soloviev

Using ICT as the Tools of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in the Profile Chemistry Learning of Elective Course “Basics of Quantitative Chemical Analysis”

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 7-24, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3648, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3576

8

Iryna S. Mintii, Vladimir N. Soloviev

Augmented Reality: Ukrainian Present Business and Future Education

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 290-296, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3676, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3589

9

Natalya V. Rashevska, Vladimir N. Soloviev

Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 247-254, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3672, http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3594

10

Olexandr V. Merzlykin, Iryna Yu. Topolova, Vitaliy V. Tron

Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons

Педагогіка вищої та середньої школи

Випуск 51, C. 58-73, DOI : 10.31812/pedag.v51i0.3656, https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3656/3334

11

Мінтій І. С., Мінтій М. М.

Проєктування засобів доповненої реальності навчального призначення

Інформаційні технології у вищій  школі

С. 290-306,

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3607

9911

Список статей у матеріалах конференцій та тези доповідей (за кордоном) викладачів кафедри інформатики та прикладної математики  в 2019 році:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опублікова­но роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса статті

Статті у матеріалах конференцій (за кордоном)

1

Oksana Markova, Serhiy Semerikov

Application of cloud-based spreadsheets to artificial neural network modelling

Proceedings of the 3rd Annual Conference Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical solutions. 23 November 2019. Tallinn, Estonia

P. 12-15, DOI : 10.21303/2585-6847.2019.001039, http://eu-jr.eu/ttfpits/article/download/1039/999

Тези доповідей (за кордоном)

1

Олена Тарасова

Вирішення задачі розпізнавання зморшок на обличчі за допомогою комп'ютера

Proceedings of the 1st  International Symposium Intellectual Economics, Management and Education. September 20, 2019. Vilnius-Ljubljana, Lithuania

P.174-175, http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1945

9910
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30