Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Тези у матеріалах міжнародних конференцій:


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Медведєв Д.Г.

Визначення соціального настрою користувача twitter за допомогою засобів латентно-семантичного аналізу

Медведєв Д. Г. Визначення соціального настрою користувача twitter за допомогою засобів латентно-семантичного аналізу / Д. Г. Медведєв, Ю. О. Наготнюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – С. 250-251.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2876

0,23

Наготнюк Ю.О.

2

Мінтій І. С.

Використання Google Forms у роботі майбутнього класного керівника

Мінтій І. С. Використання Google Forms у роботі майбутнього класного керівника / Мінтій І. С., Придача Т. В. // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції ІТОНТ-2018 : Черкаси, 17-18 травня 2018 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С. 216-218.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2243

0,21

Придача Т. В.

3

Семеріков С. О.

Розробка плагінів для експорту з OJS до RSCI

Семеріков С. О. Розробка плагінів для експорту з OJS до RSCI / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції«Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) : Черкаси, 17-18 травня 2018 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С. 228-230.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2244

0,15

А. М. Стрюк

4

Семеріков С. О.

Засоби мобільного доступу до Scilab

Модло Є. О. Засоби мобільного доступу до Scilab [Електронний ресурс] / Є. О. Модло, С. О. Семеріков, О. В. Сироватський // Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)» [Електронне мережне наукове видання] : збірник матеріалів. 17-18 травня 2018 року / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 348-358. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/pmovc/pmovc-2018_netpub.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2251

0,56

Є. О. Модло, О.В. Сироватський

5

Соловйов В. М.

Дослідження синергетичних процесів на крипторинку методом теорії випадкових матриць

Сердюк О. А. Дослідження синергетичних процесів на крипторинку методом теорії випадкових матриць / Сердюк О. А., Соловйов В. М. // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) : Черкаси, 17-18 травня 2018 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С. 136-138.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2871

0,15

О.А.Сердюк

6

Соловйов В. М.

Quantum econophysics of bitcoin crises

Soloviev V. N. Quantum econophysics of bitcoin crises / Soloviev V. N., Romanenko Y. V. // System analysis and information technology : 20-th International conference SAIT 2018, Kyiv, Ukraine, May 21 - 24, 2018. Proceedings. - ESC "IASA" NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2018. – P. 33-34.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2462

0,1

Romanenko Y. V.

7

Соловйов В. М.

Precursors of crisis events based on bitcoin price time series

Soloviev V. The precursors of crisis events based on Bitcoin price time series / V. Soloviev, A. Belinskij // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : збірник наукових праць Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса-Черкаси, 23-25 травня 2018 р. / Редкол. : Кібальник Л.О., Соловйов В.М.(відп. за випуск) та ін. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – С. 20-25.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2868

0,1

Belinskij A.

8

Соловйов В. М.

Системи штучного інтелекту як сучасний драйвер розвитку фінансового ринку

Соловйов В. М. Системи штучного інтелекту як сучасний драйвер розвитку фінансового ринку / Соловйов В. М. // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 жовтня 2018 р., м. Мукачево). – Хмельницький, 2018. – С. 23-24.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2864

0,1

 

9

Соловйов В. М.

Precursing of Cryptocurrencies CrisesRelying on the Theory of Complex Systems

Soloviev V. N. Precursing of Cryptocurrencies Crises Relying on the Theory of Complex Systems / V. N. Soloviev, A. O. Belinskiy // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2018 року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси, 2018. – С. 59-62.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2869

0,1

Belinskij A.

10

Соловйов В. М.

Сучасні методи прогнозування банківських

активів

Соловйов В. М. Сучасні методи прогнозування банківських активів / Соловйов В. М., Овчарук М. П. // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2018 року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси, 2018. – С. 84-86.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2869

0,1

М. П. Овчарук

11

Соловйов В.М.

Моделирование фондового рынка США с использованием энтропии перестановок

Данильчук А. Б. Моделирование фондового рынка США с использованием энтропии перестановок / Данильчук А. Б., Соловьев В. Н.// Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики : материалы II-й Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, Республика Беларусь, 27-28сентября 2018 г.) / редкол. : В. В. Пузиков [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2018. – С. 267-269.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2867

 

А. Б. Данильчук

12

Степанюк О.М.

Optopneumatic medium for precise indication of pressure over time inside the fluid flow

Glusko E. Ya. Optopneumatic medium for precise indication of pressure over time inside the fluid flow / E. Ya. Glushko, A. N. Stepanyuk // 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (СЕМСТ-8) (Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.) : конференція присвячена 100-річчю Національної академії наук України : тези доповідей / ред. кол. В. А. Сминтина, (гол. ред.); члени редколегії: О. Є. Бєляєв, І. В. Блонський, Я. І. Лепіх [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2018. – С. 55.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2874

0,05

Глушко Є. Я.

13

Степанюк О.М.

Pneumatic photonic crystals: properties and application in sensing and metrology

Glusko E. Ya. Pneumatic photonic crystals: properties and application in sensing and metrology / E. Ya. Glushko, A. N. Stepanyuk // International Conference on Photonics Research (INTERPHOTONICS 2018), 9-12 October, 2018, Kemer/Antalya, Turkey. Book of Abstracts. – P. 81.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2875

0,05

Глушко Є. Я.

14

Степанюк О.М.

New perspectives to improve accuracy of the molar gas constant using pneumatic photonic structures

Glusko E. Ya. New perspectives to improve accuracy of the molar gas constant using pneumatic photonic structures / E. Ya. Glushko, A. N. Stepanyuk // VI Conference Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine. Abstract book. – P. 695-697.

http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/uploads/513/2018-07-19_16-30-36_1.doc

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2873

0,12

Глушко Є. Я.

15

Хараджян Н.А.

Використання конструктору LEGO MINDSTORMS EV3 для розв’язання задач STEM-освіти

Хараджян Н. А. Використання конструктору LEGO MINDSTORMS EV3 для розв’язання задач STEM-освіти / Наталя Анатоліївна Хараджян // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практична конференції. 16-17 травня 2018 р. / за ред. О. С. Кузьменко, В. В. Фоменка. – Кропивницький : Льотна державна академія НАУ. – С. 147-151.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2853

0,12

 

16

Хараджян Н. А.

Використання принципів STEM-освіти у процесі розвитку інтелектуальних умінь підлітків

Хараджян Н. А. Використання принципів STEM-освіти у процесі розвитку інтелектуальних умінь підлітків / Наталя Анатоліївна Хараджян, Олена Андріївна Ткаченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8-9 листопада 2018 р., м. Суми) : у 2 томах. Т. 1. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 238-240.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2854

0,24

Олена Андріївна Ткаченко

Tези у матеріалах всеукраїнських конференцій:


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Мінтій І. С.

Програмні засоби для людей із порушеннями зору

Пірогов В. М. Програмні засоби для людей із порушеннями зору / Пірогов В. М., Мінтій І. С., Мінтій М. М., Вакалюк Т. А. // Актуальні питання сучасної інформатики : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир : Вид-во О. О. Євенок, 2018. – Вип. 6. – С. 166-170.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2768

0,16

Пірогов В. М., Мінтій М. М., Вакалюк Т. А.

2

Семеріков С. О.

Методика уведення основ Machine learning у шкільному курсі інформатики

Семеріков С. О. Методика уведення основ Machine learning у шкільному курсі інформатики / Семеріков Сергій Олексійович, Теплицький Ілля Олександрович // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ / укладач : Н. П. Франчук ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Факультет інформатики. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 18-20.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2838

0,19

Теплицький Ілля Олександрович

3

Семеріков С. О.

Застосування методів машинного навчання у навчанні моделювання майбутніх учителів хімії

Семеріков С. О. Застосування методів машинного навчання у навчанні моделювання майбутніх учителів хімії / С. О. Семеріков // Технології навчання хімії у школі та ЗВО : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / заг. ред. Т. В. Старова (вид. 1-е). – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – С. 10-19.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2647

0,45

 

4

Соловйов В. М.

Construction of indicators predictors for bitcoin time series using methods of nonlinear dynamics

Soloviev V. Construction of indicators predictors for bitcoin time series using methods of nonlinear dynamics / Soloviev V., Belinskyi A. // Цифрова економіка : зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2018. – С. 22-26.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2870

0,25

Belinskij A.

5

Соловйов В. М.

Використання методів глибокого навчання для потреб цифрової економіки

Соловйов В. М. Використання методів глибокого навчання для потреб цифрової економіки / Соловйов В. М. // Цифрова економіка : зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2018. – С. 341-343.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2870

0,1

 

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6602

Публікації викладачів кафедри інформатики та прикладної математики у наукових фахових виданнях України (2018 р.):


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Міненко П. О.

Решение некорректных обратных задач для крупномасштабных магнитных съемок

Миненко П. А. Решение некорректных обратных задач для крупномасштабных магнитных съемок / Миненко П. А., Миненко Р. В., Мечников Ю. П., Плишко И. В. // Геоінформатика. – 2018. – № 1(65). – C. 41-47.

https://tinyurl.com/yc8ssfv7

0,45

Миненко Р. В., Мечников Ю. П., Плишко И. В.

2

Мінтій І.С.

Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору

Мінтій І. С. Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору / І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. –2018. – Вип. 4 (95). – С. 104-113.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2856

0,51

Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій

3

Семеріков С. О.

СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”

Markova O. M. СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics” / Oksana Markova, Serhiy Semerikov, Maiia Popel // Information Technologies in Education. – 2018. – № 3 (36). – P. 58-70. – DOI: 10.14308/ite000674

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2646

0,89

Oksana Markova, Maiia Popel

у зарубіжних виданнях:


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Степанюк О. М.

A pneumatic photonic structure and precise optical indication of pressure over time inside the fluid

Glushko E. Ya. A pneumatic photonic structure and precise optical indication of pressure over time inside the fluid flow / E.Ya. Glushko, A.M. Stepanyuk // International Journal of Biosensors & Bioelectronics. – 2018. – Vol. 4, Iss. 3. – P. 99–102. – DOI : 10.15406/ijbsbe.2018.04.00107

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2896

0,45

E. Ya. Glushko

у інших виданнях:


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Закарлюка І. С.

Використання принципів STEM-освіти для підготовки майбутніх фахівців з ІТ-технологій

Закарлюка І. С. Використання принципів STEM-освіти для підготовки майбутніх фахівців з ІТ-технологій / Ірина Станіславівна Закарлюка, Дмитро Геннадійович Медведєв, Павло Володимирович Мерзликін, Наталя Анатоліївна Хараджян, Світлана Валеріївна Медведєва, Жанна Станіславівна Лук’яненко // Моделювання складних систем в економіці і освіті: монографія / Зазаг.ред.Кібальник Л. О., Соловйова В. М. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – С. 39-54.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2855

0,7

Дмитро Геннадійович Медведєв, Павло Володимирович Мерзликін, Наталя Анатоліївна Хараджян, Світлана Валеріївна Медведєва, Жанна Станіславівна Лук’яненко

2

Мерзликін О. В.

Моделювання розподілу механічних напруг на сіючих поверхнях вібраційних машин

Муравльов А. Д. Моделювання розподілу механічних напруг на сіючих поверхнях вібраційних машин / Андрій Дмитрович Муравльов, Олександр Володимирович Мерзликін // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 52-58.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2213

0,28

Андрій Дмитрович Муравльов

3

Мінтій І. С.

Адаптація дизайну сайту для людей із порушенням кольоросприйняття

Горло А. М. Адаптація дизайну сайту для людей із порушенням кольоросприйняття / Анна Михайлівна Горло, Ірина Сергіївна Мінтій // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 182-187.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2226

0,25

Анна Михайлівна Горло

4

Моісеєнко Н. В.

Проекти на базі ігрового рушія Unreal Engine в курсі «Розробка комп’ютерних ігор»

Голуб О. І. Проекти на базі ігрового рушія Unreal Engine в курсі «Розробка комп’ютерних ігор» / Олександр Іванович Голуб, Наталя Володимирівна Моісеєнко, Альбіна В’ячеславівна Хомінятич // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 255-260.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2232

0,26

Олександр Іванович Голуб, Альбіна В’ячеславівна Хомінятич

5

Семеріков С. О.

Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда)

Семеріков С. О. Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда) / Сергій Олексійович Семеріков, Андрій Миколайович Стрюк, Катерина Іванівна Словак, Наталя Василівна Рашевська, Юлія Володимирівна Єчкало // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 9-24.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2211

0,64

Андрій Миколайович Стрюк, Катерина Іванівна Словак, Наталя Василівна Рашевська, Юлія Володимирівна Єчкало

6

Соловйов В. М.

Psychological horizons of information technologies

Koycheva T. I. Psychological horizons of information technologies / Koycheva T. I., Kiv A. E., Soloviev V. N. // Моделювання складних систем в економіці і освіті: монографія / Зазаг.ред.Кібальник Л. О., Соловйова В. М. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – С. 8-13.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2866

0,1

Koycheva T. I., Kiv A.E.

7

Соловйов В. М.

Про точність прогнозування фондових індексів із застосуванням складних ланцюгів Маркова

Соловйов В. М. Про точність прогнозування фондових індексів із застосуванням складних ланцюгів Маркова// Моделювання складних систем в економіці і освіті: монографія / Зазаг.ред.Кібальник Л. О., Соловйова В. М. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – С. 246-259.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2866

0,25

 

8

Соловйов В. М.

Quantum econophysics of cryptocurrencies crises

Soloviev V. N. Quantum econophysics of cryptocurrencies crises / Soloviev V., Solovieva V. // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : монографія / За ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь, 2018. – С. 215-228.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2464

0,5

Solovieva V.

9

Соловйов В. М.

Universal tools of modeling different nature complex systems

Soloviev V. M. Universal tools of modeling different nature complex systems / Soloviev Volodymyr Mykolayovych, Solovyova Viktoriya Volodymyrivna // Інформаційні технології в освіті та науці : збірник наукових праць. – Випуск 10. – Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2018. – С. 283-288.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2865

0,3

Solovieva V.

10.

Соловйов В. М.

Аналіз когнітивних траєкторій методами теорії складних мереж

Соловйов В. М. Аналіз когнітивних траєкторій методами теорії складних мереж / Володимир Миколайович Соловйов, Владислав Миколайович Пірогов, Олександра Олегівна Ярмольська // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 25-29.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/221

0,22

Владислав Миколайович Пірогов, Олександра Олегівна Ярмольська

11

Степанюк О. М.

Пристрій захисту приміщення від несанкціонованого доступу

Загородько П. В. Пристрій захисту приміщення від несанкціонованого доступу / Павло Володимирович Загородько, Ілля Дмитрович Мошков, Олександр Миколайович Степанюк // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 240-243.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2231

0,18

Павло Володимирович Загородько, Ілля Дмитрович Мошков

12

Степанюк О. М.

Система електронної відмітки з онлайн моніторингом

Васильєв О. Ю. Система електронної відмітки з онлайн моніторингом / Олег Юрійович Васильєв, Олександр Миколайович Степанюк // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 244-248.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2233

0,18

Олег Юрійович Васильєв

13.

Хараджян Н. А.

Розробка системи задач для розвитку конструкторського мислення учнів середньої та старшої школи на заняттях з робототехніки

Хараджян Н. А. Розробка системи задач для розвитку конструкторського мислення учнів середньої та старшої школи на заняттях з робототехніки / Наталя Анатоліївна Хараджян, Інна Олександрівна Пихтіна // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 235-240.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2211

0,30

Інна Олександрівна Пихтіна

14

Шокалюк С. В.

Моделювання уроку інформатики майбутніми вчителями

Шокалюк С. В. Моделювання уроку інформатики майбутніми вчителями / Світлана Вікторівна Шокалюк, Ірина Сергіївна Мінтій, Михайло Вікторович Моісеєнко // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 84-93.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2222

0,52

Ірина Сергіївна Мінтій, Михайло ВікторовичМоісеєнко

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6601

Збірники наукових праць, опубліковані у спецвипусках періодичних наукових видань, що індексуються Scopus:


з/п

Редактор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співредактори

1

Семеріков С. О.

Cloud Technologies in Education : Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017)

Cloud Technologies in Education : Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017). Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017 / Edited by : Serhiy O. Semerikov, Mariya P. Shyshkina. – 71, [5] p. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2168/

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2448

4,05

Mariya P. Shyshkina

2

Соловйов В. М.

Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018)

Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – 252 p. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2653

14,38

Arnold E. Kiv

3

Семеріков С. О., Соловйов В. М.

Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018)

Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – IV, 225, [2] p. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2878

11,88

Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk

Публікації у Scopus:


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д. а.

Співавтори

1.                   

Мерзликін О. В.

Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons

Merzlykin O. V. Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons [Electronic resource] / Olexandr V. Merzlykin, Iryna Yu. Topolova, Vitaliy V. Tron // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 41-52. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper05.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2661

0,74

Iryna Yu. Topolova, Vitaliy V. Tron

2.                   

Мерзликін О. В.

Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality in Science and Language Integrated Learning

Merzlykin O. V. Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality in Science and Language Integrated Learning [Electronic resource] / Olexandr Merzlykin, Iryna Topolova // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 465-468. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2105). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000465.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2897

0,27

Iryna Topolova

3.                   

Мерзликін П. В.

Scheduling Algorithms Exploring via Robotics Learning

Merzlykin P. V. Scheduling Algorithms Exploring via Robotics Learning [Electronic resource] / Pavlo Merzlykin, Natalia Kharadzjan, Dmytro Medvedev, Irina Zakarljuka, Liliia Fadeeva // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 359-365. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_167.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2877

0,37

Natalia Kharadzjan, Dmytro Medvedev, Irina Zakarljuka, Liliia Fadeeva

4.                   

Мерзликін П. В.

Services of SageMathCloud environment and their didactic potential in learning of informatics and mathematical disciplines

Merzlykin P. V. Services of SageMathCloud environment and their didactic potential in learning of informatics and mathematical disciplines / Pavlo V. Merzlykin, Maiia V. Popel, Svitlana V. Shokaliuk // Cloud Technologies in Education : Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017). Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017 / Edited by : Serhiy O. Semerikov, Mariya P. Shyshkina. – P. 13-19. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper3.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2450

0,33

Maiia V. Popel, Svitlana V. Shokaliuk

5.                   

Мерзликін П. В.

Electronic, dielectric, and optical properties of photonic crystals composed of TiO2 nanoparticles three-dimensional arrays: The first principles calculations

Balabai R. M. Electronic, dielectric, and optical properties of photonic crystals composed of TiO2 nanoparticles three-dimensional arrays: the first principles calculations / Ruslana Balabai, Dariya Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliya Prihozhaya // Journal of Nanophotonics. – 2018. – Vol. 12. – Iss. 3. – P. 036003-1 - 036003-10. – DOI: 10.1117/1.JNP.12.036003

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2852

0,70

Ruslana Balabai, Dariya Kravtsova, Yuliya Prihozhaya

6.                   

Мерзликін П. В.

Using the random number generator with a hardware entropy source for symmetric cryptography problems

Dolotii M. H. Using the random number generator with a hardware entropy source for symmetric cryptography problems / Marharyta H. Dolotii, Pavlo V. Merzlykin // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 55-62. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper04.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2883

0,40

Marharyta H. Dolotii

7.                   

Мерзликін П. В.

The avalanche criterion satisfaction research of the turmite-based cryptographic algorithm

Fadieieva L. O. The avalanche criterion satisfaction research of the turmite-based cryptographic algorithm / Liliia O. Fadieieva, Pavlo V. Merzlykin // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 83-86. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper08.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2887

0,18

Liliia O. Fadieieva

8.                   

Мінтій І. С.

Augmented Reality: Ukrainian Present Business and Future Educatio

Mintii I. S. Augmented Reality: Ukrainian Present Business and Future Education [Electronic resource] / Iryna S. Mintii, Vladimir N. Soloviev // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 227-231. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper22.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2673

0,41

Vladimir N. Soloviev

9.                   

Мінтій І. С.

Software development of the algorithm of adaptating of the website design for people with color-blindness

Pirohov V. M. Software development of the algorithm of adaptating of the website design for people with color-blindness / Vladyslav M. Pirohov, Anna M. Horlo, Iryna S. Mintii // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 103-108. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper11.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2888

0,26

Vladyslav M. Pirohov, Anna M. Horlo

10.               

Моісеєнко Н. В.

Adaptive artificial intelligence in RPG-game on the Unity game engine

Haranin O. M. Adaptive artificial intelligence in RPG-game on the Unity game engine / Oleh M. Haranin, Natalia V. Moiseienko // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 143-150. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper16.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2891

0,38

Oleh M. Haranin

11.               

Моісеєнко Н. В.

Development computer games on the Unity game engine for research of elements of the cognitive thinking in the playing process

Katsko O. O. Development computer games on the Unity game engine for research of elements of the cognitive thinking in the playing process / Oleksandr O. Katsko, Natalia V. Moiseienko // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 151-155. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper17.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2892

0,23

Oleksandr O. Katsko

12.               

Моісеєнко Н. В.

Development graphic shell for the program calculations of physical properties of solids

Kuznietsov V. S. Development graphic shell for the program calculations of physical properties of solids / Vladyslav S. Kuznietsov, Natalia V. Moiseienko // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 156-161. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper18.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2893

0,20

Vladyslav S. Kuznietsov

13.               

Семеріков С. О.

СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”

Markova O. M. СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics” [Electronic resource] / Oksana Markova, Serhiy Semerikov, Maiia Popel // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 388-403. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_204.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2250

0,81

Oksana Markova, Maiia Popel

14.               

Семеріков С. О.

Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor’s of Electromechanics modeling of technical objects

Modlo Ye. O. Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor’s of Electromechanics modeling of technical objects [Electronic resource] / Yevhenii O. Modlo, Serhiy O. Semerikov // Cloud Technologies in Education : Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017). Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017 / Edited by : Serhiy O. Semerikov, Mariya P. Shyshkina. – P. 34-41. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper6.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2454

0,38

Yevhenii O. Modlo

15.               

Семеріков С. О.

Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot

Semerikov S. O. Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot [Electronic resource] / Serhiy O. Semerikov, Illia O. Teplytskyi, Yuliia V. Yechkalo, Arnold E. Kiv // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 122-147. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper14.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2648

1,77

Illia O. Teplytskyi, Yuliia V. Yechkalo, Arnold E. Kiv

16.               

Семеріков С. О.

Modernization of Professional Training of Electromechanics Bachelors: ICT-based Competence Approach

Modlo Ye. O. Modernization of Professional Training of Electromechanics Bachelors: ICT-based Competence Approach [Electronic resource] / Yevhenii O. Modlo, Serhiy O. Semerikov, Ekaterina O. Shmeltzer // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 148-172. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper15.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2649

1,77

Yevhenii O. Modlo, Ekaterina O. Shmeltzer

17.               

Семеріков С. О.

Defining the Structure of Environmental Competence of Future Mining Engineers: ICT Approach

Morkun V. S. Defining the Structure of Environmental Competence of Future Mining Engineers: ICT Approach [Electronic resource] / Vladimir S. Morkun, Serhiy O. Semerikov, Nataliya V. Morkun, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 198-203. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper19.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2650

0,42

Vladimir S. Morkun, Nataliya V. Morkun, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

18.               

Семеріков С. О.

Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index

Semerikov S. O. Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index [Electronic resource] / Serhiy O. Semerikov, Vladyslav S. Pototskyi, Kateryna I. Slovak, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 215-226. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper21.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2651

0,57

Vladyslav S. Pototskyi, Kateryna I. Slovak, Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

19.               

Семеріков С. О.

First student workshop on computer science & software engineering

Kiv A. E. First student workshop on computer science & software engineering / Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 1-10. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper00.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2879

0,64

Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk

20.               

Семеріков С. О.

Development of adaptive educational software on the topic of “Fractional Numbers” for students in grade 5

Petrova M. Ye. Development of adaptive educational software on the topic of “Fractional Numbers” for students in grade 5 / Marharyta Ye. Petrova, Mykhailo M. Mintii, Serhiy O. Semerikov, Nataliia P. Volkova // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 162-192. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper19.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2894

1,33

Marharyta Ye. Petrova, Mykhailo M. Mintii, Nataliia P. Volkova

21.               

Семеріков С. О.

Augmented reality software design for educational purposes

Syrovatskyi O. V. Augmented reality software design for educational purposes / Oleksandr V. Syrovatskyi, Serhiy O. Semerikov, Yevhenii O. Modlo, Yuliia V. Yechkalo, Snizhana O. Zelinska // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 193-225. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper20.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2895

1,66

Oleksandr V. Syrovatskyi, Yevhenii O. Modlo, Yuliia V. Yechkalo, Snizhana O. Zelinska

22.               

Соловйов В. М.

Methods of nonlinear dynamics and the construction of cryptocurrency crisis phenomena precursors

Soloviev V. N. Methods of nonlinear dynamics and the construction of cryptocurrency crisis phenomena precursors [Electronic resource] / Vladimir Soloviev, Andrey Belinskij // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 116-127. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_175.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2851

0,63

Andrey Belinskij

23.               

Соловйов В. М.

Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers

Rashevska N. V. Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers [Electronic resource] / Natalya V. Rashevska, Vladimir N. Soloviev // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 192-197. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper18.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2671

0,38

Natalya V. Rashevska

24.               

Соловйов В. М.

Using ICT as the Tools of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in the Profile Chemistry Learning of Elective Course “Basics of Quantitative Chemical Analysis”

Nechypurenko P. P. Using ICT as the Tools of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in the Profile Chemistry Learning of Elective Course “Basics of Quantitative Chemical Analysis” [Electronic resource] / Pavlo P. Nechypurenko, Vladimir N. Soloviev // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 1-14. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper01.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2659

1,14

Pavlo P. Nechypurenko

25.               

Соловйов В. М.

Preface [Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education]

Kiv A. E. Preface [Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education] [Electronic resource] / Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 1-14. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/preface.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2653

0,05

Arnold E. Kiv

26.               

Соловйов В. М.

Complex network precursors of crashes and critical events in the cryptocurrency market

Bielinskyi A. O. Complex network precursors of crashes and critical events in the cryptocurrency market / Andrii O. Bielinskyi, Vladimir N. Soloviev // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 41-52. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper02.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2881

0,60

Andrii O. Bielinskyi

27.               

Шокалюк С. В.

Using Blippar Augmented Reality Browser in the Practical Training of Mechanical Engineers

Striuk A. M. Using Blippar Augmented Reality Browser in the Practical Training of Mechanical Engineers [Electronic resource] / Andrii Striuk, Maryna Rassovytska, Svitlana Shokaliuk // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 412-419. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_223.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2252

0,34

Andrii Striuk, Maryna Rassovytska

28.               

Шокалюк С. В.

Quantum programming is a promising direction of IT development

Lehka L. V. Quantum programming is a promising direction of IT development / Liudmyla V. Lehka, Svitlana V. Shokaliuk // Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. – P. 76-82. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2292). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper07.pdf

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2886

0,34

Liudmyla V. Lehka

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6595

Монографії, опубліковані в Україні


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д. а.

Співавтори

1

Семеріков С. О.

Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії

Нечипуренко П. П. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії : монографія / П. П. Нечипуренко, С. О. Семеріков, Л. І. Томіліна // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том IX. – Випуск 1 (9) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 350 с. : іл.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1790

20,21

П. П. Нечипуренко, Л. І. Томіліна

2

Соловйов В. М.

Моделювання складних систем в економіці і освіті

Моделювання складних систем в економіці і освіті : монографія / За заг. ред. Кібальник Л. О., Соловйова В. М. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – 300 с.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2866

17,32

Л. О. Кібальник

Монографії, опубліковані за кордоном


з/п

Автор

Назва

Бібліографічний опис та посилання на репозитарій

Обсяг, д.а.

Співавтори

1

Семеріков С. О.

Methods of Using Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training

Morkun V. S. Methods of Using Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training / Vladimir Morkun, Serhiy Semerikov, Svitlana Hryshchenko. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018. – X, 237 p.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/2652

12,4

Vladimir Morkun, Svitlana Hryshchenko

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6585

Список наукових праць,

опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор: 

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи

Статті Scopus

1.                   

Vladimir Soloviev, Andrii Belinskyi

Methods of Nonlinear Dynamics and the Construction of Cryptocurrency Crisis Phenomena Precursors

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2104, 116-127

2.                   

Pavlo Merzlykin,
Natalia Kharadzjan,
Dmytro Medvedev,
Iryna Zakarljuka,
Liliia Fadeeva

Scheduling Algorithms Exploring via Robotics Learning

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2104, 359-365

3.                   

Oksana Markova,
Serhiy Semerikov,
Maiia Popel

СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2104, 388-403

4.                   

Andrii Striuk,
Maryna Rassovytska,
Svitlana Shokaliuk

Using Blippar Augmented Reality Browser in the Practical Training of Mechanical Engineers

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2104, 412-419

5.                   

Olexandr Merzlykin,
Iryna Topolova

Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality in Science and Language Integrated Learning

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2105, 465-468

6.                   

Pavlo V. Merzlykin,
Maiia V. Popel,
Svitlana V. Shokaliuk

Services of SageMathCloud environment and their didactic potential in learning of informatics and mathematical disciplines

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2168, 13-19

7.                   

Yevhenii O. Modlo,
Serhiy O. Semerikov

Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor’s of Electromechanics modeling of technical objects

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2168, 34-41

8.                   

Arnold E. Kiv,

Vladimir N. Soloviev

Preface [Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education]

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257

9.                   

Pavlo P. Nechypurenko,
Vladimir N. Soloviev

Using ICT as the Tools of Forming the Senior Pupils' Research Competencies in the Profile Chemistry Learning of Elective Course "Basics of Quantitative Chemical Analysis"

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 1-14

10.               

Olexandr V. Merzlykin,
Iryna Yu. Topolova,
Vitaliy V. Tron

Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 41-52

11.               

Serhiy O. Semerikov,
Illia O. Teplytskyi,
Yuliia V. Yechkalo,
Arnold E. Kiv

Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 122-147

12.               

Yevhenii O. Modlo,
Serhiy O. Semerikov,
Ekaterina O. Shmeltzer

Modernization of Professional Training of Electromechanics Bachelors: ICT-based Competence Approach

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 148-172

13.               

Natalya V. Rashevska,
Vladimir N. Soloviev

Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 192-197

14.               

Vladimir S. Morkun,
Serhiy O. Semerikov,
Nataliya V. Morkun,
Svitlana M. Hryshchenko, Arnold E. Kiv

Defining the Structure of Environmental Competence of Future Mining Engineers: ICT Approach

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 198-203

15.               

Serhiy O. Semerikov, Vladyslav S. Pototskyi, Kateryna I. Slovak,
Svitlana M. Hryshchenko,
Arnold E. Kiv

Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 215-226

16.               

Iryna S. Mintii,
Vladimir N. Soloviev

Augmented Reality: Ukrainian Present Business and Future Education

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2257, 227-231

17.               

Ruslana Balabai, Dariya Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliya Prihozhaya

Electronic, dielectric, and optical properties of photonic crystals composed of TiO2 nanoparticles three-dimensional arrays: the first principles calculations

Journal of Nanophotonics

Vol. 12, Iss. 3, 036003-1 - 036003-10

18.               

Arnold E. Kiv,
Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk

First student workshop on computer science & software engineering

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 1-10

19.               

Andrii O. Bielinskyi, Vladimir N. Soloviev

Complex network precursors of crashes and critical events in the cryptocurrency market

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 41-52

20.               

Marharyta H. Dolotii, Pavlo V. Merzlykin

Using the random number generator with a hardware entropy source for symmetric cryptography problems

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 55-62

21.               

Liudmyla V. Lehka, Svitlana V. Shokaliuk

Quantum programming is a promising direction of IT development

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 76-82

22.               

Liliia O. Fadieieva, Pavlo V. Merzlykin

The avalanche criterion satisfaction research of the turmite-based cryptographic algorithm

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 83-86

23.               

Vladyslav M. Pirohov, Anna M. Horlo,
Iryna S. Mintii

Software development of the algorithm of adaptating of the website design for people with color-blindness

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 103-108

24.               

Oleh M. Haranin,
Natalia V. Moiseienko

Adaptive artificial intelligence in RPG-game on the Unity game engine

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 143-150

25.               

Oleksandr O. Katsko, Natalia V. Moiseienko

Development computer games on the Unity game engine for research of elements of the cognitive thinking in the playing process

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 151-155

26.               

Vladyslav S. Kuznietsov,
Natalia V. Moiseienko

Development graphic shell for the program calculations of physical properties of solids

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 156-161

27.               

Marharyta Ye. Petrova, Mykhailo M. Mintii, Serhiy O. Semerikov, Nataliia P. Volkova

Development of adaptive educational software on the topic of “Fractional Numbers” for students in grade 5

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 162-192

28.               

Oleksandr V. Syrovatskyi,
Serhiy O. Semerikov, Yevhenii O. Modlo, Yuliia V. Yechkalo, Snizhana O. Zelinska

Augmented reality software design for educational purposes

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 2292, 193-225

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6583

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

кафедри інформатики та прикладної математики

Криворізького державного педагогічного університету

за 2018 рік

Завантажити файл

6582

Кафедра інформатики та прикладної математики з гордістю повідомляє, що матеріали Міжнародного наукового семінару «Хмарні технології в освіті CTE’2017» проіндексовано у Scopus!

CTE 2017

Матеріал підготувала доцент кафедри інформатики та прикладної математики Мінтій Ірина Сергіївна.

6473

1

 

Edited by

Arnold E. Kiv *
Vladimir N. Soloviev **

Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba, Israel
** Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine

Session 1: ICT and Augmented Reality in Science Education

Session 2: ICT and Augmented Reality in Professional Training and Retraining

Session 3: ICT and Augmented Reality Social and Technical Issues

6335

Шановні колеги!

Широ дякуємо за плідну співпрацю над системою рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету! Ваші відповіді та пропозиції ураховано й узагальнено в оновленому проекті відповідного Положення (https://goo.gl/brN33z).

З метою обгрунтованого визначення параметрів ефективності діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету просимо для кожної із посадових категорій (завідувач кафедри, професор, доцент, старший викладач, викладач/асистент) за кожним із напрямом діяльності (навчально-методичної, наукової, організаційно-виховної роботи) обрати ті рейтингові показники, виконання яких, на Вашу думку, є необхідним для того, щоб вважати роботу працівника відповідної категорії ефективною.

Будь ласка, заповніть цю форму: https://goo.gl/forms/irIROR6gHa8dowxq2

З повагою, від науково-методичної ради КДПУ
В. А. Гаманюк, В. А. Карпюк, С. О. Семеріков

4455

Шановні колеги!

З метою обгрунтованого вибору показників рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету просимо оцінити важливість кожного із запропонованих показників у балах та внести власні побажання стосовно додаткових показників, які доцільно було б відобразити у фінальному Положенні.

Посилання на форму опитування - https://goo.gl/forms/NEh2VA94FDyGOcQp2

З повагою, від науково-методичної ради КДПУ
В. А. Гаманюк, В. А. Карпюк, С. О. Семеріков

4393
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31