Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Шановні колеги!

Широ дякуємо за плідну співпрацю над системою рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету! Ваші відповіді та пропозиції ураховано й узагальнено в оновленому проекті відповідного Положення (https://goo.gl/brN33z).

З метою обгрунтованого визначення параметрів ефективності діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету просимо для кожної із посадових категорій (завідувач кафедри, професор, доцент, старший викладач, викладач/асистент) за кожним із напрямом діяльності (навчально-методичної, наукової, організаційно-виховної роботи) обрати ті рейтингові показники, виконання яких, на Вашу думку, є необхідним для того, щоб вважати роботу працівника відповідної категорії ефективною.

Будь ласка, заповніть цю форму: https://goo.gl/forms/irIROR6gHa8dowxq2

З повагою, від науково-методичної ради КДПУ
В. А. Гаманюк, В. А. Карпюк, С. О. Семеріков

4455

Шановні колеги!

З метою обгрунтованого вибору показників рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету просимо оцінити важливість кожного із запропонованих показників у балах та внести власні побажання стосовно додаткових показників, які доцільно було б відобразити у фінальному Положенні.

Посилання на форму опитування - https://goo.gl/forms/NEh2VA94FDyGOcQp2

З повагою, від науково-методичної ради КДПУ
В. А. Гаманюк, В. А. Карпюк, С. О. Семеріков

4393

Серед напрямів роботи кафедри інформатики та ПМ науково-дослідницька діяльність займає чільне місце - визнанням цього є нагородження одразу пяти викладачів кафедри грамотами за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2017 році:

д. ф.-м. н., професора В.М. Соловйова; д. пед. н., професора С.О. Семерікова; д. ф.-м. н., професора П.О. Міненка; к. пед. н., доцента С.В. Шокалюк, асистента О.М. Степанюка.

А трьом викладачам оголошено подяку - к. пед. н., доценту Н.А. Хараджян, ст. викл. М.В. Моісеєнку, к. пед. н., асистенту  О.В. Мерзликіну.

 award 03

Так тримати!

 

4176

Звіт

про науково-дослідницьку діяльність за 2017 рік

кафедри інформатики та прикладної математики

1. Кількісний та якісний склад кафедри:


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

(повністю)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Соловйов Володимир Миколайович

завідувач кафедри

доктор фізико-математичних наук

професор

2

Міненко Павло Олександрович

професор

доктор фізико-математичних наук

професор

3

Семеріков Сергій Олексійович

професор

доктор педагогічних наук

професор

4

Моісеєнко Наталя Володимирівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук

доцент

5

Хараджян Наталя Анатоліївна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

6

Шокалюк Світлана Вікторівна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

7

Мінтій Ірина Сергіївна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

8

Мерзликін Павло Володимирович

доцент

кандидат фізико-математичних наук

 

9

Мерзликін Олександр Володимирович

асистент

кандидат педагогічних наук

 

10

Медведєв Дмитро Геннадійович

старший викладач

кандидат технічних наук

 

11

Закарлюка Ірина Станіславівна

старший викладач

   

12

Юрко Олександр Володимирович

старший викладач

   

13

Моісеєнко Михайло Вікторович

старший викладач

   

14

Степанюк Олександр Миколайович

асистент

   

2. Участь у конференціях:

3434

Публікації викладачів кафедри інформатики та прикладної математики

Монографії


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Моісеєнко М.В.

Комп’ютерне моделювання молекулярних систем в підготовці вчителів хімії та інформатики

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 98-107. (0,42 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1542

 

2

Соловйов В.М.

Дослідження стійкості мультиплексних мереж під час кризових явищ

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 7-23. (0.67 д.а)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1259

Водолєєва І.С., Лазаренко А.О.

3

Соловйов В.М.

Застосування теорії складних систем при оцінці економічної безпеки підприємства

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С.167-174 (0.30 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1260

Данильчук Г., Засядько О.

4

Соловйов В.М.

Моделювання когнітивних процесів у соціально- гуманітарних системах

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 10-44. (1,42 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1151

Хараджян Н.А.

5

Соловйов В.М.

Моделювання кризових явищ методами квантової еконофізики

Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 170-176. (0.30 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1290

Соловйова В.В.

6

Шокалюк С.В.

SageMathCloud як засіб хмарних технологій комп’ютерно-орієнтованого навчання математичних та інформатичних дисциплін

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 130-142. (0,40 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/729

Маркова О.М., Семеріков С.О.

7

Шокалюк С. В.

Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної»

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 275-289. (0,34 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1072

Корольський В.В.

 Збірники наукових праць

3433

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 квітня 2013 р.)

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали V Всеукраїнського науково- методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.)

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали IV Всеукраїнського науково- методичного семінару (Кривий Ріг, 12 травня 2011 р.)

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали III Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р.)

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.)

Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 29 березня 2005 р.)

2936

Новітні комп’ютерні технології (Том XV) - 2017 р.

Новітні комп’ютерні технології (Том XIV) - 2016 р.

Новітні комп’ютерні технології (Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті») - 2014 р.

Новітні комп’ютерні технології (Випуск ХI) - 2013 р.

Новітні комп’ютерні технології (Випуск Х) - 2012 р.

Новітні комп’ютерні технології (Випуск ІХ) - 2011 р.

Новітні комп’ютерні технології (Випуск VIII) - 2010 р.

Новітні комп’ютерні технології (Випуск VII) - 2009 р.

Комп’ютерні технології в будівництві - 2008 р.

Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій - 2007 р.

Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій - 2006 р.

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті (Т.2)  - 2001 р.

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті (Т. 1) - 2001 р.

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках - 2000 р.

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності - 1999 р.

2934

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск XІ (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2013 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск XI (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2013 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск XІ (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2013 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск VIIІ - 2013 р.

Теорія та методика електронного навчання. Випуск ІV - 2013 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск X (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2012 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск X (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2012 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск VIІ - 2012 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск X (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2012 р.

Теорія та методика електронного навчання. Випуск IIІ - 2012 р.

Хмарні технології в освіті - 2012 р.

Теорія та методика електронного навчання. Випуск IІ - 2011 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IХ - 2011 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VIII (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2010 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VIII (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2010 р.

Теорія та методика електронного навчання. Випуск І - 2010 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск VІ - 2010 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VIII (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2010 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск V - 2008 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VII (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2008 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VII (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2008 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VII (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2008 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2006 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2006 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі - 2006 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2006 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск V (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2005 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі - 2005 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск V (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2005 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск V (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2005 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі - 2004 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 4 (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2004 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 4 (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2004 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 4 (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2004 р.

Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі - 2003 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 3 (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2003 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 3 (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2003 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск 3 (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2003 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2002 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2002 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2002 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики) - 2001 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики) - 2001 р.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 1: Теорія та методика навчання математики) - 2001 р.

2933

Створення та підтримка бібліометричного профілю науково-педагогічного співробітника

Частина 1. Репрезентація у Бібліометриці української науки 

Частина 2. Коригування профілю науковця у Scopus

Система «Бібліометрика науки в Україні», крім показників із профіля вченого у Google Scholar, також ураховує показники із Scopus. Профілі авторів в Scopus створюються автоматично, проте, в зв’язку з наявністю авторів з однаковими прізвищами, а також використання різних варіантів написання імені та прізвища автора, можливі помилки при формуванні авторських профілів. Серед найбільш поширених помилок зустрічаються наступні:

– віднесення публікацій автора в декілька авторських профілів, що розрізняються за написанням прізвища автора;

– наявність в авторському профілі публікацій інших вчених;

– некоректне найменування організації.

У зв’язку з цим у Scopus передбачена можливість коригування списку публікацій, які потрапили до профілю автора, та об’єднання декількох профілів автора в єдиний, що автоматично призведе до уточнення списку опублікованих і процитованих робіт та наукометричних показників конкретного автора. Для цього необхідно:

1. Здійснити пошук профілю автора за допомогою форми Search for an author profile (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri), використовуючи всі можливі форми запису прізвища автора:

2539

Створення та підтримка бібліометричного профілю науково-педагогічного співробітника

 

Частина 1. Репрезентація у Бібліометриці української науки

Система «Бібліометрика науки в Україні», розроблена Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища. Ця система – це:

– єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів;

– аналітичні дані про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;

– джерельна база для експертного оцінювання результативності наукової діяльності;

– національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).

Інформаційні ресурси системи формуються шляхом опрацювання:

– бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;

– бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

Профіль вченого у Google Scholar дозволяє авторам слідкувати за бібліографічними посиланнями на власні статті. Є можливість перегляду графіків цитування у часі та інших наукометричних показників. Можна переглядати, хто цитує публікації, створювати власну бібліотеку бібліографічних посилань, експортувати бібліографічний опис статей.

Для створення профілю необхідно виконати такі кроки:

1. Увійти до Google Scholar (http://scholar.google.com), використовуючи дані власного облікового запису в Google:

2526
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30