Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

17-18 лютого 2011 року у  Криворізькому державному педагогічному університеті відбулася І  Всеукраїнська науково-методична конференція студентів,  молодих науковців «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах".

2011iiktn1

Організатори конференції Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет, Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова, Криворізький технічний університет, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету  ім. Вадима Гетьмана, Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України

Мета конференції

Обмін досвідом і результатами наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих науковців у галузі сучасних інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання;  визначення подальших шляхів формування методичних компетентностей вчителів математики, інформатики, фізики; виокремлення можливих варіантів розв'язання проблем електронного навчання у середніх та вищих навчальних закладах; презентація електронних засобів навчання.

Тематичні напрями:

Ø  програмне забезпечення навчання фундаментальних дисциплін;

Ø  методика використання ІКТ у навчанні математики, фізики, інформатики;

Ø  інформатика та інформаційні технології у вищих та середніх навчальних закладах.

  

За матеріалами конференції надруковано збірник наукових праць.

Серед когорти наукових керівників молодих науковців такі відомі в Україні науковці, як

 

д. пед. н., проф., академік НАПН України  Жалдак М.І. (НПУ, Київ)

д. пед. н., проф. Сергієнко В.П. (НПУ, Київ)

к. пед. н., проф.  Швець В.О. (НПУ, Київ)

д. пед. н., проф., академік РАО Буряк В.К.  (КДПУ, Кривий Ріг)

д. т. н., проф. Здещиц В.М. (КДПУ, Кривий Ріг)

к. т. н., проф. Корольський В.В. (КДПУ, Кривий Ріг)

д. пед. н., доц. Бакум З.П. (КТУ, Кривий Ріг)

д. ф.-м. н., проф. Авраменко О.В. (КДПУ, Кіровоград)

д. пед. н., проф. Величко С. П. (КДПУ, Кіровоград)

д. пед. н., проф.  Скафа О.І. (ДонНУ, Донецьк)

д. пед. н., проф.  Триус Ю.В. (ЧДТУ, Черкаси)

к. пед. н., доц.  Матяш О.І. (ВДПУ, Вінниця)

к. ф.- м. н. Задорожна Н.Т (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ)

д.пед. н., доц. Семеріков С. О. (м. Кривий Ріг, Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України)

д. пед. н., доц. Спірін О. М. (м. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

д. пед. н., проф. Морзе Н.В., м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д. пед. н., проф. Сейдаметова З.С.,  м. Сімферополь, РВНЗ Кримський інженерно-педагогічний університет

      

Організаційний комітет конференції від КДПУ 
КДПУ
 Корольський В. В. (голова), Кадченко В. М., Коновал О. А., Крамаренко Т. Г. (відповідальний секретар),

Лов'янова І. В., Мінтій І.С., Черних Л. О., Шокалюк С. В., Юрко Ю. В.,  Величко О.І. (секретар).

   

 У пленарній частині з доповідями виступили:

1

Триус Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет; м. Черкаси

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання у вищій школі

2

Слинько Віталій Іванович, доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

3

Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України, м. Кривий Ріг

Тенденції розвитку теорії та методики навчання інформатики

4

Середа Христина Володимирівна, науковий спiвробiтник Iнституту iнформацiйних технологiй i засобiв навчання НАПН України, м. Київ

Мережа партнерство в навчанні для освітян України

5

Рашевська Наталя Василівна,

старший викладач кафедри вищої математики Криворізького технічного університету, м. Кривий Ріг

МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

6

Корольський Володимир Вікторович, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України; Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  

Майстер-класи

1

Триус Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет; м. Черкаси

Використання системи електронного навчання

Moodle для контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ.

2

Кільченко Алла Віленівнанауковий спiвробiтник Інституту iнформацiйних технологій i засобів навчання НАПН України, м. Київ

Антикуз Олена Володимирівнаучитель фізики, заступник директора з НВР, Курахівська гімназія «Престиж», м. КураховеДонецька область

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗБАГАЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

3

Крамаренко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики навчання математики; Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

Використання дистанційних технологій навчання у процесі вивчення курсу "Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики

Кращі доповіді рекомендовані для опублікування у збірнику наукових праць Криворізького державного педагогічного університету «Педагогіка вищої та середньої школи» (фахове видання «Педагогічні науки»).

2011iiktn2

Публікація про конференцію у криворізькій загальноміській газеті "Червоний гірник".  Журналіст Тетяна Дреєва.

2011iiktn3

2011iiktn4

З привітанням до учасників конференції звертається Корольський Володимир Вікторович, завідувач кафедри математики і методики навчання математики, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України;  Криворізький державний педагогічний університет

2011iiktn5

З привітанням до учасників конференції звертається Шелевицький Ігор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, проректор Криворізького державного педагогічного університету з інформаційних технологій

2011iiktn7

З привітанням до учасників конференції звертається Крамаренко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики навчання математики; Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

2011iiktn8

Виступає з доповіддю Триус Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет; м. Черкаси.  ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

2011iiktn10

Виступає з доповіддю Слинько Віталій Іванович, доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2011iiktn11

 

Виступає з доповіддю Середа Христина Володимирівна, науковий спiвробiтник Iнституту iнформацiйних технологiй i засобiв навчання НАПН України, м. Київ

 

2011iiktn12

  Виступає з доповіддю Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України, м. Кривий Ріг

Тенденції розвитку теорії та методики навчання інформатики

2011iiktn13

Виступає з доповіддю Рашевська Наталя Василівнастарший викладач кафедри вищої математики Криворізького технічного університету, м. Кривий Ріг

МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

2011iiktn14

Виступає з доповіддю Словак Катерина Іванівна

МОБІЛЬНЕ МАТЕМАТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

2011iiktn15

2011iiktn16

Під час майстер-класів

2011iiktn17

2011iiktn18

2011iiktn19

2011iiktn20

2011iiktn21

 

163
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31