Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Видання "Математична освіта у Криворізькому педагогічному: особистісний вимір" присвячене викладачам, випускникам, студентам кафедри математики та методики її навчання КДПУ з нагоди 90-річчя заснування вищого навчального закладу, фізико-математичного факультету і кафедри математики (1930-2020 рр.). Метою видання є популяризація науково-педагогічного досвіду освітян Криворіжжя – випускників та співробітників кафедри математики та методики її навчання, піднесення престижу професії вчителя математики, фізики та інформатики, поширення ідей самоосвіти та самовдосконалення у професії, теоретико-методичних засад запровадження інноваційних технологій навчання математики.

mathosvita004Математична освіта у Криворізькому педагогічному: особистісний вимір : біобібліографічні нариси / автор-упорядник Т. Г. Крамаренко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2020. – 448 c. – URI : http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3617

 Рецензенти:

В. В. Корольський, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання КДПУ у 1997-2019 рр.,

Л. О. Черних, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри математики КДПІ у 1990-1994 рр.,

С. О. Семеріков, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ.


 З   Передмови

Біографічні дані про відомих випускників ЗВО, які реалізувалися у педагогічній діяльності, зокрема науковців, вчителів математики та інформатики, відомості про їхні наукові та науково-методичні праці, наукові напрямки діяльності ймовірно зорієнтують читача у виборі власної траєкторії професійного зростання.

Для створення дописів про випускників-науковців використано загальнодоступні відомості з персональних сторінок викладачів університету, відомості про їх наукові публікації, подані за посиланнями ORCID, Google Scholar, Scopus, репозитарієм університету, ресурсами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського тощо.

У дописах про ветеранів кафедри значною мірою використано матеріали з архіву Криворізького державного педагогічного інституту / університету. Щиро вдячні за сприяння у доборі матеріалів з архіву завідувачці архівного відділу Світлані Сергіївні Лебеденко.

У частині дописів використані матеріали збірника нарисів Тетяни Крамаренко «Педагогічні замальовки» (URI : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007) і біобібліографічного покажчика, присвяченого ректору інституту / університету у 1979-2000 рр. П. І. Шевченку.

Висловлюємо подяку професору, кандидату технічних наук В. В. Корольському, кандидату педагогічних наук, доценту Л. О. Черних, доктору педагогічних наук, професору С. О. Семерікову, які прочитали рукопис і виступили рецензентами.

Дякуємо ректору університету, доктору філософських наук, професору Я. В. Шрамку за вітальні слова на адресу кафедри з нагоди ювілею.

Спасибі колегам, ветеранам кафедри, випускникам-науковцям і учителям математики, фізики та інформатики, з якими вдалося поспілкуватися, – усім, хто сприяв підготовці цього видання.

Зміст

Передмова       7

Вітальне слово ректора КДПУ, доктора філософських наук, професора Ярослава Владиславовича Шрамка            8

Розділ 1. Від витоків до сьогодення     10

Віхи становлення фізико-математичного факультету і кафедри математики              10

Еліта криворізької педагогіки 37

Басиста Діна Прокопівна, доцент         42

Богатинська Наталя Володимирівна, доцент 44

Васильченко Володимир Григорович, старший викладач      49

Бевз Григорій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент            51

Гудименко Микола Михайлович, кандидат технічних наук, доцент               59

Діброва Любов Іванівна, старший викладач   60

Друзь Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри (1972-1976)       61

Жохов Аркадій Львович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри (1982-1990)        62

Запольський Володимир Петрович, старший викладач, в. о. завідувача кафедри (1955-1959)           64

Капіносов Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент      65

Карпенко Любов Олександрівна, старший викладач                76

Корольська Людмила Романівна, старший викладач               77

Косик Федір Каленикович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри          79

Лемешенко Надія Іванівна, асистент  80

Максименко Світлана Федорівна, асистент    82

Малашко Іван Павлович, старший викладач  84

Митько Лариса Опанасівна, старший викладач            86

Наришкіна Лариса Сергіївна, в. о. доцента      88

Олейніков Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри (1994-1997)    93

Петров Володимир Володимирович, старший викладач        95

Половина Олександр Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри (1972-1982, 1992–1994)     97

Рашевський Микола Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент             104

Сафір Інна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент  107

Соловйов Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор             111

Темченко Валентина Максимівна, доцент     118

Ульшин Петро Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри (1982-1992)               119

Уткіна Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри (1976–1982)               123

Філіпенко Віктор Гнатович, кандидат фізико-математичних наук, доцент    129

Хорошко Микола Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 131

Шевцова Галина Марківна, кандидат технічних наук, доцент             132

Яковенко Лідія Яківна, старший викладач       133

Яхнін Борис Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри (1959–1972)  134


Розділ 2. Продовжуємо традиції           136

Сьогодення кафедри   136

Армаш Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук              148

Білоусова Галина Миколаївна, старший викладач      151

Бобилєв Дмитро Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри (з 2019)        155

Віхрова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент         163

Корольський Володимир Вікторович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри (1997-2019)              166

Крамаренко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент             177

Лов’янова Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор     191

Польгун Катерина В'ячеславівна, кандидат педагогічних наук            203

Черних Лариса Олександрівна, кандидат педагогіч-них наук, доцент, завідувачка кафедри (1990-1994)    209

Шиперко Світлана Геннадіївна, старший викладач    216


Розділ 3. Випускники-науковці              219

Амброзяк Ольга Валеріївна, кандидат педагогічних наук       219

Афанасьєва Марія Григорівна, кандидат економічних наук  221

Баруліна Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук  223

Бугра Аліна Вікторівна, кандидат педагогічних наук  224

Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор       225

Волощук Ілона Аркадіївна, кандидат педагогічних наук         227

Даниліна Галина Володимирівна, кандидат технічних наук  228

Дереза Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук                230

Зеленкова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент     238

Зінонос Наталя Олексіївна, кандидат педагогічних наук         239

Іванова Вікторія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент               241

Кисільова-Біла Валентина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент    242

Кіяновська Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент            249

Козаченко Надія Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри філософії   250

Ковальчук Тетяна Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент     253

Мар’єнко Майя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник      254

Моісеєнки Наталя Володимирівна і Михайло Вікторович: математика єднає долі  258

Остапчук Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент       261

Потапова Олександра Миколаївна, кандидат педагогічних наук       262

Придача Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук         263

Рашевська Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент  270

Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор             272

Словак Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент        286

Соловйова Вікторія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент   289

Тищенко Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор          291

Шевченко Сергій Олексійович, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор    292

Шокалюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент                293


Розділ 4. Слава університету в учнях його проростає: випускники-учителі  297

Яким бути сучасному вчителю математики та інформатики 297

Байрак Людмила Петрівна, відмінник освіти України, директор ліцею: «Навчаючи школярів, важливо розвивати їх творчі здібності»            299

Башук Любов Вікторівна, учитель математики, директор Криворізького природничо-наукового ліцею    302

Грицишина Тетяна Арсентіївна, Тишковець Арсентій Олексійович: династія педагогів-новаторів   305

Дагларова Наталя Леонідівна, заслужений учитель України: «Учень наприкінці кожного уроку має бачити власне зростання»       309

Дзівінська Олена, учитель-методист: «Учасники міського конкурсу "Аніграфьонок" пов’язали майбутню професію з ІТ»         313

Дмитрієва Ніна Федорівна, учитель-методист: «Пишаюся тим, що вчителем математики та інформатики став і мій онук Денис»    315

Дрібас Анна та Шабелян Ірина увійшли до десятки кращих учителів математики Дніпропетровщини у 2016 році                317

Євтушенко Олена, переможець конкурсу професійної майстерності: «У навчанні математики кулінарів виявляємо зв'язок між вивченням інтегралів і приготуванням каші»       321

Єгорова Марина Едуардівна, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» :  як педагоги запалюють «зірки»                324

Желтуха Тетяна Валентинівна, фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»,  учитель математики: «Наше завдання – створювати досконаліші умови для самореалізації учнів»            327

Калашнікова Наталя Володимирівна, переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»: «Використовуючи проєктні технології, важливо навчати учнів мислити»     329

Копилєв Олександр Анатолійович, переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», учитель-методист: «До роботи мене надихають учні»              331

Литвин Тетяна Сергіївна, учитель-методист, палкий прибічник використання ІКТ у навчанні математики                332

Мирна Тетяна Іванівна, учитель вищої категорії: «Навчаючи математики, важливо створювати учням ситуацію успіху»                333

Моськіна Галина Валентинівна, учитель математики, заступник директора школи: «Навчаючи, дивуй!» 335

Поручинський Павло, директор ліцею: «Сповідуємо філософію виховання покоління з високою духовністю та інтелектом»     338

Романенко Світлана: від учителя математики до держслужбовця і журналіста        339

Сергієнко Валентина Володимирівна, учитель-методист: «Вдячна своїм наставникам у Криворізькому педагогічному»              341

Стьопіна Валентина Миколаївна, методист  районного методичного кабінету відділу освіти, учасниця всеукраїнських з'їздів працівників освіти           348

Ткаченко Наталя Олексіївна, учитель математики, директор Криворізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 71           353

Ткачук Олександр Леонідович, учитель математики, двічі соросівський лауреат    354

Томіліна Альона, учитель математики та інформатики: «Використання мультимедійної дошки робить процес навчання цікавішим»  360

Федосєєв Станіслав увійшов до ТОП-20 кращих учителів України за версією «Global Teacher Prize Ukraine 2017»  363

Шабелян Ірина Миколаївна, призер  обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Математика»: «Якісна математична освіта має стати доступнішою для молоді»   372

Щербина Тетяна Михайлівна, учитель вищої категорії: «Зацікавлюємо математикою через реалізацію навчальних проєктів»           374

Випускники фізмату пишаються тим, що працюють учителями          375


Розділ 5. Професія «Учитель математики та інформатики»: на крилах мрії  381

Портрет учителя очима студентів і випускників фізмату         381

Кваліфікаційна / магістерська робота 391

Конкурси студентських науково-дослідницьких робіт, олімпіади, участь у роботі конференцій      407

Виробнича практика у закладах середньої освіти       417

Виробнича практика в закладах вищої освіти                422

Навчальна практика за технологією «Intel Навчання для майбутнього»        425

Літня педагогічна практика студентів 436

Спеціальність Середня освіта (Математика), додаткова спеціальність Середня освіта (Інформатика)         444

9834
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31