Семеріков Сергій Олексійович

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званняпрофесор, старший дослідник
Посадапрофесор кафедри інформатики та прикладної математики
Навчальні дисципліниТеорія програмуванняІнтелектуальні інформаційні системиМетодика викладання комп'ютерних наукРозпізнавання образівОпераційні системи та системне програмуванняАлгоритми стискання данихПрограмування: подіє-орієнтоване
Наукові інтереситеорія та методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Наукове кредоLabor omnia vincit improbus
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, Україна
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)+380675922344
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1998-2001Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура. Спеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла
1997-1998Криворізький державний педагогічний інститут
Спеціальність "Математика", кваліфікація "магістр математики"
1993-1998Криворізький державний педагогічний інститут
Спеціальність "Математика та основи інформатики", кваліфікація "вчитель математики та основ інформатики"
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2009Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
"Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах": дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія i методика навчання (інформатика) (науковий консультант дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдак)
2001Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
"Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об’єктно-орієнтованій технології програмування": дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики (науковий керівник д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
22.04.2014-30.05.2014Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін "Вища математика", "Спеціальні розділи математики", "Диференційні рівняння". Опанування нових педагогічних технологій. Вивчення сучасних підходів до підготовки навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Дніпропетровськ, Національна металургійна академія України, кафедра вищої математики
стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
13.10.2018-31.01.2019Професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
Криворізький національний університет
01.02.2019-06.09.2019Професор кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2017-12.10.2018Професор кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
04.01.2016-31.08.2017Завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
Криворізький національний університет
16.01.2013-03.01.2016Завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін
Криворізький національний університет
01.09.2012-15.01.2013Завідувач кафедри фундаментальних дисциплін
Криворізький національний університет
01.09.2010-31.08.2012Професор кафедри фундаментальних дисциплін
Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України
22.06.2010-30.06.2010Завідувач кафедри педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
01.02.2010-31.08.2010Доцент кафедри комп’ютерних систем автоматизованого управління електроприводом
Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України
01.03.2002-28.01.2010Доцент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2000-28.02.2002Асистент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.1999-30.06.2000Асистент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
20.07.1998-30.09.1998Завідувач лабораторії обчислювальної техніки кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний інститут
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
20-21 листопада 2017 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна науково-практична конференція
Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації
Засоби доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі професійно-практичної підготовки (Є. О. Модло, А. М. Стрюк, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1522
9-10 листопада 2017 року. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP
Сучасні інформаційні технології в освіті та науці
Мобільно орієнтоване середовище навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів (Мінтій І. С., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1521
30-31 травня 2017 року. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаВсеукраїнська науково-практична конференція
Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі
До питання визначення поняття комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики (Шокалюк С. В., Семеріков С. О., Ратушний Р. С.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/722
24-26 травня 2017 року. Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький національний університет»Міжнародна науково-технічна конференція
Розвиток промисловості та суспільства
Рейтинг сучасного науковця як складник рейтингу університету (В. В. Ткачук, Ю. В. Єчкало, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/723
19-20 травня 2017 року. Кропивницький, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаМіжнародна науково-практична конференція
Засоби і технології сучасного навчального середовища
Технологія доповненої реальності у мобільному навчальному середовищі ВНЗ (Ткачук В. В., Семеріков С. О., Єчкало Ю. В., Модло Є. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/724
15-18 May, 2017. Kyiv, Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University of KyivInternational Conference
13th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications
VlabEmbed – the New Plugin Moodle for the Chemistry Education (Pavlo P. Nechypurenko, Serhiy O. Semerikov)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/731
15-18 May, 2017. Kyiv, Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University of KyivInternational Conference
13th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications
Environmental Geo-information Technologies as a Tool of Pre-service Mining Engineer’s Training for Sustainable Development of Mining Industry (Volodymyr Morkun, Serhiy Semerikov, Svitlana Hryshchenko, Kateryna Slovak)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/730
27-28 квітня 2017 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетX Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 25 річниці створення кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ)
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2017)
Створення електронних навчально-методичних комплексів у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ (Вікторія Василівна Ткачук, Сергій Олексійович Семеріков, Юлія Володимирівна Єчкало)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/726
13-19 березня 2017 року. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоВсеукраїнська науково-практична Internet-конференція
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку
Мобільно орієнтоване середовище навчання ВНЗ (Ткачук В. В., Єчкало Ю. В., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/725
1-2 березня 2017 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетМіжнародна науково-практична конференція
Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців
Мобільність у сучасному суспільстві та освіті (М. І. Стрюк, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/728
15 грудня 2016 року. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
Наукова молодь-2016
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів (Семеріков Сергій Олексійович, Ткачук Вікторія Василівна, Єчкало Юлія Володимирівна)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/721
19-20 травня 2016 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетVІІ Всеукраїнська науково-методична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2016)
Мобільне інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу (М. В. Моісеєнко, Н. В. Моісеєнко, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/717
3-4 грудня 2015 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. МакаренкаІІ Міжнародна науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»
До питання про компетентнісні задачі (С. О. Семеріков, К. І. Словак, С. В. Бас)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/991
19-20 листопада 2015 року. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній унiверситетМіжнародна науково-методична конференція
Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти
Тенденції розвитку мобільності в сучасному освітньо-науковому просторі (Стрюк М. І., Семеріков С. О., Стрюк А. М.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/990
21-22 травня 2015 року. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектуриТретя міжнародна науково-практична конференція
MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle
Інтеграція віртуальної хімічної лабораторії Virtual Lab із системою Moodle (Нечипуренко П. П., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/989
23-26 квітня 2015 року. Львів, Львівський національний університет імені Івана ФранкаП’ята науково-практична конференція
FOSS Lviv 2015
Генерування математичних завдань засобами Web-СКМ SAGE (Семеріков С. О., Шокалюк С. В., Мінтій І. С., Волошаненко О. С., Кулініч Б. М.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/988
24 березня 2015 року. Черкаси, Черкаський державний технологічний університетНауково-практичний семінар
Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015)
До визначення поняття «методика використання ІКТ в освіті» (Семеріков С. О., Словак К. І., Мерзликін О. В.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/986
24 березня 2015 року. Черкаси, Черкаський державний технологічний університетНауково-практичний семінар
Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015)
Перспективні хмарні технології в освіті (Мерзликін О. В., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/987
26 грудня 2014 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетМіжнародний семінар
Хмарні технології в освіті
Розробка фільтру SageMath для Moodle (Євгеній Олександрович Модло, Сергій Олексійович Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1056
20-21 березня 2014 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. МакаренкаМіжнародна дистанційна науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2014»
Розвиток інтелектуальних здібностей студентів у навчанні фізики (Ю. В. Єчкало, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/865
16–19 вересня 2013 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіXІ Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології НОКОТЕ’2013
Моделі змішаного навчання (Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/979
30-31 травня 2013 року. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектуриПерша всеукраїнська науково-практична конференція
MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle
Інтеграція системи динамічної геометрії GeoGebra в систему дистанційного навчання Moodle (Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков, К. І. Словак)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/978
24-26 апреля 2013 года. Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»Международный форум-конкурс молодых ученых
Проблемы недропользования
Внедрение информационно-коммуникационных технологий мобильного обучения в высших учебных заведениях (В. В. Ткачук, С. А. Семериков, В. П. Щекин)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1248
12 квітня 2013 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетVІ Всеукраїнський науково-методичний семінар
Комп’ютерне моделювання в освіті
Комп’ютерне моделювання у Web-середовищі (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/977
11–12 квітня 2012 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетXІ Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
На перехресті екології, математики, інформатики й фізики (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/976
11–12 квітня 2012 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетXІ Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Професійна спрямованість фундаменталізації інформатичної освіти (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/975
21 грудня 2012 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетВсеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар
Хмарні технології в освіті
GlowScript – хмарний засіб навчання комп’ютерного моделювання фізичних процесів (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/969
6-7 грудня 2012 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. МакаренкаМіжнародна науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2012
Зміст навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів (О. М. Туравініна, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/968
27-28 листопада 2012 року. Київ, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системСьома міжнародна конференція
Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури
Методичні підходи до формування мобільних навчальних матеріалів (С. О. Семеріков, М. І. Стрюк, А. М. Стрюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/967
11–14 вересня 2012 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіX Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології НОКОТЕ’2012
Інтеграція MLE-Moodle в систему дистанційного навчання Moodle (Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/966
11–14 вересня 2012 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіX Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології НОКОТЕ’2012
Розробка систем мобільного доступу до Інтернет-аукціону Aukro у підготовці фахівців з інформаційних технологій (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/965
6 квітня 2012 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниV Всеукраїнський науково-методичний семінар
Комп’ютерне моделювання в освіті
Ряди Фур’є в задачах відновлення залежностей у курсі вищої математики в технічному ВНЗ (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, О. П. Поліщук)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/964
5–6 квітня 2012 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниX Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Перспективи фундаменталізації шкільного курсу інформатики (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/963
5 квітня 2012 року. Кривий Ріг, Криворізький національний університетВсеукраїнська науково-методична конференція
Молодий науковець XXI століття
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Ткачук В. В., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/961
2–4 листопада 2011 року. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університетМіжнародна науково-практична конференція
Дистанційна освіта України – Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти
Модель комбінованого навчання у вищій школі України (Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/960
29–30 вересня 2011 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаМіжнародна наукова конференція
Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія
Моделювання за допомогою випадкових чисел (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/959
13–16 вересня 2011 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіIX Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології NOCOTE’2011
Розробка фільтру Sage для СДН Moodle (С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк, Ю. В. Плющ, І. С. Мінтій, В. В. Ткачук)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/957
13–16 вересня 2011 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіIX Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології NOCOTE’2011
Разработка программного комплекса для ведения торгов на Интернет-аукционе eBay для платформы Google Android (А. П. Полищук, С. А. Семериков, И. А. Теплицкий, Е. П. Линник, И. И. Линник)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/956
19–20 травня 2011 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниIX Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Сучасні тенденції розвитку теорії і методики навчання інформатики (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/955
12 травня 2011 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниІV Всеукраїнський науково-методичний семінар
Комп’ютерне моделювання в освіті
Моделювання як засіб фундаменталізації інформатичної освіти (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/951
11 лютого 2011 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. МакаренкаВсеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів к процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс–2011)
Сучасні тенденції розвитку теорії та методики навчання інформатики (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/953
11 лютого 2011 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. МакаренкаВсеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів к процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс–2011)
Методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей (К. І. Словак, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/954
24–26 листопада 2010 року. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельницькогоМіжнародна науково-методична конференція
Проблеми математичної освіти (ПМО–2010)
До питання про автоматизацію укладання та перевірки навчальних завдань засобами мобільних математичних середовищ (С. О. Семеріков, К. І. Словак, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/946
14–17 вересня 2010 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіVIII Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології
Реалізація моделі SaaS в системі мобільного навчання інформатичних дисциплін (М. В. Глуходід, О. П. Ліннік, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/945
19–21 травня 2010 року. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоДруга Міжнародна науково-практична конференція
Інформаційні технології та моделювання в економіці
ММС Sage в моделюванні економічних процесів (С. О. Семеріков, Н. А. Хараджян)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/944
18–20 травня 2010 року. Харків, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектуриIII Міжнародна науково-методична конференція
Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів
Комп’ютерне моделювання – нова складова фундаментальної підготовки (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/942
4-6 травня 2010 року. Черкаси, Черкаський державний технологічний університетVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2010)
Мобільне математичне середовище Sage: нові можливості та перспективи розвитку (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/943
25–26 березня 2010 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниVIII Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Теоретичні та методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищій школі (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/938
3–4 грудня 2009 року. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. МакаренкаВсеукраїнська науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики (ІТМ–2009)
Організація розподілених обчислень засобами мобільних математичних середовищ (С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/931
26–28 листопада 2009 року. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університетМіжвузівська науково-методична конференція з міжнародною участю
Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ в умовах світової інтеграції освіти і науки
Вища освіта як фактор інноваційного розвитку (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, О. П. Поліщук)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/940
26–28 листопада 2009 року. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університетМіжвузівська науково-методична конференція з міжнародною участю
Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ в умовах світової інтеграції освіти і науки
Принципи проектування та розвитку методичної системи фундаментальної інформатичної підготовки (С. О. Семеріков, О. І. Теплицький, І. С. Мінтій)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/941
7–9 жовтня 2009 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаМіжнародна науково-методична конференція
Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання
Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/937
7–9 жовтня 2009 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаМіжнародна науково-методична конференція
Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання
Інноваційні організаційні форми та методи навчання в методичній системі фундаментальної інформатичної підготовки (С. О. Семеріков, О. І. Теплицький, О. П. Ліннік)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/936
15–18 вересня 2009 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіVII Міжнародна науково-технічна конференція
Новітні комп’ютерні технології
Теоретичні основи фундаменталізації інформатичної освіти у вищій школі (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/935
7–9 квітня 2009 року. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельницькогоМіжнародна науково-методична конференція
Проблеми математичної освіти (ПМО–2009)
Мікронавчання як основа мобільного навчання (В. М. Соловйов, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/932
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Компетентнісний підхід: надбання та напрямки подальшої розробки (І. С. Мінтій, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/919
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології у післядипломній педагогічній освіті (С. В. Шокалюк, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/920
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Восстановление зависимостей по выборкам ограниченного объема (О. П. Бардачева, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/921
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Разработка Интернет-собеседника (А. П. Гуменюк, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/922
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Застосування нейронних мереж у задачах прогнозування (О. С. Пермякова, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/923
17–18 листопада 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців
Молодий науковець ХХІ століття
Разработка программного обеспечения для моделирования бот-сетей (С. В. Середа, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/924
25–27 вересня 2008 року. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у вищій і загальноосвітній школах
Фундіювання змісту навчання як основа фундаменталізації інформатичної освіти (Сергій Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/916
16–19 вересня 2008 року. Херсон, Херсонський державний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Проектування освітніх середовищ як методична проблема
Модель Гумбольдта як першоджерело Болонського процесу (Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/918
9–12 вересня 2008 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіVI Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві (КОМТЕХБУД–2008)
Мобільне навчання в методичній системі фундаментальної інформатичної освіти (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/912
9–12 вересня 2008 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіVI Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві (КОМТЕХБУД–2008)
Функціональне програмування в фундаментальній підготовці майбутнього вчителя (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, І. С. Мінтій)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/913
9–12 вересня 2008 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіVI Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві (КОМТЕХБУД–2008)
Разработка программного обеспечения для электронной книги lBook V8 (С. А. Семериков, И. А. Теплицкий, Е. П. Линник, Г. И. Корнилов)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/914
Червень-вересень 2008 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет2-га Міжнародна Інтернет-конференція
Інновації в навчанні фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі: міжнародний та вітчизняний досвід
Інформаційні технології математичного призначення в курсі фізики середньої та вищої школи (С. В. Шокалюк, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/925
5-7 травня 2008 року. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельницькогоVІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2008)
Основні елементи технології мобільного навчання (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/895
24 квітня 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар
Комп’ютерне моделювання в освіті
Модель мобільного навчання в середній та вищій школі (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков, О. П. Поліщук)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/894
22-23 квітня 2008 року. Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут КНЕУ імені В. ГетьманаVIII Всеукраїнська науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті
Мобільне навчання: від ООП до OLPC (І. О. Теплицький, О. П. Поліщук, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/893
17-18 квітня 2008 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниVII Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі (О. П. Поліщук, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
Історія мобільного навчання
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/892
25 березня 2008 року. Черкаси, Академія пожежної безпеки ім. Героїв ЧорнобиляМіжвузівська науково-практична конференція
Актуальні проблеми технічних, природничих та соціально-гуманітарних наук в забезпеченні цивільного захисту
Фундаменталізація інформатичної освіти у вищій школі (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/891
13–14 грудня 2007 року. Харків, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. СковородиІІ Міжнародна науково-методична конференція
Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: Гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти
Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/890
22–23 жовтня 2007 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університетМіжнародна Інтернет-конференція
Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти
Комп’ютерне моделювання абсолютних та відносних рухів планет Сонячної системи (Теплицький І. О., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/888
18–21 вересня 2007 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Психологічні умови ефективності творчої діяльності з комп’ютерного моделювання (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/882
18–21 вересня 2007 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Розробка програмного комплексу для метакомп’ютерних обчислень (Д. О. Чумак, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/881
18–21 вересня 2007 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Разработка графического интерфейса к системе компьютерной математики Maxima в среде Python (С. В. Шокалюк, Н. В. Моисеенко, С. А. Семериков, И. А. Теплицкий)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/883
15–16 травня 2007 року. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН УкраїниНауково-практична конференція
Нові технології навчання: психологічні аспекти
Застосування системи комп’ютерної алгебри Maxima для генерування математичних текстів в системі дистанційного навчання (Семеріков С. О., Теплицький І. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/887
15–16 травня 2007 року. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН УкраїниНауково-практична конференція
Нові технології навчання: психологічні аспекти
Психологічні умови ефективності творчої діяльності учнів з комп’ютерного моделювання (Теплицький І. О., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/886
24-25 квітня 2007 року. Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут КНЕУ імені В. ГетьманаVII Всеукраїнська науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті
Комп’ютерне моделювання визначальних фізичних експериментів (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/878
13–16 березня 2007 року. Полтава, Полтавський військовий інститут зв’язкуДруга Всеукраїнська науково-практична конференція
Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи (ІТНСДВШ – Полтава 2007)
Програмна підтримка комп’ютерного моделювання засобами мови Python (О. П. Ліннік, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, С. В. Шокалюк)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/876
13–16 березня 2007 року. Полтава, Полтавський військовий інститут зв’язкуДруга Всеукраїнська науково-практична конференція
Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи (ІТНСДВШ – Полтава 2007)
Програмна підтримка системного програмування засобами мови Python (О. П. Поліщук, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, А. С. Бойко)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/877
9–11 листопада 2006 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університетМіжнародний симпозіум
Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми
Об’єктно-орієнтоване моделювання у підготовці майбутніх учителів фізики (О. П. Ліннік, Н. В. Моісеєнко, В. М. Євтєєв, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/871
9–11 листопада 2006 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університетМіжнародний симпозіум
Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми
Комп’ютерне моделювання рухів тіл в центральному полі зі змінним потенціалом (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/870
18–21 вересня 2006 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіIV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Применение Free Pascal для поддержки курса системного программирования в UNIX (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/868
18–21 вересня 2006 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіIV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Maxima/MathML – новый интерфейс к системе компьютерной алгебры Maxima (С. В. Кондратенко, Н. В. Моисеенко, С. А. Семериков, И. А. Теплицкий)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/867
18–21 вересня 2006 року. Севастополь, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництвіIV Міжнародна науково-технічна конференція
Комп’ютерні технології в будівництві
Локалізація експертної оболонки CLIPS (В. М. Євтєєв, В. В. Кравченко, О. П. Ліннік, С. О. Семеріков, О. І Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/866
24–26 травня 2006 року. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті
Использование Web-технологий для организации массового психологического тестирования (И. А. Теплицкий, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/869
24–26 травня 2006 року. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті
Вільне програмне забезпечення як фактор стабілізації вузівських курсів інформатики (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/814
22–25 травня 2006 року. Київ–Переяслав-Хмельницький, Інститут педагогіки АПН УкраїниМіжнародна науково-практична конференція
Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи
Огляд інтерфейсів системи комп’ютерної математики Maxima (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/813
3-5 травня 2006 року. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельницькогоV Всеукраїнська конференція молодих науковців
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2006)
Інваріантність до операційної системи та мови програмування як засіб фундаменталізації курсів інформатики у ВНЗ (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/812
27-28 квітня 2006 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниVI Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Методичні та організаційні проблеми навчання комп’ютерного програмування у вищих навчальних закладах (О. П. Поліщук, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/805
27-28 квітня 2006 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниVI Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Спецкурс з сучасних методів і технологій розробки програмних виробів компонентної архітектури (О. П. Поліщук, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/811
27-28 квітня 2006 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниVI Міжнародна науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Комп’ютерне моделювання рухів тіл в центральному полі зі змінним потенціалом (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/806
26 квітня 2006 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнський науково-методичний семінар
Комп’ютерне моделювання в освіті
Систематичне навчання моделюванню в підготовці майбутнього вчителя (О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/807
27–28 жовтня 2005 року. Запоріжжя, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”Міжнародна науково-практична конференція
Системний аналіз і управління
Создание 3D-моделей физических процессов в среде Python (Теплицкий И. А., Семериков С. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/810
11–12 жовтня 2005 року. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН УкраїниВсеукраїнська конференція
Нові інформаційні технології навчання: психологічні проблеми
Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп’ютерного моделювання: психолого-педагогічний аспект (Теплицький І. О., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/809
22–24 вересня 2005 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університетМіжнародна наукова конференція
Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу
Задача про політ паперового літачка (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/804
12–16 вересня 2005 року. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університетМіжнародна конференція
Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності
Розробка гіпертекстового довідника з системи Maxima для підтримки факультативного курсу «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях» (Семеріков С. О., Теплицький І. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/996
20–25 сентября 2004 г. Севастополь, Севастопольский национальный технический университетМеждународная научно-практическая конференция
Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2004»
Основи комп’ютерного моделювання у школі та педагогічному ВНЗ (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/793
23-26 червня 2004 року. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі
Дослідження дидактичних можливостей мови Лісп як засобу побудови інтелектуальних систем у шкільному курсі інформатики (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/789
27-29 травня 2004 року. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університетМіжнародна науково-практична конференція
Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищій школі
Побудова системи дистанційного тестування знань засобами FTN-технологій (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/790
11-13 травня 2004 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК-2004)
Принципи застосування об’єктного підходу до розробки математичного програмного забезпечення (Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1320
11-13 травня 2004 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК-2004)
Использование средств объектно-ориентированного программирования для компьютерной реализации векторной, матричной и полиномиальной алгебр (Полищук А. П., Семериков С. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1319
11-13 травня 2004 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК-2004)
Пропедевтика метода наименьших квадратов в курсе «Компьютерные технологии в научных исследованиях» (Леонова Н. А., Моисеенко Н. В., Семериков С. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1318
11-13 травня 2004 року. Кривий Ріг, Криворізький технічний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК-2004)
Методичні основи дистанційного тестування знань засобами FTN-технологій (Денисюк В. А., Семеріков С. О., Теплицький І. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1317
28-30 квітня 2004 року. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельницькогоІV Всеукраїнська конференція молодих науковців
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2004)
Штучний інтелект в курсі інформатики педагогічного ВНЗ (С. О. Семеріков, І. О. Теплицький)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/786
8-9 квітня 2004 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниІV Всеукраїнська науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
О реализации практикума по программированию лексических и синтаксических анализаторов при создании языковых интерпретаторов (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/776
8-9 квітня 2004 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниІV Всеукраїнська науково-практична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
«Віртуальний фізичний лабораторний практикум» як актуальна проблема сучасної дидактики (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/785
2-4 жовтня 2003 року. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університетМіжнародна науково-методична конференція
Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії
Методика ознайомлення школярів з поняттям фазового простору в курсі фізики (Теплицький І. О., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/779
12-13 вересня 2003 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІІ Всеукраїнська конференція
Сучасні технології в науці та освіті
Использование метакомпьютинга для решения теоретико-числовых проблем (Е. В. Макаренко, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/775
25-28 июня 2003 года. Одесса, Южно-Украинский государственный педагогический университет имени К.Д. УшинскогоЧетвертый международный научно-методический семинар
Информационные технологии в учебном процессе
До питання розробки та впровадження системи символьної математики Maxima у ВНЗ України (Леонова Н. А., Теплицький І. О., Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/778
22-24 травня 2003 року. Луцьк, Волинський інститут післядипломної педагогічної освітиВсеукраїнська науково-практична конференція
Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі
Розробка системи символьної математики для системи вищої освіти України (Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/773
21-23 квітня 2003 року. Черкаси, Інститут соціального управління, економіки і праваV Всеукраїнська науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті
Побудова інтерфейсу користувача в системі X Window (О. П. Поліщук, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/710
14-15 березня 2003 року. Кривий Ріг, Національна металургійна академія УкраїниВсеукраїнська науково-методична конференція
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі
О составлении и реализации учебных планов по кибернетическим дисциплинам в высшей школе (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/774
30 сентября – 5 октября 2002 г. Севастополь, Севастопольский национальный технический университетМеждународная научно-практическая конференция
Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002»
Концепция преподавания курса «Численные методы в объектной методологии» (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/771
30 сентября – 5 октября 2002 г. Севастополь, Севастопольский национальный технический университетМеждународная научно-практическая конференция
Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002»
Синергетический подход к компьютерному моделированию социально-экономических процессов (В. Н. Соловьев, С. А. Семериков, И. А. Теплицкий)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/772
26-28 квітня 2001 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті
Особенности компьютерного моделирования в социально-гуманитарных науках (В. Н. Соловьев, С. А. Семериков, И. А. Теплицкий)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/769
26-28 квітня 2001 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті
Некоторые особенности программной реализации методов экспериментальной идентификации линейных процессов (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/768
15-17 березня 2001 р. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІ-ша Міжнародна науково-практична конференція
Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на початку ІІІ тисячоліття
Информационная система высшего учебного заведения (концептуальный аспект) (Корольский В. В., Семериков С. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/767
3-5 травня 2000 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках
Последовательный симплекс-поиск в задачах параметрической идентификации (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/763
3-5 травня 2000 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках
О выборе языка программирования для начального обучения (А. П. Полищук, С. А. Семериков, Н. В. Грищенко)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/764
3-5 травня 2000 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках
Эффективное использование ресурсов компьютера для решения прикладных задач (факультативный курс) (В. А. Юрченко, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/765
3-5 травня 2000 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках
Теоретико-числовое преобразование в вычислениях с произвольной точностью (Е. В. Быч, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/766
23-30 января 2000 года. Дубна, Объединенный институт ядерных исследованийVII Международная конференция
Математика. Компьютер. Образование
Объектный подход к преподаванию численных методов (Семериков С. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/761
24-25 вересня 1999 року. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаМіжвузівська регіональна наукова конференція, присвячена 70-річчю фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка
Математика, її застосування та викладання
Застосування об’єктно-орієнтованого програмування до викладання курсу чисельних методів (Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/703
29 липня-1 серпня 1999 року. Одеса, Південно-Український державний педагогічний університет ім. К.Д. УшинськогоНауково-методичний семінар
Інформаційні технології в навчальному процесі
Методика викладання чисельних методів у об’єктній методології (Семеріков С. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/705
19-21 квітня 1999 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-методична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності
Концепция курса «Численные методы в объектной методологии» (А. П. Полищук, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/760
19-21 квітня 1999 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-методична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності
Метод определения параметров двигателя постоянного тока (Д. И. Родькин, А. А. Хараджян, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/759
19-21 квітня 1999 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-методична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності
Компьютерное моделирование фулереноподобных структур на поверхности (001) кремния (В. Н. Соловьев, Т. И. Максимова, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/758
2-3 квітня 1999 року. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаВсеукраїнська студентська науково-практична конференція, присвячена 70-річчю фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка
Фізика. Математика. Нові технології навчання
Математичне моделювання фрактальних об’єктів (О. А. Хараджян, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/704
10-11 грудня 1998 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІІ Всеукраїнська конференція
Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти
Некоторые математические модели вспышек численности в популяциях организмов (В. Н. Соловьев, И. А. Теплицкий, Л. В. Шанда, Е. А. Иванченко, Н. С. Завизена, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/691
8-9 грудня 1998 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІІ Всеукраїнська конференція
Проблеми фундаментальної екології
Геоэкспансионистская, антропо- и техноцентристские парадигмы экологии человека (В. И. Шанда, В. И. Филипов, Л. Р. Корольская, Л. Н. Чернова, С. Г. Удод, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/690
8-9 грудня 1998 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІІ Всеукраїнська конференція
Проблеми фундаментальної екології
Учение о ноосфере: гипотезы, идеи (В. И. Шанда, А. П. Афонин, В. М. Петренко, Л. Р. Корольская, С. А. Семериков, Н. В. Гнилуша)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/689
16-20 листопада 1998 року. Вінниця, Вінницький державний технічний університетМіжнародна науково-методична конференція
Методичні та організаційні аспекти використання мережі Internet в закладах науки та освіти
Фізичні моделі в курсі «Основи комп’ютерного моделювання» (Н. В. Грищенко, Є. В. Чернов, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/688
24-26 жовтня 1998 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасна трудова та професійна підготовка шкільної молоді
Дивергентне мислення та його роль у навчальній діяльності (Н. В. Грищенко, О. А. Хараджян, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/696
21-23 апреля 1998 года. Луганск, Восточноукраинский государственный университетМеждународная научно-практическая конференция
Проблемы электронной промышленности в переходный период
О физической природе метастабильных свойств аморфных полупроводников (Т. И. Максимова, С. А. Семериков, В. Н. Соловьёв)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/693
21-23 апреля 1998 года. Луганск, Восточноукраинский государственный университетМеждународная научно-практическая конференция
Проблемы электронной промышленности в переходный период
О методах определения параметров и энергодиагностике систем электропривода (Д. И. Родькин, А. А. Хараджян, С. Л. Михайлов, Е. В. Чернов, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/692
21-23 апреля 1998 года. Луганск, Восточноукраинский государственный университетМеждународная научно-практическая конференция
Проблемы электронной промышленности в переходный период
Вивчення фрактальних кластерів за допомогою імітаційних комп’ютерних моделей (І. О. Теплицький, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/695
8-10 квітня 1998 року. Кривий Ріг, Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молодіВсеукраїнська науково-практична конференція
Допрофесійна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації цільової комплексної програми "Вчитель"
Основи комп’ютерного моделювання в середній школі та педагогічному вузі (Соловйов В. М., Семеріков С. О., Теплицький I. О.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/683
11-12 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутВсеукраїнська конференція
Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти
Математические модели в экологии (С. А. Семериков, Н. С. Завизена)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/684
11-12 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутВсеукраїнська конференція
Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти
О двух разных подходах к математическому моделированию в экологии (Семериков С. А., Завизена Н. С.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/685
11-12 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутВсеукраїнська конференція
Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти
Експертна система для оцінки наслідків впливу людини на екосистему (С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/682
11-12 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутВсеукраїнська конференція
Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти
Применение методов математической статистики для экологического контроля (Н. С. Завизена, С. А. Семериков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/686
9-10 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІ Всеукраїнська конференція
Проблеми фундаментальної екології
Глобальне прогнозування: біосферний аспект (Н. С. Завізєна, Н. В. Грищенко, С. О. Семеріков)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/681
9-10 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІ Всеукраїнська конференція
Проблеми фундаментальної екології
Экологическая роль живого вещества, интеллекта, человечества в биосфере (В. И. Шанда, А. П. Афонин, В. Н. Филипов, Л. В. Шанда, Л. Н. Чернова, С. А. Семериков, Н. С. Завизена)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/679
9-10 грудня 1997 року. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний інститутІІ Всеукраїнська конференція
Проблеми фундаментальної екології
Экологическое сознание и парадигмы экологии человека (В. И. Шанда, А. П. Афонин, С. А. Семериков, Н. С. Завизена)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/680
20-24 октября 1997 года. Россия, Кабардино-Балкарская республика, пос. Эльбрус (Приэльбрусье), база отдыха КБГУМеждународная научно-практическая конференция
ELBRUS’97 Новые информационные технологии и их региональное развитие
Использование алгебраических структур при моделировании атомных процессов в физике твёрдого тела (факультативный курс) (Хараджян А. А., Семериков С. А., Завизена Н. С.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/687
7-9 жовтня 1997 року. Рівне, Українська державна академія водного господарстваМіжнародна науково-методична конференція
Новітні технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах
Ефективне використання ресурсів комп’ютера в курсі «Основи комп’ютерного моделювання» (Завізєна Н. С., Семеріков С. О., Хараджян О. А.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/678
15-18 квітня 1997 року. Черкаси, Черкаський державний університет ім. Б. ХмельницькогоВсеукраїнська конференція молодих науковців
Інформаційні технології в науці та освіті» (ІТОН-97)
Розробка та використання електронних довідників з інформатики (Семеріков С. О., Завізєна Н. С.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/677
14 грудня 2017 року. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів fнавчання НАПН УкраїниV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
Наукова молодь-2017
Кафедрі інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету – 25: історія, аналіз здобутків та перспективи розвитку (Мінтій І. С., Семеріков С. О., Соловйов В. М.)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1961
14-17 May, 2018. Kyiv, Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv14th International Conference
ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer
CoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course "Foundations of Mathematic Informatics" (O. Markova, S. Semerikov, M. Popel)
17-18 травня 2018 року. Черкаси, Черкаський державний технологічний університетІV Міжнародна науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2018)
Розробка плагінів для експорту з OJS до RSCI
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2244
21-22 травня 2018 року. Одеса, Криворізький державний педагогічний університетXI Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазерленда)
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2018)
Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2211Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
01.08.1997-31.12.1997Грант Соросівського студента № GSU071016
Українська дирекція Міжнародної Соросівської Програми підтримки освіти в галузі точних наук
Виконавець
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Старобільськ, спеціалізована вчена ради Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 20 грудня 2017 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії
Нечипуренко Павло Павлович
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 17 січня 2017 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики
Мерзликін Олександр Володимирович
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Старобільськ, спеціалізована вчена ради Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 29 червня 2016 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки
Зелінський Сергій Сергійович
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 24 квітня 2013 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу
Мінтій Ірина Сергіївна
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 12 червня 2012 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії
Стрюк Андрій Миколайович
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 13 вересня 2011 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів
Рашевська Наталя Василівна
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 13 вересня 2011 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей
Словак Катерина Іванівна
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 23 березня 2010 рокуЗахист дисертації
Кандидат наук
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення
Шокалюк Світлана Вікторівна
Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018Подяка за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
2018Грамота за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2017 році
2016Подяка за підготовку переможця ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України
2013Почесна грамота Дзержинської районної у місті ради за високий професіоналізм, плідну працю, вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району та з нагоди 22-ої річниці Незалежності України
2008Грамота КДПУ за особистий внесок у розвиток вищої школи, активну участь у вихованні студентської молоді, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти
1999Почесна грамота І обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові та навчально-методичні видання 1995-1999 років за книгу "Методы вычислений в классах языка С++", яка посіла ІІІ-е місце у номінації "Навчальні посібники"
1996Диплом переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Інформатика» 1995/1996 навчального року
1995Грамота за кращу програмну розробку з статистичного аналізу експерименту на IV Всеукраїнській олімпіаді студентів педвузів з інформатики
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29