Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

1. Чорна О. В. Становлення та розвиток системи моніторингу якості вищої освіти в Німеччині : монографія / О. В. Чорна. – Кривий Ріг : Діонат (ФО-П Чернявський Д. О.), 2015. – 244 с.

2. Чорна О. В. Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті / Чорна О. В. // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Випуск 34. – Кривий Ріг, 2012. – С. 327–336.

3. Чорна О. В. Моніторинг якості вищої освіти: міжнародний досвід / О. В. Чорна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 18 : Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 90–94. – (Серія педагогічна).

4. Чорна О. В. Німецький досвід використання моніторингу як засобу управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Чорна О. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / за ред. проф. В. П. Сергієнка. – Випуск 41. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 170–175. – (Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи)

5. Чорна О. В. Die Qualität der Hochschulbildung und ihre staatliche Kontrolle: historischer Aspekt / Ольга Чорна // Наукові записки. – Випуск 122. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 395–404.

6. Чорна О. В. Проблема розвитку системи моніторингу якості вищої освіти в Україні: законодавчий супровід / Чорна О. В. // Вісник Черкаського Університету. – Випуск 13 (346).2015. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : ВВ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – С. 40–45.

7. Чорна О. В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальність використання досвіду Німеччини   / О. В. Чорна // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – Випуск 37. – С. 209–213. – (Педагогіка. Соціальна робота.).

8. Чорна О. В. Історичні витоки сучасної практики моніторингу якості освіти у ВНЗ Німеччини / О. В. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. – Випуск 42(95). – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 596–603.

9. Чорна О. В. The Development of a Monitoring System of Higher Education Quality in Ukraine and Germany: Comparative Component / Оlga Chorna // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал, англо-українське видання / голов. ред. Н. М. Бідюк. – Том 5. – Випуск 2. – К. – Хмельницький : ХНУ, De Gruyter Open, 2015. – С. 74–82.

10. Чорна О. В. Виникнення та становлення системи контролю якості освіти у німецьких ВНЗ / Чорна О. В. // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – 2013. – I (6), Issue: 10. – P. 167–172.

11. Чорна О. В. Світові тенденції розвитку хмарних технологій / О. В. Чорна, Н. А. Хараджян, С. В. Шокалюк, Н. В. Моісеєнко // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск IV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 272–284.

12. Чорна О. В. Якість освітньої підготовки як основа конкурентоспроможності менеджера / О. В. Чорна // VІІІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» : материалы в 3-х томах. – Днепропетровск ; Варна, 2012. – С. 388–391.

3770
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31