Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

1. Устінова В. О. Структурування змісту гуманітарних дисциплін як проблема сучасної фахової підготовки студентів педагогічних ВНЗ / В. О. Устінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / гол. ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 12 (65). – С. 67 – 72.

2. Устінова В. О. Системний підхід до дослідження структурування процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі / В. О. Устінова // Вища освіта України. Гуманітарний вісник. – Дод. 2. – № 3. – Т.III (28). – К. : Гнозис, 2011. – С. 266 – 271.

3. Устінова В. О. Методологічні засади структурування змісту предметів гуманітарного циклу в процесі фахової підготовки студентів педагогічних ВНЗ / В. О. Устінова // Педагогіка вищої і середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. д-р пед. наук В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 282 – 287.

4. Устинова В. А. Определение и демаркация дидактических принципов структурирования содержания гуманитарных дисциплин в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов / В. А. Устинова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал научных публикаций. – М., 2013. – № 08 (55). – С. 339 – 342.

5. Устинова В. А. Принципы структурирования содержания гуманитарных дисциплин как общедидактическая проблема / В. А. Устинова // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. – Stuttgart, 2013. – Р. 154 – 156.

6. Устінова В. О. Дидактичні умови структурування навчального матеріалу дисциплін гуманітарного циклу / В. О. Устінова // Ольвійський форум – 2013 : стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі : Міжнароднародна науково-практична конференція : тези. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. –  Т. 7. Педагогіка. – С. 76 – 77.

7. Устінова В. О. Гуманізація та гуманітаризація освіти як напрями вищої школи / В. О. Устінова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. С. М. Амеліна, А. В. Козлов. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 9. – С. 230 – 236.

3771
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31