Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

  1. Карпюк В.А. Англонеологізми в сфері неології німецької мови/ В.А.Карпюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки». – Серія: Мовознавство. – Луцьк, 2009. – 550 с. - С. 490 – 493.
  2. Карпюк В.А. Особливості типології словоскладання в контексті неології сучасної німецької мови / В.А.Карпюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – №8. – Луцьк, 2010. – С.427-431.
  3. Карпюк В.А. Мотиваційно-комплікативний конструкт структури інтеграції навчально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів/ В.А.Карпюк// Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том V (38): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 562с. – С.183-189.
  4. Карпюк В. А. Діагностико-рефлексивний та циклічний конструкти інтеграції навально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів / В.А. Карпюк // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. – Луганськ : СНУ імені В. Даля. – 2013. − № 5. – С. 135–139.
  5. Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації у сучасній німецькій мові / В. А. Карпюк // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 12. / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп.ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – С. 47–55.
3773
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31