Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

SAM 1223

Гаманюк Віта Анатоліївна - проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 Освіта. Навчалася у Дніпропетровському державному університеті (1988 р) за спеціальністю «Німецька мова і література» та у аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету (1992 – 1995).

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Підготовка вчителів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1995) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 на тему «Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів» (2013).

Автор більше ста наукових публікацій у тому числі: 1 одноосібна монографія «Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика», 2 колективних монографії «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном», більше 70 публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікації у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології, 18 методичних та навчально-методичних праць.

Має 16 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 3 – стипендії Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Literatur im Unterricht – München, 2000 р. та Computer und Internet für die Unterrichtsvorbereitung – München, 2005 р., Deutsch als Fremdsprache im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit – Berlin, 2010 р.).

Брала участь у форумі Всесвітнього Союзу германістів (Східна Європа) у м. Зігулда (Латвія) (2010), у Всесвітньому форумі германістів у м. Больцано (Італія) (IDT 2013 Bozen) (2013), а також у інших конференціях з проблем педагогіки, методики іншомовного навчання та філології як в Україні, так і за кордоном (Росія, Чехія, Німеччина).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Історія німецької літератури», «Інтерпретація тексту», «Стилістика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Міжкультурна комунікація», «Методика викладання німецької мови у вищій школі»

Науково-методична діяльність. У складі робочої групи від України брала участь у розробці «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування» в рамках міжнародного загальноєвропейського проекту Гете-Інституту «Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen» та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Освіти України (Наказ Міністерства освіти України № 299 К від 20.05.1999 р.), Подяка виконкому Криворізької міської ради (Лист за № 1107 від 02.06.2004 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України (Наказ МОН України № 869 к від 16.09.2004 р.), Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради (Рішення за № 295 від 12.09.2012 р.) 

3711
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша