kaf. econom. geography 1

Географія є комплексною наукою, яка вивчає питання економіки й соціального розвитку країн світу. У 1986 році на базі кафедри фізичної географії та геології було утворено окремий структурний підрозділ – кафедру економічної та соціальної географії. До її складу, як на етапі становлення, так і сьогодні входять кандидати географічних і педагогічних наук. На початковому етапі розвитку кафедри свої знання й досвід передавали студентам й кандидати технічних наук.

kaf. econom. geography 2

Кафедра здійснює наукову, методичну та організаційну роботу, підтримує тісні зв’язки з науковими установами та закладами вищої освіти України та інших держав. Викладачі кафедри значну увагу приділяють підвищенню кваліфікаційного рівня вчителів шкіл міста: організовуються просвітницькі лекції з сучасних проблем географії, надається методична допомога, укладаються договори про співробітництво. Члени кафедри мають значний науковий доробок з актуальних питань методики викладання географії в школі, публікації у фундаментальному тритомнику «Географічна енциклопедія України».

kaf. econom. geography 3

Викладачі кафедри читають різноаспектні навчальні дисципліни: вступ до ЕСГ, географію культури, географію населення, геологію, ГІС та комунікаційні засоби навчання географії, глобальну географію, економічну й соціальну географію Дніпропетровської області, економічну географію України, економічну й соціальну географію України, регіональну економічну й соціальну географію світу, інноваційні технології навчання географії, історичну географію, палеогеографію, картографію з основами топографії, конструктивну та антропогенну географію, медичну географію, методику навчання географії, основи промисловості, сільського господарства й транспорту, рекреаційну географію, соціальну географію світу, соціальну географію України, соціально-економічну картографію та ін.

kaf. econom. geography 4

Виїзні комплексні польові географічні практики – невід’ємна й обов’язкова складова підготовки географа вищої кваліфікації. Відвідування та спостереження за життям у різних регіонах підвищує науково-методичний рівень учителя географії, надає можливість відчути себе справжнім мандрівником, доторкнутися до історії важливих географічних об’єктів.

8095
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок