13 січня 2022 року відбулося перше у новому році засідання Вченої ради Університету. Перед початком зібрання із традиційним щорічним привітанням із Новим роком і Різдвом Христовим виступили учасники народного камерного хору КДПУ «Crescendo».

Питання про реалізацію Програми перспективного розвитку КДПУ у 2018–2021 рр. було основним з-поміж інших, винесених для обговорення. Доповідав ректор Шрамко Я. В., який, зокрема, здійснив ґрунтовний аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету як освiтньо-наукового, соціально-культурного осередку підготовки фахівців у сфері освіти на 2018–2027 рр., закцентувавши на освітній політиці, науково-дослiдницькій роботі, мiжнародному спiвробiтництві, соцiальному розвиткові, інформаційній політиці та фiнансово-господарській дiяльності. В обговоренні взяли участь завідувач кафедри географії та методики її навчання Казаков В. Л., перший проректор Остроушко О. А., проректор з наукової роботи Гаманюк В. А. та в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Баруліна Ю. О., які наголосили на важливості дотримання основних принципів діяльності університету та внесенні необхідних коректив у дії колективу та до Програми задля реалізації окреслених напрямів розвитку. Підсумовуючи, ректор університету Шрамко Я. В. закцентував на важливості системного й цілеспрямованого розвитку університету, що уможливить повне виконання Програми перспективного розвитку КДПУ.

На засіданні вручено диплом доктора філософії Прихожій Ю. О., асистенту кафедри фізики та методики її навчання, молодій і перспективній дослідниці КДПУ.

Також за результатами засідання ухвалено низку рішень, які регулюють освітню діяльність Університету та його функціонування, зокрема затверджено положення з організації та проведення виборів ректора, програми творчих заліків для прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр», нову редакцію Правил призначення стипендій у КДПУ; ухвалено рішення щодо організації та проведення попередньої експертизи дисертації доктора філософії; про надання висновку щодо відповідності виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового напряму «Математичні науки та природничі науки», визначених Технічним завданням на 2021 рік та інші.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за покликанням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.


18115

140122 1

13 січня 2022 року відбулося перше в новому році засідання Вченої ради КДПУ. Символічно, що в цей день – на свято Меланки або на Щедрий вечір, колядники з факультету мистецтв заспівали обрядових пісень.

18082

img6

У новий рік – з новими можливостями! Прес-центр спільно із центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників періодично готує дайджест актуальних вакансій для молоді Криворізького педагогічного. Про найсвіжіші пропозиції читайте далі.

18077

img5

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на зайняття посади ректора Криворізького державного педагогічного університету. Процедура обрання очільника КДПУ відбудеться 24 березня 2022 року.

17987

novi praci21 1

Бібліотека КДПУ є надійним осередком збереження й популяризації опублікованих результатів науково-освітньої діяльності викладачів університету. Члени кафедр Криворізького педагогічного надають до бібліотечних фондів видання власного авторства задля їх широкого розповсюдження та ефективного використання.

17966

img24

Улюблений івент юних дослідників повернувся! 23 грудня 2021 року на базі Криворізького педагогічного відбувся профорієнтаційний захід «Ніч науки». Тематика довгоочікуваної події передбачала знайомство з різними царинами наукового знання.

17949

img5

16 грудня 2021 року в малому залі Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася церемонія нагородження щорічного обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини». Серед учасників цього заходу були й студенти Криворізького педагогічного.

17878

img7

15 грудня 2021 року трудовий колектив Криворізького педагогічного взяв участь у традиційній конференції. Відповідно до порядку денного було заслухано звіт ректора КДПУ про здійснену роботу за 2021 рік.

17840

09 грудня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету. Згідно з Планом роботи до порядку денного було включено два основні питання:

1. Про підготовку фахівців за третім рівнем вищої освіти в університеті у 2016–2021 рр. поінформувала проректор з наукової роботи Гаманюк Віта Анатоліївна, наголосивши на важливості дотримання норм Тимчасового положення про атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії в КДПУ, а також на забезпеченні своєчасної підготовки якісної кваліфікаційної праці. За результатами обговорення виступив ректор університету Шрамко Ярослав Владиславович, який зазначив, що нові підходи щодо освітньої програми третього рівня підготовки здобувачів освіти – це обов’язкові атрибути сучасної форми навчання докторів філософії; закцентував, що акредитації освітніх програм докторів філософії консолідували науково-педагогічних працівників університету та визначили пріоритетність їх якісної наукової складової.

2. З другого питання виступила завідувач кафедри дошкільної освіти Ковшар Олена Вікторівна, яка проаналізувала стан підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта. Підсумовуючи, ректор університету наголосив, що представлені результати дозволяють систематично формулювати конкретні пропозиції щодо покращення ОП відповідно до вимог сучасної системи вищої освіти, потреб здобувачів вищої освіти, що навчаються за програмою, їх освітніх і наукових інтересів, а також запитів ринку праці.

Вчена рада розглянула також питання про присвоєння вченого звання; про переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання за рахунок видатків Державного бюджету; про виконання рішень Вченої ради за червень 2020 року – листопад 2021 року; про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії; затвердила Правила прийому у Криворізькому державному педагогічному університеті у 2022 році та Кодекс академічної доброчесності; розглянула питання науково-навчального сектора.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за покликанням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.


17810

img7

11 грудня 2021 року на офіційному YouTube-каналі Криворізького педагогічного відбулася онлайн-зустріч «День відкритих дверей». До події долучилося чимало охочих більше дізнатися про умови вступу до нашого університету й переваги навчання в КДПУ та познайомитися зі спеціальностями факультетів.

17790
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок