27 березня 2023 року відбулася нарада при ректорові університету, у якій узяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, заступник головного бухгалтера та в. о. голови профкому університету. Під час наради обговорено результати перевірки програм атестацій здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти університету.

Під час наради виступили декани, які поінформували присутніх, що програми атестації та методику їх проведення для здобувачів вищої освіти визначають кафедри, що беруть участь у підготовці фахівців певного профілю. Упродовж березня деканами факультетів переглянуто програми атестацій відповідно до вимог, визначених Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Криворізькому державному педагогічному університеті. Програми окремих атестацій, які потребують затвердження або перезатвердження, надано задля затвердження Вченою радою університету на перевірку до навчально-методичного відділу.

В обговоренні взяли участь проректори університету та завідувач навчально-методичного відділу. Перший проректор Остроушко О. А. під час обговорення звернула увагу на нормативну базу університету, якою визначено вимоги до програм атестацій здобувачів вищої освіти, а також окреслила процедуру перегляду та затвердження / перезатвердження означених програм.

Підсумовуючи, ректор Шрамко Я. В. наголосив на потребі внесення змін до відповідного положення в частині окреслення процедури затвердження програм атестацій здобувачів вищої освіти. 

У різному виступили:

  • Остроушко О. А., перший проректор, яка наголосила на потребі подання пропозицій до проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) другого (магістерського) рівня вищої освіти; поінформувала про проведення ДСЯО опитування науково-педагогічних працівників щодо особливостей організації освітнього процесу в ЗВО під час воєнного стану;
  • Хараджян Н. А., в. о. голови профкому університету, яка прозвітувала про результати проведення профорієнтаційних заходів для учнів Криворізького ліцею № 129; 
  • Віхрова О. В., відповідальний секретар приймальної комісії, яка наголосила на потребі подання кафедрами програм вступних випробувань для абітурієнтів 2023 року.
21853
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок