vkkdpu 1

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Криворізького педагогічного, який підпорядковується безпосередньо ректору університету. Прес-центр дізнавався про обов’язки, структуру та організацію роботи відділу під час карантину.

Організація роботи структурного підрозділу, його функції, завдання, права та обов’язки регламентовані Положенням про відділ кадрів університету.

vkkdpu 2

До основних завдань відділу належать: здійснення заходів щодо добору й розстановки науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та господарсько-обслуговуючого персоналу, вивчення відповідності їх ділових і моральних якостей роботі за професією, посадою; упровадження сучасних форм роботи із працівниками університету; створення резерву деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів для висування їх на керівні посади; забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників університету.

vkkdpu 3

Відділ працює за трьома напрямками: робота з працівниками університету, робота зі здобувачами вищої освіти денного та заочного відділень, робота із військовозобов’язаними студентами, аспірантами.

Фахівці відділу кадрів готують накази з питань особового складу та ведуть статистичну звітність, займаються відпустками та складають їх графіки, ведуть особові справи працівників університету.

vkkdpu 4

Спеціалісти відділу займаються військовим обліком військовозобов’язаних працівників та здобувачів вищої освіти, ведуть особові справи студентів денної та заочної форми навчання, а також архівні особові справи, здійснюють прийом студентів із різних питань, надають необхідні консультації.

Зав. відділу кадрів С. А. Сокіряка підкреслила: «В умовах карантину відділ кадрів продовжує працювати. Роботу розподілено за принципом чергування відповідно до напрямків діяльності; фахівці працюють дистанційно з документами, а на робочому місці – вносять необхідні дані до відповідної програми. Робота не припиняється, бо працівники Криворізького педагогічного – це наш головний капітал!».

11099
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок