13 січня 2022 року відбулося перше у новому році засідання Вченої ради Університету. Перед початком зібрання із традиційним щорічним привітанням із Новим роком і Різдвом Христовим виступили учасники народного камерного хору КДПУ «Crescendo».

Питання про реалізацію Програми перспективного розвитку КДПУ у 2018–2021 рр. було основним з-поміж інших, винесених для обговорення. Доповідав ректор Шрамко Я. В., який, зокрема, здійснив ґрунтовний аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету як освiтньо-наукового, соціально-культурного осередку підготовки фахівців у сфері освіти на 2018–2027 рр., закцентувавши на освітній політиці, науково-дослiдницькій роботі, мiжнародному спiвробiтництві, соцiальному розвиткові, інформаційній політиці та фiнансово-господарській дiяльності. В обговоренні взяли участь завідувач кафедри географії та методики її навчання Казаков В. Л., перший проректор Остроушко О. А., проректор з наукової роботи Гаманюк В. А. та в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Баруліна Ю. О., які наголосили на важливості дотримання основних принципів діяльності університету та внесенні необхідних коректив у дії колективу та до Програми задля реалізації окреслених напрямів розвитку. Підсумовуючи, ректор університету Шрамко Я. В. закцентував на важливості системного й цілеспрямованого розвитку університету, що уможливить повне виконання Програми перспективного розвитку КДПУ.

На засіданні вручено диплом доктора філософії Прихожій Ю. О., асистенту кафедри фізики та методики її навчання, молодій і перспективній дослідниці КДПУ.

Також за результатами засідання ухвалено низку рішень, які регулюють освітню діяльність Університету та його функціонування, зокрема затверджено положення з організації та проведення виборів ректора, програми творчих заліків для прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр», нову редакцію Правил призначення стипендій у КДПУ; ухвалено рішення щодо організації та проведення попередньої експертизи дисертації доктора філософії; про надання висновку щодо відповідності виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового напряму «Математичні науки та природничі науки», визначених Технічним завданням на 2021 рік та інші.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за покликанням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.


18115
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок