Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Вступ до аспірантури університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинних нормативних документів:

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 263 та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 08 грудня 2016 року (протокол №5) із змінами та доповненнями.

 Оголошення про вступ 2021

Правила прийому до аспірантури в 2021 році

Бланки заяв та протоколів співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету уповноваженій особі – завідувачу аспірантури та докторантури (ауд. 220 головного корпусу Університету, пр. Гагаріна, 54; Пн-Пт з 9.00 до 17.00).

У заяві вступники зазначають спеціальність та форму навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви. Під час подання заяв на заочну форму навчання вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:

  • протоколи співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником із висновком про готовність вступника до самостійної наукової роботи;
  • особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів за останнім місцем роботи;
  • копії дипломів бакалавра, магістра (спеціаліста), копії додатків до них;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • дослідницьку пропозицію (крім спеціальності 104 Фізика та астрономія).

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., у якому подано обґрунтування тематики майбутнього дослідження, запропоновано можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. Вимоги до дослідницької пропозиції формулюються в програмі вступного іспиту з відповідної спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції і її презентації здійснюється на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Вступники спеціальності 104 Фізика та астрономія замість дослідницької пропозиції подають науковий реферат (перевірений і оцінений передбачуваним науковим керівником).

  • документи, що підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника, для нарахування додаткових балів (детальніше див. розділ V Правил);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (всі заповнені сторінки) та ідентифікаційного коду.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ

Етапи вступної кампанії

Терміни

Проведення співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником

з 01 квітня

по 27 серпня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

09 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

30серпня 2021 року

Рішення Приймальної комісії про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури

31 серпня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

з 06 вересня по 09 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

10 вересня 2021 року

Виконання вимог для зарахування

до 17.00

14 вересня 2021 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 17.00

15 вересня 2021 року

Наказ про зарахування за кошти фізичних

(юридичних) осіб

 

до 30 вересня 2021 року

 

 

14299
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша