Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Задля проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки червертого року навчання ДАВОЯН Єлизавети Едуардівни "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ", що подається на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія,

07 травня 2021 року о 10.00  відбудеться міжкафедральний фаховий семінар, до якого залучаються науковці кафедри практичної психології і загальної та вікової психології.

Голова засідання мікафедрального фахового семінару - доктор педагогічних наук, професор КОВШАР Олена Вікторівна

Рецензенти: доктор психологічних наук, професор ТОКАРЄВА Наталя Миколаївна

                      кандидат психологічних наук, доцент ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна

Науковий керівник аспірантки - доктор психологічних наук, професор МІРОШНИК Зоя Михайлівна

 

 

15547

У вимогах до рівня наукової кваліфікації  здобувачів ступеня доктора філософії (п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 1679 зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 979.) зазначено, що основні наукові результати дисертації здобувач повинен висвітлити не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. Міністерство освіти і науки України (лист від 09 березня 2021 року №09/267-21 "Про надання інформації") надало роз'яснення щодо публікацій здобувачів. У листі наголошується, що контроль за якістю наукових публікацій аспіранта здійснює його науковий керівник та вчена рада закладу освіти. І, що дуже важливо, дається порада, на що потрібно звернути увагу обираючи іноземне видання для оприлюднення результатів дослідження. Детальніше ви можете прочитати за посиланням.

 

 

15277

ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фото

30 березня 2021 року відбулася онлайн-нарада при проректорові з наукової роботи проф. В.А.Гаманюк щодо змісту та обсягу дисциплін навчального плану аспірантури задля удосконалення освітньо-наукових програм університету. У нараді взяли  участь гаранти освітньо-наукових програм та завідувачі кафедр, які забезпечують освітню складову на усіх спеціальностях третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Темами обговорення були: результати моніторингу якості освітньо-наукових програм (https://kdpu.edu.ua/aspirantura/monitorynh-iakosti-onp.html), потреба у їх перегляді і розробці нових навчальних планів, які будуть уведені в дію з жовтня 2021 року. Були проаналізовані зауваження до ОНП спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 104 Фізика та астрономія, які проходили процедуру акредитації у 2020 році, що були висловлені експертами і галузевою експертною радою, а також здобувачами вищої освіти під час опитувань у січні і у березні 2021 року. Бралися до уваги й пропозиції стейкхолдерів і представників академічної спільноти, що були висловлені під час спілкування й в їх відгуках і рецензіях. Учасники наради мали змогу внести пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо-наукових програм, переструктурування навчального плану у нормативній та варіативній частинах.  Ухвалено рішення розробити проєкти освітньо-наукових програм з урахуванням нової редакції «Національної рамки кваліфікацій», яка була прийнята у 2020 році, проєктів стандартів та вже затверджених ОНП, які розміщені на сайті МОН України, інших нормативно-правових документів.

                                                                                          

 
14997

ФОРМУВАННЯ

             КУЛЬТУРИ

                         АКАДЕМІЧНОЇ

                                    ДОБРОЧЕСНОСТІ

29 березня 2021 року проректор з наукової роботи проф. Гаманюк В.А. провела семінар-тренінг для здобувачів третього рівня вищої освіти «Формування культури академічної доброчесності». Захід сплановано і проведено на виконання наказу по університету від 10 грудня 2020 року №412 Про удосконалення освітньо-наукової програми «Фізика» (Деталі тут)

Окрім зазначеного, у рамках заходу піднімалася ціла низка інших питань, а саме: шляхи активізації проєктної діяльності молодих науковців, організації робочих груп за науковими інтересами для підготовки наукових проєктів задля участі в конкурсі наукових проєктів та науково-технічних розробок молодих учених, міжнародних (двосторонніх) проєктах, пошуку партнерів та місця для закордонного наукового стажування, пошуку грантів для фінансування наукових досліджень та можливості участі здобувачів у програмах академічної мобільності.                                 

                                                                                     
чесність

 

 

 

14977

До уваги аспірантів заочної форми навчання!

У конференц-залі головного корпусу Університету  відбудеться СЕМІНАР-ЗВІТ

щодо результатів наукової роботи впродовж 2019-2020 навчального року.

Семінар проводить проректор з наукової роботи Гаманюк В.А.

Аспіранти другого року заочної форми навчання запрошуються 08 жовтня 2020 року на 13.00

Аспіранти третього та четвертого років заочної форми навчання - 12 жовтня 2020 року на 15.00

 

Завідувач аспірантури та докторантури

12796

До уваги аспірантів-вступників 2020 року!

01 жовтня 2020 року о 15.00 у конференц залі головного корпусу відбудуться

організаційні збори аспірантів першого року денної і заочної форм навчання (вступ 2020 року).

Запрошуються аспіранти, завідувачі профільних кафедр, наукові керівники аспірантів.

 

Завідувач аспірантури та докторантури

 

12709

До уваги аспірантів третього року денної форми навчання!

29 вересня 2020 року о 12.00 у конференц залі головного корпусу Університету відбудеться

СЕМІНАР-ЗВІТ аспірантів-випускників 2021 року (з 01 жовтня 2020 року - четвертого року

денної форми навчання) про результати виконання індивідуального плану наукової роботи.

Семінар проводить проректор з наукової роботи проф. В.А.Гаманюк.

 

Завідувач аспірантури та докторантури

12640

До уваги аспірантів, завідувачів профільних кафедр, наукових керівників аспірантів!

29 вересня 2020 року об 11.00 в конференц залі головного корпусу Університету відбудеться

НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ЗВІТ АСПІРАНТІВ-ВИПУСКНИКІВ 2020 РОКУ.

 

Доповіді - презентації про результати дослідження та їх оприлюднення в наукових виданнях

готують аспіранти-випускники 2020 року (7-10 хв.).

Аспіранти денної форми всіх років навчання - присутність обов'язкова.

Аспіранти заочної форми всіх років навчання - за бажанням.

Запрошуються завідувачі профільних кафедр, наукові керівники аспірантів, здобувачі.

 

Завідувач аспірантури та докторантури

 

12621

До уваги аспірантів першого і другого років денної форми навчання!

11 вересня 2020 року у конференц-залі головного корпусу Університету

відбудеться СЕМІНАР-ЗВІТ щодо результатів наукової роботи впродовж

2019-2020 навчального року.

Семінар проводить проректор з наукової роботи Гаманюк В.А.

Аспіранти першого року навчання запрошуються на 11.00.

Аспіранти другого року навчання запрошуються на 13.00.

 

Завідувач аспірантури та докторантури

 

12532

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні аспіранти!

Зважаючи на особливості освітнього процесу в умовах карантину та

відповідно до наказу по університету від 12 травня 2020 року №143

"Про проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії", складання заліків

і екзаменів аспірантами денної і заочної форм навчання відбудеться

дистанційно за затвердженим графіком освітнього процесу та розкладом

з використанням освітньої платформи MOODLE.

Детальніше можете прочитати тут.

11764
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31