Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

14 червня 2023 року об 11.00 в конференц-залі голловного корпусу університету буде проведено засідання кафедри педагогіки

Завідувач кафедри: ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки

Голова засідання: КУЧЕР Світлана Леонідівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки

Здобувач: СТУПАК Кирило Євгенійович, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»

Тема дисертації: Розвиток системи іншомовної освіти у Фінляндії (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)

Науковий керівник: ГАМАНЮК Віта Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректор з наукової роботи

ЕКСПЕРТИ:

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки;

ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології.

Фахівці за тематикою дослідження здобувача, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології.

22480

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

01 червня 2023 року об 11.00 в конференц-залі голловного корпусу університету буде проведено засідання кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання

Завідувач кафедри –  МЕЛЬНИЧУК Галина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Здобувач – СУЛІК Олександра Анатоліївна, спеціальність 014 Середня освіта (Іноземні мови), освітньо-наукова програма «Методика навчання іноземних мов».

Тема дисертації: Методика формування соціокультурної компетентності в умовах багатомовної освіти в загальноосвітній школі

Науковий керівник: КАНЕВСЬКА Ольга Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов'янської філології

ЕКСПЕРТИ:

ГАМАНЮК Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректор з наукової роботи;

КАРПЮК Валентина Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання.

Фахівці за тематикою дослідження аспірантки, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

БАКУМ Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови;

МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови;

ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології.

22207

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

15 травня 2023 року о 14.00 буде проведено засідання кафедри практичної психології (ауд. 303, гуманітарний корпус)

Завідувач кафедри –  МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

Здобувач – КУЗІНА Євгенія Ігорівна, спеціальність 053 Психологія, освітньо-наукова програма «Психологія».

Тема дисертації: Психологічні механізми інформаційного впливу на особистість дорослої людини

Науковий керівник: ШАПОВАЛ Іванна Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології

ЕКСПЕРТИ:

ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та вікової психології;

СОШИНА Юлія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старий викладач кафедри практичної психології.

Фахівці за тематикою дослідження здобувача, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

1) ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та вікової психології;

2) науково-педагогічні працівники кафедри загальної та вікової психології.

22097

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

08 травня 2023 року о 15.00 буде проведено засідання кафедри практичної психології (ауд. 303, гуманітарний корпус)

 

Завідувач кафедри –  МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

Здобувач – ДЕПУТАТОВ Владислав Олександрович, спеціальність 053 Психологія, освітньо-наукова програма «Психологія».

Тема дисертації: Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії у формуванні тілесного Я підлітків зі сколіозом

Науковий керівник: ВЕЛИКОДНА Мар'яна Сергіївна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології

ЕКСПЕРТИ:

ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та вікової психології;

СОШИНА Юлія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старий викладач кафедри практичної психології.

Фахівці за тематикою дослідження здобувача, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

1) ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та вікової психології;

2) науково-педагогічні працівники кафедри загальної та вікової психології.

 

22071

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

25 квітня 2023 року о 14.30 в дистанційному форматі буде проведено засідання кафедри української мови

https://us02web.zoom.us/j/83806783302?pwd=eEpjUllwdlc4SWpNSDNZVDFQckNpQT09

Ідентифікатор: 838 0678 3302

Код доступу: 6eHD9m

 Голова засідання –  МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови

 Здобувач – ІЩЕНКО Ірина Володимирівна, спеціальність 035 Філологія, освітньо-наукова програма «Українська мова та література»

 Тема дисертації: Глютонічні найменування в текстах сучасної української жіночої прози.

 Науковий керівник: КОЛОЇЗ Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

 ЕКСПЕРТИ:

КОВПІК Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур;

ДЕМИДЕНКО Ганна Глебівна – кандидат філологічних наук, старий викладач кафедри української мови.

21948

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

20 квітня 2023 року о 14.10 в конференц-залі головного корпусу Університету буде проведено засідання кафедри фізики та методики її навчання

 Завідувач кафедри -  СЛЮСАРЕНКО Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Здобувач – НАУМЕНКО Марина Валеріївна, спеціальність 104 Фізика та астрономія, освітньо-наукова програма «Фізика»

Тема дисертації: Електронні властивості наноструктур на основі β-Ga2O3.

Науковий керівник: БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання

ЕКСПЕРТИ:

БІЛИНСЬКИЙ Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання;

ВОЗНЯК Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін і професійного навчання.

21833

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

16 березня 2023 року о 15.30, дистанційно (Join Zoom Meeting
https://kdpu-edu-ua.zoom.us/j/85419730201?pwd=aEsydjUvbE1VeFNVQ01mNmlIRDAyZz09

Meeting ID: 854 1973 0201
Passcode: 077207)

буде проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики

В.о. завідувача кафедри -  МОІСЕЄНКО Наталя Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Здобувач – СКРИПНИК Людмила Миколаївна, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)»

Тема дисертації: Педагогічні умови організації інформаційно-консультативного середовища закладу професійної освіти

Науковий керівник: ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

ЕКСПЕРТИ:

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики;

КУЧЕР Світлана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки

21558

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

23 лютого 2023 року о 14.10 в конференц-залі головного корпусу Університету буде проведено засідання кафедри фізики та методики її навчання

 Завідувач кафедри -  СЛЮСАРЕНКО Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Здобувач – ЗАЛЕВСЬКИЙ Денис Віталійович, спеціальність 104 Фізика та астрономія, освітньо-наукова програма «Фізика»

Тема дисертації: Властивості матеріалів для резистивної пам’яті з довільним доступом

Науковий керівник: БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання

ЕКСПЕРТИ:

БІЛИНСЬКИЙ Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання;

ВОЗНЯК Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін і професійного навчання.

21337

РОЗСТАВЛЯЄМО КРАПКИ НАД "і"

Попри все, що коїться в країні, життя не зупиняється. Про перемоги говоримо не тільки військові. Радіємо не тільки зведенням з фронтів. Знаходимо знакові події в буденному, а в нашому випадку,  науковому житті університету. Хочемо поділитися радісним досягненням наших аспірантів-випускників 2022 року. 14 та 17 грудня 2022 року відбулися засідання разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії з трансляцією захисту дисертацій в режимі реального часу. Хвилюванню не було меж, але сам Всесвіт встав за наших здобувачів.  Навіть графіки відключення світла були на їхньому боці. Захисти відбулися відповідно до затвердженої процедури, про що можна пересвідчитися на офіційній сторінці спецради, де кожен зможе подивитися відеозаписи захистів, послухати дискусії знаних у галузі науковців, пережити мить оголошення головою ради рішення щодо присудження ступеня доктора філософії  та порадіти за наших аспірантів, їхніх наукових керівників (https://kdpu.edu.ua/nauka/spetsializovani-vcheni-rady-phd.html).

 317

 

Здобувач ПЕТРУХІН Сергій Вікторович,

освітньо наукова програма "Соціологія"

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор ЛОБАНОВА Алла Степанівна

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ;  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

Тема дисертації: «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПРАЦЯХ МИКИТИ ШАПОВАЛОВА: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД»

Здобувач БІЛОЗІР Ольга Станіславівна, освітньо-наукова програма "Методика навчання іноземних мов"

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ГАМАНЮК Віта Анатоліївна

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА; СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

Тема дисертації: «РОЗВИТОК ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ДИДАКТИКИ БАГАТОМОВНОСТІ»

 

 

 

 

 

21085

 

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачами ступеня доктора філософії наукових результатів дисертацій

27 грудня 2022 року буде проведено засідання  кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

( Zoom-конференція за посиланням:

https://kdpu-edu-ua.zoom.us/j/88675265424?pwd=RnVpYVhSQS9DNktDdzUrQmFLREtvUT09

Ідентифікатор конференції: 886 7526 5424 Код доступу: 032721)

 Завідувач кафедри –  САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

о 12.00

Здобувач – ПІСНА Тетяна Миколаївна, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

Тема дисертації: Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування у процесі професійної підготовки.

Науковий керівник: КУЛІНКА Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

ЕКСПЕРТИ:

КУЧЕР Світлана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки;

ЦИСЬ Олег Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і професійного навчання.

о 13.30

Здобувач – ЗІНЧЕНКО Світлана Михайлівна, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

Тема дисертації: Професійна адаптація студентів-військовослужбовців до продуктивної діяльності у сфері послуг.

Науковий керівник: САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

ЕКСПЕРТИ::

ЛОБАНОВА Алла Степанівна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій;

КУЛІНКА Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

 

 

21037
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30