Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

РОЗСТАВЛЯЄМО КРАПКИ НАД "і"

Попри все, що коїться в країні, життя не зупиняється. Про перемоги говоримо не тільки військові. Радіємо не тільки зведенням з фронтів. Знаходимо знакові події в буденному, а в нашому випадку,  науковому житті університету. Хочемо поділитися радісним досягненням наших аспірантів-випускників 2022 року. 14 та 17 грудня 2022 року відбулися засідання разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії з трансляцією захисту дисертацій в режимі реального часу. Хвилюванню не було меж, але сам Всесвіт встав за наших здобувачів.  Навіть графіки відключення світла були на їхньому боці. Захисти відбулися відповідно до затвердженої процедури, про що можна пересвідчитися на офіційній сторінці спецради, де кожен зможе подивитися відеозаписи захистів, послухати дискусії знаних у галузі науковців, пережити мить оголошення головою ради рішення щодо присудження ступеня доктора філософії  та порадіти за наших аспірантів, їхніх наукових керівників (https://kdpu.edu.ua/nauka/spetsializovani-vcheni-rady-phd.html).

 317

 

Здобувач ПЕТРУХІН Сергій Вікторович,

освітньо наукова програма "Соціологія"

Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор ЛОБАНОВА Алла Степанівна

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ;  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

Тема дисертації: «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПРАЦЯХ МИКИТИ ШАПОВАЛОВА: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД»

Здобувач БІЛОЗІР Ольга Станіславівна, освітньо-наукова програма "Методика навчання іноземних мов"

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ГАМАНЮК Віта Анатоліївна

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА; СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

Тема дисертації: «РОЗВИТОК ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ДИДАКТИКИ БАГАТОМОВНОСТІ»

 

 

 

 

 

21085

 

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачами ступеня доктора філософії наукових результатів дисертацій

27 грудня 2022 року буде проведено засідання  кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

( Zoom-конференція за посиланням:

https://kdpu-edu-ua.zoom.us/j/88675265424?pwd=RnVpYVhSQS9DNktDdzUrQmFLREtvUT09

Ідентифікатор конференції: 886 7526 5424 Код доступу: 032721)

 Завідувач кафедри –  САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

о 12.00

Здобувач – ПІСНА Тетяна Миколаївна, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

Тема дисертації: Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування у процесі професійної підготовки.

Науковий керівник: КУЛІНКА Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

ЕКСПЕРТИ:

КУЧЕР Світлана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки;

ЦИСЬ Олег Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і професійного навчання.

о 13.30

Здобувач – ЗІНЧЕНКО Світлана Михайлівна, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

Тема дисертації: Професійна адаптація студентів-військовослужбовців до продуктивної діяльності у сфері послуг.

Науковий керівник: САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

ЕКСПЕРТИ::

ЛОБАНОВА Алла Степанівна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій;

КУЛІНКА Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

 

 

21037

НОВІ ПЛАНИ. НОВІ МРІЇ. НОВІ ЗВЕРШЕННЯ

Традиційно навчальний рік для здобувачів ступеня доктора філософії розпочинається з організаційних зборів. Попри складні  об'єктивні обставини не став винятком і 2022 рік. Аспіранти першого року денної і заочної форм навчання та здобувачі ступеня доктора філософії поза аспірантурою зібралися 01 листопада у конференцзалі університету.на свою першу спільну зустріч. Ті, хто не зміг бути присутніми в залі, мали можливість приєднатися до зустрічі онлайн. Ректор університету, професор ШРАМКО Ярослав Владиславович привітав зібрання та розповів про особливості підготовки докторів філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, мотивував здобувачів до самостійного наукового пошуку під керівництвом кращих науковців на засадах академічної доброчесності та наукового етикету, роз'яснив необхідність вчасної, у межах навчання в аспірантурі, підготовки дисертації та подання роботи до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Здобувачам було вручено головні аспірантські документи - індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний навчальний план аспіранта.

                                                         Оргзбори 3Оргзбори 4

Здобувачі отримали інформацію про особливості організації освітнього процесу в дистанційному форматі, здійснили онлайн-екскурсію в СУЕНК, познайомилися зі сторінкою Аспірантура університетського сайту та її рубриками, дізналися про ресурси наукової бібліотеки університету.

Сподіваємось, що отримана інформація допоможе аспірантам швидко і ефективно адаптуватися в новому для них освітньо-науковому просторі.

Наукова спільнота університету вітає молодих дослідників і щиро зичить здійснення всіх, навіть найзухваліших, планів, мрій і очікувань.

 

20584

ТРІУМФ ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ: ДИПЛОМИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОТРИМАНО

 icon for site 4 

 На червневому засіданні вченої ради ректор ШРАМКО Ярослав Владиславович вітав здобувачів третього рівня вищої освіти, які підготували і успішно захистили дисертації в разових спеціалізованих вчених радах, створених на базі Криворізького державного педагогічного університету, і урочисто вручив дипломи доктора філософії. Наказами МОН України ступінь доктора філософії присуджено п'ятьом здобувачам, випускникам аспірантури різних освітньо-наукових програм університету:

ДАВОЯН Єлизаветі Едуардівні (ОНП "Психологія", науковий керівник доктор психологічних наук, професор МІРОШНИК Зоя Михайлівна);

КАРИТЦІ Валерію Валерійовичу (ОНП “Соціологія” науковий керівник доктор соціологічних наук, професор ЛОБАНОВА Алла Степанівна);

ЛЕГКІЙ Людмилі Володимирівні (ОНП “Середня освіта (Інформатика)”, науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент ШОКАЛЮК Світлана Вікторівна); Детальніше у дописі кафедри:

https://kdpu.edu.ua/informatyky-ta-prykladnoi-matematyky/zahalna-informatsiia/anonsy-ta-novyny/18467-pershyy-zakhyst-dysertatsiyi-na-zdobuttya-naukovoho-stupenya-doktora-filosofiyi-zi-spetsialnosti-014-serednya-osvita-informatyka.html

ГРИНЯЄВІЙ Наталі Миколаївні (ОНП “Професійна освіта (Сфера обслуговування), науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент КУЧЕР Світлана Леонідівна)

КІРЮСІ Катерині Ігорівні (ОНП “Професійна освіта (Сфера обслуговування), науковий керівник доктор педагогічних наук, професор САВЧЕНКО Лариса Олексіївна). Детальніше у дописі кафедри:

https://drive.google.com/file/d/1490MuBbYC517fq2Zcq-D3YWA3pRKQkei/view

 

НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ДОКТОРАМ ФІЛОСОФІЇ ТА ЇХ НАУКОВИМ КЕРІВНИКАМ!

НОВИХ ЯСКРАВИХ НАУКОВИХ ІДЕЙ, ДОСЯГНЕНЬ, ЗВЕРШЕНЬ!

 

19999

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ!   

  icon for site 2      

29 серпня 2022 року разова спеціалізована вчена рада Криворізького державного педагогічного університету (голова ради Мішеніна Т.М., доктор педагогічних наук) прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія СОЛОВЙОВІЙ Тетяні Олександрівні, аспірантці четвертого року навчання, яка навчалася за освітньо-науковою програмою “Українська мова та література”. Здобувачка гідно представила свою наукову працю “Типологія та прагматика прецедентних феноменів в українськомовному політичному дискурсі 2014-2019 рр.” У своїх виступах під час захисту дисертації і рецензенти (доктор філологічних наук Білоконенко Л.А. та кандидат філологічних наук Шарманова Н.М.), і офіційні опоненти (доктори філологічних наук Сюта Г.М. та Корольова В.В.) наголосили, що тема актуальна і, на думку Шарманової Н.М., “має міждисциплінарний характер і розкриває перетин різних наукових напрямів в осмисленні мовних одиниць”. “Звернення дисертантки до інтерпретації лінгвоментальної природи політично маркованого сьогодення, до розгляду його диференційованих одиниць і явищ заслуговує на безумовне схвалення”, вважає Сюта Г.М. “Дисертація має теоретичне значення, поширює наукове поле сучасної пареміології, політичної та когнітивної лінгвістики, прагматики опис текстово-дискурсивних категорій та когнітивної спрямованості українського політичного дискурсу 2014-2019 рр.”, зазначає Білоконенко Л.А. Наголошуючи на науковій новизні отриманих здобувачкою результатів, Корольова В.В. відзначає, “у дослідженні вперше здійснено лінгвістичний аналіз сучасного українськомовного політичного дискурсу крізь призму його найємкісніших лінгвістичних одиниць — прецедентних феноменів; запропоновано власну парадигму жанрів публічного політичного дискурсу за об'єктно-суб'єктними відношеннями”.
Вітаємо здобувачку Соловйову Т.О. з цією значною подією! Хай цей успішний захист стане першим щаблем у професійному та науковому становленні й зростанні!
Слова нашої найщирішої вдячності і великої поваги науковому керівнику Колоїз Ж.В., доктору філологічних наук, гаранту освітньо-наукової програми “Українська мова та література”. Оцінюючи діяльності здобувачки впродовж навчання в аспірантурі, Жанна Василівна стверджує: ”Під час виконання індивідуального плану Тетяна Олександрівна продемонструвала високу працездатність, самостійність, відповідальність, ерудованість, наполегливість в опануванні всіх навчальних дисциплін, що, власне, заклало міцне підґрунтя для провадження науково-дослідницької діяльності, дало змогу виконати дисертаційну працю на високому теоретико-методологічному й аналітичному рівнях”. 

19985

Задля публічної презентації аспірантами наукових результатів дисертацій буде проведено засідання відповідних кафедр у визначені терміни:

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ – завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент МЕЛЬНИЧУК Галина Миколаївна – 03 серпня 2022 року о 10.00, конференц зала головного корпусу університету.

Здобувач – БІЛОЗІР Ольга Станіславівна, спеціальність 014 Середня освіта (Іноземні мови), освітньо-наукова програма «Методика навчання іноземних мов».

Тема дисертації: «Розвиток полілінгвальної компетентності учнів профільної школи на засадах дидактики багатомовності».

ЕКСПЕРТИ:

МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови;

ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології.

Фахівці за тематикою дослідження здобувачки, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

БАКУМ Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови;

КАНЕВСЬКА Ольга Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології;

СОЛОВЙОВА Наталя Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання.

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ – завідувач кандидат педагогічних наук, доцент СЛЮСАРЕНКО Микола Анатолійович – 04 серпня 2022 року о 13.00, ауд. 21 головного корпусу університету

Здобувач – ЗАЛЕВСЬКИЙ Денис Віталійович, спеціальність 104 Фізика та астрономія, освітньо-наукова програма «Фізика».

Тема дисертації: Властивості матеріалів для резистивної пам’яті з довільним доступом.

ЕКСПЕРТИ:

БІЛИНСЬКИЙ Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання;

ВОЗНЯК Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін і професійного навчання.

Фахівці за тематикою дослідження здобувача, які не є членами кафедри, для залучення до обговорення результатів дисертації:

СОЛОВЙОВ Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики;

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики.

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  – завідувач кандидат соціологічних наук, доцент ГРАБОВЕЦЬ Ірина Володимирівна – 08 серпня 2022 року о 12.00, конференц зала головного корпусу університету.

Здобувач – ПЕТРУХІН Сергій Вікторович, спеціальність 054 Соціологія, освітньо-наукова програма «Соціологія».

Тема дисертації: Концептуалізація суспільства і становлення української держави у працях Микити Шаповала: історико-соціологічний підхід

ЕКСПЕРТИ:

КАЛАШНІКОВА Людмила Володимирівна, доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології та масових комунікацій;

ТИТАРЕНКО Дмитро Миколайович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії.

19645

ЗАДУМ-КОНЦЕПЦІЯ: ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

img6

16 червня 2022 року на платформі ZOOM відбувся захист інноваційних проєктів аспірантів другого року навчання з дисципліни «Менеджмент наукової та інноваційної діяльності». Прес-центр дізнавався подробиці.

ДЕТАЛЬНІШЕ за посиланням

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОДВІЧНИХ ПРОБЛЕМ: КОЛОКВІУМ З ФІЛОСОФІЇ

img23

Підготовка майбутніх докторів філософії – це складний і довготривалий процес, який передбачає різноплановість наукових завдань. Фундаментальним видом роботи для здобувачів ступеню PhD є реалізація навчально-наукової діяльності.

У межах навчальної дисципліни «Сучасна наукова філософія» аспіранти першого року навчання працювали над індивідуальними навчально-науковими проєктами. Кожен обирав філософську проблему, яка є наближеною до тематики його або її дисертаційного дослідження.

Кінцевим результатом цієї наукової діяльності є презентація власних напрацювань на філософських колоквіумах. У зв’язку з воєнним станом в Україні, презентація й обговорення наукових доповідей відбувалися 8 і 15 червня 2022 року в дистанційному форматі.

ДЕТАЛЬНІШЕ за посиланням.

 

19584

ЗНАЙОМИМОСЯ З НОВИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ ТА ІНФОРМУЄМО ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЗАХИСТУ

01 лютого 2022 року в конференц залі університету відбулася актуальна подія: науково-методичний семінар аспірантів четвертого року денної форми навчання і водночас розширена нарада при проректорові з наукової роботи. Два заходи були логічно поєднані, адже вони пов'язані між собою спільною темою: готовність дисертацій аспірантів до захисту та організація захисту відповідно до нещодавно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України документу - Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. На цей важливий захід були запрошені гаранти освітньо-наукових програм третього рівня, наукові керівники аспірантів та аспіранти четвертого року навчання.

 Професор Гаманюк В.А. презентувала науковому зібранню основні положення нового документа, який унормовує процедуру присудження ступеня доктора філософії в Україні, акцентуючи увагу на відмінностях від попередньої процедури, відповіла на слушні питання зацікавленої аудиторії. IMG Презентація нового документа 

 Друга частина заходу -  інформування аспірантами четвертого року денної форми навчання про  свої здобутки, - це продовження конструктивної розмови, яка відбулася на початку листопада 2021 року, коли аспіранти звітували проректору з наукової роботи про виконання індивідуальних планів роботи за попередній рік,  і про яку ми вже повідомляли раніше. Тож презентація отриманих на сьогодні результатів дослідження свідчила про серйозність намірів аспірантів і ступінь готовності кожного до започаткування процедури попереднього розгляду дисертації з метою отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, який є першою сходинкою на шляху до захисту дисертації в разовій раді задля отримання ступеня доктора філософії. Присутні на заході наукові керівники дали схвальні відгуки про роботу своїх аспірантів і запевнили щодо вчасності проведення процедури атестації (за новим Порядком, атестація здобувача ступеня доктора філософіївстановлення разовою спеціалізованою вченою радою у результаті успішного виконання здобувачем ступеня доктора філософії освітньо-наукової програми та публічного захисту ним дисертації відповідності результатів його наукової роботи вимогам освітньо-наукової програми).

З надією дивимось у майбутнє і з нетерпінням очікуємо на рішення разових рад щодо присудження ступеня доктора філософії нашим аспірантам-випускникам 2022!

 

 

18302

Задля проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки четвертого року навчання СОЛОВЙОВОЇ Тетяни Олександрівни «Типологія та прагматика прецедентних феноменів в українському політичному дискурсі 2014–2019 рр.», що подається на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, освітньо-наукова програма "Українська мова і література",

16 лютого 2022 року о 15.00  у режимі онлайн  відбудеться міжкафедральний семінар, до якого запрошуються науковці кафедр української мови, української та зарубіжної літератур, перекладу та слов’янської філології.

Покликання для доступу: https://us04web.zoom.us/j/71425923497?pwd=g9uXRniXE4dGjZbGpSEWfLVm0oCQkz.1

Ідентифікатор конференції: 714 2592 3497

Код доступу: JX3BXY

Голова засідання фахового семінару – доктор педагогічних наук, професор МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна.

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна;

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ШАРМАНОВА Наталія Миколаївна.

Науковий керівник  – доктор філологічних наук, професор КОЛОЇЗ Жанна Василівна.

Ознайомитися зі змістом дисертації можна на кафедрі української мови.

Звертатися з організаційних питань за номером (096-3717218) Тетяна Михайлівна Мішеніна.

 

 

18297

Ще одна перемога! Ще один успішний крок до здійснення своєї мрії!

В університетському науковому співтоваристві сталася радісна подія. На засіданні вченої ради, 13 січня 2022 року, ректор університету ШРАМКО Ярослав Владиславович вручив диплом і привітав нового доктора філософії з цією визначною подією.

IMG

 

Випускниця аспірантури університету 2021 року, а нині наша колега, асистент кафедри фізики та методики її навчання ПРИХОЖА Юлія Олександрівна отримала очікуваний диплом доктора філософії зі спеціальності 104 Фізика та астрономія. Вона завершила освітньо-наукову програму "Фізика", пройшла попередню експертизу дисертації на міжкафедральному фаховому семінарі і вчасно захистила дисертацію в разовій спеціалізованій раді, що була створена на базі нашого університету.

Наші найкращі вітання молодому науковцю, побажання кар'єрного злету та нових досягнень, і слова щирої вдячності її науковому керівнику, доктору фізико-математичних наук, професору БАЛАБАЙ Руслані Михайлівні, яка доклала чимало зусиль, щоб ця подія відбулася.

 "У 2017 я ще мала сумнів, чи зможу дійти до кінця, захистити дисертацію, а сьогодні тримаю в руках диплом доктора філософії", - ділиться своїми враженнями Прихожа Ю.О. Вона висловлює слова великої вдячності всім, хто був причетний до її становлення як науковця-дослідника, а нинішнім аспірантам радить завжди йти тільки вперед до окресленої мети і отримувати задоволення від власної роботи та її результатів.

 

 

18135
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28