Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ТРЕТЬОМУ РІВНІ

ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ:

Галузь знань

Спеціальність

 

 

Назва ОНП

 

Ліцензійний

обсяг

 

Відповідальний за підготовку

код

назва

код

назва

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

15

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки,

e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua

012

Дошкільна освіта

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

15

КОВШАР Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор

кафедра дошкільної освіти

email: kdo_kpi@kdpu.edu.ua

014

Середня освіта

(Іноземні мови)

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

акредитовано

Рішення НАЗЯВО від 30 вересня 2021 року

 

5

ГАМАНЮК Віта Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор

кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

e-mail: k_delang@kdpu.edu.ua

014

Середня освіта

(Музичне мистецтво)

ПЕДАГОГІКА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

акредитовано

Рішення НАЗЯВО від 30 вересня 2021 року

5

ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор

кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

e-mail: k_muzvyh@kdpu.edu.ua

 

 

015

Професійна освіта

(Сфера обслуговування)

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

15

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

e-mail: k_labor@kdpu.edu.ua

 

 

015

Професійна освіта (Цифрові технології)

 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

5

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор

кафедра інформатики та прикладної математики

e-mail: k_informatics@kdpu.edu.ua

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

акредитовано

Рішення НАЗЯВО від 30 вересня 2021 року

15

КОЛОЇЗ Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор

кафедра української мови

e-mail:kafedra_movy@kdpu.edu.ua

05

Соціальні та поведінкові науки

053

 Психологія

 

ПСИХОЛОГІЯ

10

МІРОШНИК Зоя Михайлівна – доктор психологічних наук, професор

кафедра практичної психології

e-mail: k_pedtech@kdpu.edu.ua

054

 Соціологія

 

СОЦІОЛОГІЯ

акредитовано

Рішення НАЗЯВО від 30 вересня 2021 року

5

ЛОБАНОВА Алла Степанівна – доктор соціологічних наук, професор

кафедра соціології та масових комунікацій

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua

10

Природничі науки

104

 Фізика та астрономія

ФІЗИКА

5

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, професор

кафедра фізики та методики її навчання

e-mail: k_physics@kdpu.edu.ua

 

 РІШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОНП ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

Протокол наради при проректорі з наукової роботи від 07 квітня 2018 року

Протокол наради при проректорі з наукової роботи від 16 червня 2019 року

Протокол наради при проректорі з наукової роботи від 30 березня 2021 року

Наказ  від 15 квітня 2021 року № 12-ад "Про розроблення і затвердження освітньо-наукових програм (третій рівень вищої освіти)"

 

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОНП ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Наказ від 12 жовтня 2018 року №37-ад "Про введення в дію освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти і навчальних планів аспірантури зі спеціальностей"

Наказ від 13 вересня 2019 року №361 "Про введення в дію освтнях програм і навчальних планів"

Наказ від 13 вересня 2019 року № 19-ад "Про введення в дію навчальних планів аспірантури зі спеціальностей задля підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти"

Наказ від 10 вересня 2021 року № 27-ад "Про введення в дію освітніх прогам і навчальних планів аспірантури зі спеціальностей задля підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та внесення змін до освітньо-наукової програми та навчального плану 2019 року зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"

 

11753

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТУРИ ( 2021 р.) ТА СИЛАБУСИ

Програми навчальних дисциплін Силабуси
Академічне письмо та риторика Академічне письмо та риторика
Іноземна мова академічного спрямування Іноземна мова академічного спрямування
Менеджмент наукової та інноваційної діяльності Менеджмент наукової та інноваційної діяльності
Наукові засади організації педагогічної діяльності Наукові засади організації педагогічної діяльності
Сучасна наукова філософія Сучасна наукова філософія
 Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТУРИ (2019 р.) ТА СИЛАБУСИ

Програми навчальних дисциплін Силабуси
 Академічне письмо та риторика Академічне письмо та риторика
Іноземна мова академічного спрямування  Іноземна мова академічного спрямування
Менеджмент наукової та інноваційної діяльності Менеджмент наукової та інноваційної діяльності
 Методологія та організація наукового дослідження Методологія та організація наукового дослідження
 Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях
 Філоcофія Філософія

 

 

 

11644
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша