Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ УПРОДОВЖ РОКУ

Прозорість і зрозумілість критеріїв оцінювання освітньої і дослідницької роботи здобувачів вищої освіти - одна із найважливіших вимог до освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти.

Відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (далі - Положення), аспіранти проводять власні дослідження згідно із затвердженим Вченою радою університету індивідуальним планом наукової роботи. В цьому документі визначено тему дисертації, зміст, терміни виконання та обсяг наукової роботи, а також планується строк захисту дисертації впродовж періоду підготовки в аспірантурі.

Варто наголосити, що індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем вищої освіти і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Задля забезпечення належного контролю за виконанням індивідуального плану роботи, аспіранти систематично (двічі на рік, як зазначено в Договорі про підготовку аспіранта) звітують про хід його виконання на засіданні відповідної профільної кафедри.

 Положенням визначено терміни проведення атестації аспірантів в університеті: у березні - проміжна атестація, у кінці вересня - звіт за навчальний рік. Розпорядженням по університету дати проведення атестації аспірантів профільними кафедрами уточнюються щорічно. Аспірант самостійно заповнює бланк Атестації, де зазначає всю виконану за відповідний звітний період роботу (навчальну і наукову), оцінюється і атестується науковим керівником. Кафедра своїм рішенням затверджує атестацію і формулює рекомендації для подальшої роботи кожному аспіранту. За результатами річного звіту кафедра ухвалює рішення щодо стану виконання аспірантом індивідуального плану і надає рекомендації про переведення аспіранта на наступний рік навчання.

Бланки Атестації, заповнені та підписані належним чином, подаються до аспірантури та докторантури до 01 квітня та 25 вересня щорічно і зберігаються в особових справах аспірантів. Річні звіти аспірантів зберігаються на відповідних профільних кафедрах.

Бланк атестації за перше півріччя

Бланк атестації аспіранта за навчальний рік

Бланк звіту про виконання індивідуального плану роботи

 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

Атестація здобувача - це комплекс експертних послідовних дій щодо оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій здобувача, встановлення рівня набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня наукової кваліфікації здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою ЗВО в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Тимчасове положення про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті

10536
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша