Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  Закон України "Про освіту". Стаття 42. Академічна доброчесність

ЧЕСНІСТЬ,

               ДОВІРА,

                          СПРАВЕДЛИВІСТЬ,

                                           ПОВАГА, 

                                                       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -

це ті ключові цінності, без яких унеможливлюється освітньо-наукова діяльність в Університеті.

Integrity

Попередження, а не притягнення до академічної відповідальності - ось головна теза університетської політики щодо забезпечення академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, яка є важливою складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Загальні засади щодо принципів професійної та наукової етики регламентовані Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому державному педагогічному університеті (розділ 7), Кодексом академічної доброчесності КДПУ.

Дотриманню академічної доброчесності в університеті сприяє, в першу чергу,  проведення числених  заходів щодо роз'яснення переваг доброчесної поведінки, популяризації цінностей, політик та процедур академічної порядності. А вони, в свою чергу, чітко визначені та зрозумілі, і зафіксовані в таких документах: 1) Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ , де окреслено процедуру публікацій у виданнях університету, а авторів наукових праць зорієнтовано на відповідальність за порушення академічного етикету; 2) Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету, де зазначено види порушень академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, шляхи запобігання плагіату і відповідальність за порушення норм академічної доброчесності.

Запобігання академічного плагіату забезпечується шляхом інформування, контролю, вибіркової перевірки й оприлюднення праць здобувачів. Конкретизовані заходи для аспірантів передбачені у Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті.

 Як інструменти запобігання академічній недоброчесності на всіх освітньо-наукових програмах використовуються: інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату та інших форм недоброчесної поведінки; інформування науково-педагогічних працівників щодо необхідності запобігати академічній недоброчесності під час вивчення освітніх компонентів; система рецензування науково-дослідницької роботи; обговорення наукових публікацій аспірантів та окремих розділів дисертаційних робіт на засіданнях кафедрального семінару.

В університеті задля перевірки праць здобувачів вищої освіти використовуються: рекомендована МОН України програми Unicheck, яка надається університету безкоштовно, та Strikeplagiarism – на договірних умовах.

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти відбувається через проведення просвітницьких заходів. Цій меті слугують і модулі окремих навчальних дисциплін навчального плану аспірантури, що присвячені розвитку та удосконаленню навичок академічного письма та дотримання наукової етики, а саме: Академічне письмо та риторика та Іноземна мова академічного спрямування.

Окрім того, систематичну перевірку наукового тексту (статті, змісту дисертаційної роботи) здійснює науковий керівник та рецензенти. Результати перевірки є підставою для надання рецензії на наукову працю здобувача, на етапі попередньої експертизи дисертації - для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача ступеня доктора філософії.

Plag - БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС ПЕРЕВІРКИ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ 

Задля інформування здобувачів на сайті університету в рубриці Наука → Академічна доброчесність, як і на сторінці відділу аспірантури та докторантури,  розміщені інформативні матеріалами та презентації. 

 У Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти КДПУ зазначається, що встановлення факту порушення здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії принципів академічної доброчесності є підставою про прийняття рішення про недопущення кваліфікаційної праці (дисертації) до захисту, або зняття із захисту, або відмови у присудженні наукового ступеня.

Відповідальність за виявлені факти порушення правил академічної доброчесності у навчально-наукових і науково-дослідницьких працях покладено на автора й керівника роботи. У разі виявлення фактів порушення правил академічної доброчесності в роботах здобувачів вищої освіти на керівників можуть накладатися дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни відповідно до ст. 147 Кодексу Законів про працю України та Правил внутрішнього розпорядку Університету.

 

 

 

15570

Проблеми академічної доброчесності в освіті й науці (Презентація)

3469
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30