Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРАВО НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Задля належного проведення наукових досліджень аспіранти мають право, що визначено Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), на академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами /ЗУ "Про вищу освіту".

ФОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ для учасників освітнього процесу, що здобувають ступінь доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є:

навчання за програмами академічної мобільності;

мовне стажування;

наукове стажування.

ЗА МІСЦЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ права на академічну мобільність вона поділяється на:

внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) — партнерах в межах України;

міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) — партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах (наукових установах).

МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ

В УНІВЕРСИТЕТІ документом, який унормовує цей процес, є Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КДПУ, в якому зокрема окреслено організаційне забезпечення академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу, фінансові умови участі в програмах академічної мобільності, зазначено права та обов'язки учасників академічної мобільності, роз'яснюється порядок звітування та оформлення документів за результатами програм академічної мобільності.

Аспірантам Університету, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються зі складу аспірантів Університету.

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ НАБУТИХ ПІД ЧАС АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших закладах вищої освіти (наукових установах) зокрема під час академічної мобільності (міжнародної та/або внутрішньої) компетентностей з однієї чи кількох навчальних дисциплін (зарахувати “трансферні” кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури Університету.

Після повернення до Університету аспірант звертається із заявою на ім'я ректора з проханням визнати результати навчання в іншому закладі вищої освіти. До заяви додається відповідний документ, виданий закладом освіти, де проходило навчання аспіранта із переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків.

Порівняння змісту та обсягу навчального навантаження ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких досяг аспірант в іншому закладі вищої освіти (вітчизняному чи закордонному) та результатів навчання, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою університету.

Визнання результатів навчання, що отримані з дисциплін, що вивчалися в іншому ЗВО, може відбутися за таких умов:

- дисципліни збігаються повністю або мають несуттєві відмінності з тими, що зазначені в навчальному плані аспірантури з відповідної спеціальності;

- збігаються форми підсумкового контролю;

- обсяг годин не менший, ніж 75 відсотків від обсягу годин дисциплін відповідно до навчального плану з відповідної спеціальності.

За дорученням ректора, завідувач відповідної кафедри разом із викладачем, що викладає цю дисципліну, приймають рішення щодо можливості визнання результатів навчання в іншому ЗВО і зарахування набутих кредитів, про що складається службова записка на ім'я голови Вченої ради Університету.

Вчена рада Університету ухвалює рішення щодо трансферу кредитів, набутих у процесі реалізації програми, що здійснюється занесенням результатів навчання в індивідуальний навчальний план аспіранта та відомість обліку успішності. При відсутності академічної розбіжності із навчальним планом відповідної спеціальності Університету від аспіранта не вимагається виконання додаткових завдань чи проходження додаткових процедур оцінювання. Запис в індивідуальний навчальний план аспіранта та відомість обліку успішності здійснює завідувач кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни в Університеті.

Університет забезпечує можливості для залучення аспірантів до МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ через публікації результатів досліджень у міжнародних виданнях, виступи на міжнародних конференціях, участь у спільних дослідницьких проєктах, наукові стажування тощо.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ

Здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських ЗВО.

Про зовнішню та внутрішню академічну мобільність здобувачів вищої освіти та працівників університету (Презентація до виступу на Вченій раді університету 14 квітня 2022 року)

Інформація про академічну мобільність здобувачів ступеня доктора філософії Криворізького державного педагогічного університету (до доповіді на Вченій раді університету 14 квітня 2022 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

14663
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30