Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

 

  1. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (Затверджено Вченою радою Університету 11 січня 2024 року, протокол №9) 
  2. ПОЛОЖЕННЯ про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (затверджено Вченою радою Університету 11 січня 2024 року, протокол №9)
  3. Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладі вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (13 лютого 2020 року) (Завантажити)
  4. Положення про аспірантуру та докторантуру (Завантажити)
  5. Посадова інструкція завідувачу аспірантури та докторантури (Завантажити)
260

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗВІТУ АСПІРАНТА ( заповнюється кожним аспірантом самостійно двічі на рік: весняна атестація; звіт за рік, за результатами якого аспірант переводиться на наступний рік навчання)

Анкета до самостійного вибору дисципліни (для вивчення в першому семестрі) Заповнюється вступниками не пізніше 18 жовтня. Здобувачі обирають до вивчення одну дисципліну з переліку вибіркових дисциплін нормативної складової, заповнюють анкету і подають її завідувачу аспірантури та докторантури (Наука-Аспірантура-Освітній процес-Індивідуальна освітня траєкторія: https://kdpu.edu.ua/aspirantura/osvitnii-protses/indyvidualna-osvitnia-traiektoriia.html).

Анкета до самостійного вибору дисциплін Заповнюється аспірантами денної і заочної форм першого року навчання і до 15 червня подається завідувачу аспірантури та докторантури.Обирається по одній-дві дисципліни для вивчення у третьому/четвертому семестрах, відповідно до навчального плану кожної спеціальності: https://kdpu.edu.ua/aspirantura/osvitnii-protses/indyvidualna-osvitnia-traiektoriia.html.

БЛАНК договору про навчання 2022

Договір про навчання (2020)

Договір про підготовку аспіранта за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) (2019)

Договір про підготовку аспірантів за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (2019)

Договір про підготовку здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою (2019)

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Бланк звіту про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за навчальний рік

Бланк атестації аспіранта за навчальний рік

БЛАНК АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТА ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ (паперовий варіант взяти у завідувача аспірантури; якщо роздруковуєте самостійно - друк двосторонній, у форматі WORD, для тих, хто буде заповнювати дистанційно)

8721
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30