Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ, перший етап комплексу послідовних експертних дій задля оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій здобувача ступеня доктора філософії, встановлення рівня набутих ним знань, навичок та відповідних компетентностей, - проводиться на засіданні кафедри, на якій здійснюється підготовка здобувача.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (редакція від 01.01.2024 р.); ПОЛОЖЕННЯ про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (Затверджено Вченою радою Університету 11 січня 2024 року, протокол №9)

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ

Здобувачі четвертого року навчання подають тексти дисертацій науковому керівнику не пізніше ніж за десять місяців до завершення нормативного строку навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою. Науковий керівник упродовж двох тижнів готує Висновок наукового керівника з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану. В ньому зазначається, що дисертація готова/не готова до публічної презентації на засіданні кафедри.

Висновок наукового керівника готується у трьох примірниках, два з яких видається здобувачеві, а один передається завідувачу кафедри для зберігання на кафедрі.

Якщо у Висновку наукового керівника зазначено, що дисертація не готова до публічної презентації здобувачем наукових результатів, завідувач кафедри, на якій здійснювалась підготовка здобувача, протягом тижня подає до відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи службову записку про невиконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи.

Якщоу Висновку наукового керівника зазначається, що дисертація готова до публічної презентації, здобувач протягом двох тижнів після його отримання подає: 1) заяву на ім’я ректора Університету про отримання Довідки про виконання освітньо-наукової програми. Довідку готує та видає відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи. Довідка оформлюється у трьох примірниках: два примірники видаються здобувачу, один – зберігається в його особовій справі; 2) заяву на ім’я завідувача кафедри, на якій здійснювалась підготовка здобувача, щодо отримання Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (далі Висновок). До заяви додаються:

- дисертація в друкованому вигляді (зброшурована і переплетена) та електронній формі;

- копії наукових публікацій, в яких висвітлено наукові результати дисертації;

- довідка про виконання освітньо-наукової програми;

- висновок наукового керівника.

Відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи реєструє заяву здобувача та подані до них документи і не пізніше наступного робочого дня передає їх завідувачу кафедри, що виконує відповідну освітньо-наукову програму та здійснює підготовку здобувача.

Завідувач кафедри на підставі розгляду заяви та доданих документів упродовж п'яти днів подає на ім’я проректора з наукової роботи службову записку, в якій пропонує:

- дату і місце проведення засідання кафедри для публічної презентації здобувачем наукових результатів;

- кандидатури двох експертів (що є компетентними вченими за тематикою дослідження здобувача), які готуватимуть Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (один з них, як правило, доктор наук, інший - кандидат наук/доктор філософії).

- (за необхідності) кандидатури фахівців за тематикою дисертації здобувача, які не є членами кафедри, для залучення до участі в засіданні кафедри (як правило, докторів наук), з правом дорадчого голосу при обговоренні дисертації.

Після розгляду службової записки завідувача кафедри (але не пізніше десяти днів після реєстрації заяви здобувача) проректор з наукової роботи видає розпорядження про проведення засідання кафедри для публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації та їх обговорення.

 

 

 

14325

Вимоги до оформлення дисертації  / Зареєстровано Міністерством юстиції України 03 лютого 2017 року за №155/30023, редакція 12.07.2019

Презентація до виступу проректора з наукової роботи на науково-методичному семінарі щодо вимог до оформлення дисертації (2017, травень)

1983
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31