Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОКУМЕНТ ОНП ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наукова складова освітньо-наукової програми (ОНП) передбачає проведення здобувачем наукового дослідження, і оформлюється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта, який є невід'ємною частиною навчального плану аспірантури.

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою Університету впродовж двох місяців з дня зарахування аспіранта до аспірантури університету. У цьому документі зазначаються терміни, вимоги та форми запланованих і виконаних аспірантом дій, етапи наукового пошуку, визначено обсяг і графік наукової роботи на кожен рік навчання, а також запланований строк захисту дисертації впродовж періоду підготовки в аспірантурі.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, 

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем ступеня доктора філософії, і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення термінів виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта

Результати наукового дослідження оформлюються у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ

Науково-дослідницька діяльність здобувачів освітньо-наукового рівня в університеті, як і їх навчально-наукова й методологічна підготовка, ґрунтовані на засадах академічної доброчесності, академічної толерантності й академічного етикету

 

14336
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30