Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Аспіранту протягом місяця з дати наказу ректора про зарахування, за поданням проректора з наукової роботи, яке готується на підставі службової записки завідувача профільної кафедри, призначається науковий керівник з числа науково-педагогічних працівників Університету, які мають науковий ступінь та відповідну наукову кваліфікацію. Про призначення наукового керівника видається наказ по Університету.

Рекомендований (передбачуваний) науковий керівник визначається завідувачем відповідної профільної кафедри на етапі вступу, при проведенні співбесіди із здобувачем освіти, про що зазначається у висновку протоколу співбесіди.

Підписуючи протокол співбесіди, передбачуваний науковий керівник дає згоду здійснювати керівництво роботою здобувача освіти у разі його вступу до аспірантури.
Не може бути призначена науковим керівником особа, щодо якої встановлено факт порушення академічної доброчесності

ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

 Науковий керівник:

- здійснює наукове керівництво за науковою роботою аспіранта над дисертацією, проведенням його власного наукового дослідження,

- надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта,

- контролює виконання індивідуального плану наукової роботи,

- відповідає перед Вченою радою Університету за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Рішенням Вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом навантаження та обов’язків між ними або змінено наукового керівника.

ЗМІНА НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

З метою забезпечення ефективної підготовки здобувача Університет змінює наукового керівника, зокрема у разі:

– припинення ним трудової діяльності на науково-педагогічних посадах;

– неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я або його смерті;

– невиконання своїх обов’язків, визначених пунктом 19 цього Положення;

– відмови надавати висновок за результатами наукового керівництва;

– прийняття в установленому порядку рішення про позбавлення права участі в підготовці та/або атестації наукових кадрів;

– притягнення до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності відповідно до законодавства;

– спільного бажання наукового керівника і здобувача;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

Про зміну наукового керівника видається наказ по Університету.

14330
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30