Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Аспіранту одночасно з його зарахуванням за поданням проректора з наукової роботи і завідувача відповідної профільної кафедри відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник повинен відповідати таким вимогам:

- мати наукові здобутки та опубліковані праці з відповідної спеціальності,

- мати достатній рівень кваліфікації,

- активно проводити наукові дослідження за напрямом, що відповідає напряму наукової діяльності аспіранта,

- брати участь у дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються (не рідше, ніж раз на два роки) та/або практично впроваджуються,

- залучати своїх аспірантів до дослідницьких наукових проєктів, в яких сам бере участь.
    

Рекомендований (передбачуваний) науковий керівник визначається завідувачем відповідної профільної кафедри на етапі вступу, при проведенні співбесіди із здобувачем освіти, про що зазначається у висновку протоколу співбесіди.

Підписуючи протокол співбесіди, передбачуваний науковий керівник дає згоду здійснювати керівництво роботою здобувача освіти у разі його вступу до аспірантури.
Не може бути призначена науковим керівником особа, щодо якої встановлено факт порушення академічної доброчесності

ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
 Науковий керівник аспіранта:

- здійснює наукове керівництво науково-дослідницькою діяльністю аспіранта,

- надає консультації на всіх етапах навчання і роботи над дисертацією (від вибору теми до захисту дисертації),

- контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта,

- відповідає перед Вченою радою Університету за належне виконання обов’язків наукового керівника.

Рішенням Вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

ЗМІНА НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
У разі виникнення непередбачуваних обставин (звільнення наукового керівника, серйозна конфліктна ситуація між аспірантом і науковим керівником, яка унеможливлює подальшу співпрацю тощо) аспіранту призначається новий науковий керівник за поданням проректора з наукової роботи і завідувача відповідної профільної кафедри. Про зміну наукового керівника видається наказ по університету.
Науковий керівник, у разі виявлення факту порушення ним академічної доброчесності, втрачає право здійснювати наукове керівництво аспірантом. За поданням проректора з наукової роботи така особа звільняється від виконання обов’язків наукового керівника, а аспіранту призначається (за погодженням із завідувачем відповідної профільної кафедри) новий науковий керівник.

14330
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31