Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ОБИРАЄМО ТЕМУ ДОСЛІДЖЕННЯ

На етапі вступу на навчання до аспірантури здобувачі подають дослідницьку пропозицію, невеликий за обсягом науковий текст, що презентує коло власних наукових інтересів, у якому обгрунтовують тематику майбутнього дослідження, доцільність його проведення, пропонують стратегію дослідницького пошуку та можливі шляхи розв'язання поставлених завдань. Наукова проблема обирається вступником самостійно або ж погоджується із передбачуваним науковим керівником. Презентація дослідницької пропозиції і її оцінювання відбувається на вступному іспиті зі спеціальності, як його складова. Вимоги до дослідницької пропозиції сформульовано в програмах вступних іспитів з відповідних спеціальностей.

ЗАТВЕРДЖУЄМО ТЕМУ

Затвердження теми дисертації проходить у три етапи на засіданнях:1) профільної кафедри, 2) постійної комісії з наукової роботи і міжнародного співробітництва Вченої ради Університету та 3) Вченої ради Університету.

Для затвердження теми дисертації здобувач упродовж місяця після зарахування готує пояснювальну записку до вибору теми дисертації. У пояснювальній записці він стисло обґрунтовує актуальність, новизну і перспективність теми дисертації, наявність теоретичної бази, можливість виконання в часових межах навчання в аспірантурі, можливість отримання при впровадженні ефективних для певної галузі результатів. Після узгодження з науковим керівником пояснювальна записка подається для обговорення на засіданні профільної кафедри. Обсяг пояснювальної записки до вибору теми не повинен перевищувати дві сторінки тексту.

Тема дослідження здобувача повинна відповідати науковим інтересам його керівника і/або виконуватися у рамках комплексної науково-дослідницької роботи кафедри і/або відповідної наукової школи, про що зазначається у витязі з протоколу про затвердження теми (назва теми, дата та рівень її затвердження, керівник).

Профільні кафедри на засіданні заслуховують обґрунтування до вибору теми дисертації здобувача і після обговорення та схвалення надають рекомендацію для подальшого затвердження на Вченій раді Університету. Витяг з протоколу засідання кафедри надається здобувачем завідувачу аспірантури та докторантури разом із пояснювальною запискою до вибору теми дисертації, які передаються задля погодження на розгляд постійної комісії з наукової роботи і міжнародного співробітництва Вченої ради Університету для аналізу доцільності, актуальності, наукового і прикладного значення наукового дослідження, відповідності теми пріоритетним напрямам наукових досліджень за обраною спеціальністю, науковим дослідженням Університету та розвитку науки і техніки України. На засідання комісії з наукової роботи і міжнародного співробітництва можуть бути запрошені здобувачі ступеня та їх наукові керівники.

Постійна комісія з наукової роботи і міжнародного співробітництва Вченої ради Університету розглядає подані документи і ухвалює рішення щодо подання теми дисертації до затвердження (або відмови, із зазначенням причин та рекомендацій щодо уточнення) на Вченій раді Університету.

Рішення Вченої ради Університету про затвердження теми дисертації разом з пояснювальною запискою зберігається в особовій справі здобувача весь строк його підготовки.

Зміна/уточнення теми наукового дослідження здійснюється за заявою здобувача або за поданням наукового керівника. Доцільність зміни/уточнення теми наукового дослідження здобувача обговорюється на профільній кафедрі з поданням нової пояснювальної записки до вибору теми дисертації, після чого відповідні документи подаються на розгляд Вченої ради Університету за процедурою, визначеною вище.

Після затвердження нової/уточненої теми дисертації здобувач вносить відповідний запис до індивідуального плану наукової роботи із зазначенням номеру протоколу та дати засіданні Вченої ради Університету, на якому рішення було прийняте.

14335
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31