Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ОСОБАМ, ЗАРАХОВАНИМ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СТИПЕНДІЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Порядок призначення і виплати стипендій /Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р №882 (редакція від 16.04.2024 р.)

Правила призначення академічних стипендій у КДПУ  (2023 р.)

Стипендія призначається аспірантам, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, на підставі наказу про зарахування до аспірантури.

Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою, установлюється у розмірі 90 відсотків посадового окладу викладача.

Аспіранти мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

Аспірантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

Аспірантам, які беруть участь у програмі академічної мобільності і одночасно зберігають статус здобувача освіти за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) в Університеті, виплата академічної стипендії зупиняється на строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти.

Питання щодо виплати академічної стипендії вирішується стипендіальною комісією Університету після повернення такої особи до навчання на підставі рішення відповідної кафедри Університету за результатами розгляду письмового звіту здобувача освіти відповідно до укладеної ним з Університетом угоди про участь у програмі академічної мобільності. Обов’язковою умовою для прийняття стипендіальною комісією Університету позитивного рішення про виплату академічної стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час участі у програмі академічної мобільності (міжнародного співробітництва) в іншому закладі вищої освіти (науковій установі), не призвело до збільшення строку навчання особи в аспірантурі Університету порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальною комісією Університету, аспіранту виплачується академічна стипендія, що не виплачена за весь строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, у повному обсязі з урахуванням змін розмірів академічної стипендії, що відбулися відповідно до законодавства протягом строку участі у програмі академічної мобільності.

14305
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30