Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ КОМПОНЕНТОМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ).

НАЗВА ПРАКТИКИ: виробнича педагогічна практика у закладі вищої освіти (ЗВО)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ЇЇ РЕГУЛЮЄ: Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладі вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня /Затверджено Вченою радою університету 13 лютого 2020 року, протокол №9

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: шостий семестр

КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ/ГОДИН: 6 кредитів ЄКТС /180 годин

МЕТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: набуття навичок здійснення освітнього процесу у закладі вищої освіти і формування умінь викладацької діяльності, зокрема викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної, виховної та профорієнтаційної роботи.

ЗАВДАННЯ виробничої педагогічної практики у ЗВО:

– ознайомлення з основними законодавчими документами, що регулюють освітній процес вищої школи;

– вивчення системи навчальної, наукової, виховної роботи у ЗВО, зокрема досвіду і системи роботи профільної кафедри та керівника практики;

– оволодіння сучасними формами, методами, засобами, інноваційними технологіями здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти;

– поглиблення і закріплення набутих теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх при розв’язанні конкретних завдань практики;

– удосконалення умінь та навичок самостійного планування та організації навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи викладача;

– удосконалення навичок професійної риторики для створення нових механізмів побудови комунікації в ЗВО та формування високої академічної культури всіх учасників освітнього процесу;

– розвиток дослідницьких навичок у конкретній професійній діяльності з дотриманням принципів академічної доброчесності та забезпечення їх дотримання здобувачами вищої освіти.

Аспіранти денної та заочної форм навчання, які не мають досвіду науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти, за наказом ректора направляються для проходження виробничої педагогічної практики на відповідні кафедри університету.

НАКАЗИ  ПРО ВИРОБНИЧУ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ АСПІРАНТІВ

Наказ від 15 лютого 2024 року №12-адн "Про виробничу педагогічну практику аспірантів"

Наказ від 14 лютого 2023 року №05-адн "Про виробничу педагогічну практику аспірантів"

Наказ від 02 лютого 2022 року №05-ад "Про виробничу педагогічну практику аспірантів"

Наказ від 10 лютого 2021 року №05-ад "Про виробничу педагогічну практику аспірантів"

Наказ від 14 лютого 2020 року №04-ад "Про виробничу педагогічну практику аспірантів"

 

 

 

 

 

 

 

 

14303
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30