Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

У листопаді 1991 р. було започатковано аспірантуру в Криворізькому державному педагогічному інституті. Наша аспірантура відкрилася передусім зі спеціальностей, які визначали на той час реформаційні процеси в соціально-політичній сфері держави, а саме з історичних, філософських, філологічних, соціологічних наук. Мета діяльності аспірантури вбачалася в підготовці та формуванні корпусу науково-педагогічних працівників, здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

План першого набору у вересні 1992 р. було виконано (15 осіб за спеціальностями: фізіологія людини та тварин; соціальна філософія; соціологія культури, науки та освіти; історія суспільних рухів та політичних партій; теорія та історія педагогіки; українська мова, методика викладання української мови). Майже всі вступники були викладачами нашого навчального закладу, мали рекомендації кафедр до вступу. Поступово розширювалася номенклатура спеціальностей аспірантури: у 1993 р. було відкрито дві спеціальності: екологія та українська література, у 1995 р. – фізика твердого тіла.

Державне замовлення на підготовку фахівців вищої кваліфікації у наступні два роки збільшилося (1993 р. – 24; 1994 р. – 18 осіб). Інтерес до наукової роботи в ці роки в інституті зростає, оскільки стало зрозуміло, що аспірантура нашого закладу є реальною складовою підготовки науково-педагогічних кадрів, джерелом поповнення й оновлення професорсько-викладацького складу в умовах відтоку частини науково-педагогічних працівників до комерційних структур та їх виїзду за кордон. У 1995 р. у нашій аспірантурі навчалося вже 57 осіб. Відбувся перший випуск аспірантів: 4 захисти кандидатських дисертацій у встановлений термін навчання (Вієвська М.Г., Савченко Л.О., Іванченко І.В., Чирва Ю.І.). Ефективність роботи аспірантури склала 31 %, ще 24 % випускників захистилося впродовж першого року після закінчення аспірантури.

З перших кроків діяльності аспірантура розглядалася ректоратом університету як дієва форма підготовки кадрів вищої кваліфікації для задоволення власних потреб у висококваліфікованих науково-педагогічних працівниках. Незважаючи на системну кризу, що охопила українське суспільство в ті роки, інститут залишався відносно автономним у питанні підготовки викладацьких кадрів, здатним до самозбереження, до виживання та саморозвитку за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, створюваної роками системи роботи з аспірантами, вдале поєднання випускниками аспірантури наукових та освітніх функцій. 60-80% випускників аспірантури залишалося працювати в інституті (в Україні цей відсоток становив 15-20 %). Значний внесок у підготовку фахівців вищої кваліфікації в цей час зробили кафедри педагогіки, української літератури, української мови (завідувачі кафедр відповідно проф. Кондрашова Л.В., Козлов А.В., Явір В.В.).

У 2001 р. в Україні було проведено перереєстрацію мережі аспірантур та докторантур. Враховуючи наявність необхідної наукової та матеріальної бази, Міністерство освіти і науки України затвердило в нашому закладі постійно діючу аспірантуру з 12 спеціальностей із 7 галузей науки:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

01.04.07 – Фізика твердого тіла

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

03.00.16 – Екологія

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

07.00.01 – Історія України

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

10.01.01 – Українська література

10.01.06 – Теорія літератури

10.02.01 – Українська мова

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 – Теорія та методика навчання (з української мови)

13.00.04 – Т теорія і методика професійної освіти

13.00.09 – Теорія навчання

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

22.00.04 – Соціологія культури, науки та освіти.

За період функціонування аспірантури в нашому закладі відбулося дев’ятнадцять випусків аспірантів (301 особа). Близько 160 її випускників працюють на кафедрах університету. На сьогодні деякі кафедри більше ніж на 50% укомплектовані випускниками аспірантури університету (філософії, соціології та економіки, педагогіки, ботаніки та екології, економічної і соціальної географії та методики викладання, педагогіки і методики технологічної освіти, дошкільної освіти, теорії і практики початкової освіти, змісту і методики початкового навчання, української мови, англійської філології, англійської мови з методикою викладання). В аспірантурі університету підготовлено близько 200 кандидатів наук, із них 125 успішно здійснюють викладацьку діяльність в університеті.

общая 2IMG 6883

Та всіх цих результатів не було б без наявності корпусу висококваліфікованих наукових керівників.

З вдячністю ми згадуємо докторів наук, професорів Афоніна А.П., Буряка В.К., Козлова А.В., Комарова В.О., Пікельну В.С., які у різні роки здійснювали наукове керівництво аспірантами і досягли вагомих успіхів у підготовці кандидатів наук для університету.

Сьогодні на кафедрах працює 30 кандидатів наук, послідовників наукової школи професора Кондрашової Л.В. Значний внесок у підготовку кадрів вищої кваліфікації для кафедр університету зробили доктори наук Бакум З.П., Балабай Р.М., Колоїз Ж.В., Лобанова А.С., Шрамко Я.В., кандидати наук, професори Стрюк Л.Б., Шанда В.І., Явір В.В., доценти Арешенков Ю.О., Вербовий М.В., Штельмах Г.Б.

Першим завідувачем аспірантури була Коргут І.А, з березня 1992 р. по листопад 1994 р. З листопада 1994 р. по жовтень 1997 р. аспірантуру очолювала Маркова Н.В. З листопада 1997 р. і донині аспірантуру, а з 2011 р. аспірантуру і докторантуру очолює Васильєва О.І.

IMG 6848при входе 1

 

 

932
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31