Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ АСПІРАНТАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

У п.3.20  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (редакція 25.06.2020 р.) зазначено етапи визнання результатів, яких аспіранти університету набули у неформальній освіті, а саме:

Результати навчання, здобуті у неформальній освіті, можуть бути зараховані аспіранту під час навчання, якщо вони підтверджені відповідним документом (сертифікатом, свідоцтвом, довідкою тощо) та зміст навчання, здобуті компетентності, сформовані уміння, навички і т. ін. відповідають визначеним у робочій програмі відповідної навчальної дисципліни.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті відбувається, як правило, до початку вивчення навчальної дисципліни і передбачає такі обов'язкові етапи:

1. Написання аспірантом заяви на ім'я ректора з проханням про визнання результатів навчання у неформальній освіті із зазначенням, на зарахування яких саме результатів навчання він претендує: вказуються назва дисципліни, конкретні розділи, теми, види робіт тощо. Аспірант повинен бути ознайомлений із робочою програмою дисципліни та переліком питань для підсумкового контролю, про що обов'язково зазначається в заяві. Заява візується науковим керівником аспіранта, викладачем відповідної дисципліни, завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни.

2. За дорученням ректора завідувач аспірантури та докторантури готує розпорядження про склад комісії, яка розгляне питання щодо відповідності результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, програмним результатам, що передбачені освітньо-науковою програмою з відповідної спеціальності, і можливості їх зарахування (обсяг, кількість годин/кредитів, бали тощо) при вивченні конкретної навчальної дисципліни. До складу комісії, як правило, включаються завідувач кафедри, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни, викладач, який безпосередньо працює з аспірантами.

3. Комісія у визначений у розпорядженні термін розглядає надані аспірантом документи. При необхідності з аспірантом проводиться співбесіда задля уточнення змісту здобутих у неформальній освіті результатів навчання.

4. Комісія може прийняти одне з таких рішень: а) визнати набуті компетентності, зарахувати результати навчання, здобуті у неформальній освіті у повному обсязі, визначити кількість годин/кредитів і оцінити відповідними балами; б) зарахувати результати навчання, здобуті у неформальній освіті, частково (вказуються певні розділи, теми, модулі, види робіт тощо) і оцінити їх відповідними балами; в) відмовити у визнанні результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, як таких, що не відповідають заявленим у робочій програмі відповідної дисципліни.

Своє рішення комісія оформлює відповідними висновками.

5. У разі визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, аспірант розпорядженням по аспірантурі та докторантурі звільняється від відвідування занять з відповідної навчальної дисципліни повністю або при вивченні зарахованих йому тем чи видів роботи. Зараховані кредити і виставлені бали викладач навчальної дисципліни враховує при проведенні підсумкового контролю.

 

14526
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31