Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Криворізький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Університет імені Альфреда Нобеля

Sun SITE Central Europe

 

Міжнародний науковий семінар

Augmented Reality in Education

Доповнена реальність в освіті

Дополненная реальность в образовании

 

02 лютого 2018 р.

Кривий Ріг

 

Програмний комітет

– Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна:

к. пед. н. М. В. Попель;
д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України О. М. Спірін;
д. пед. н., к. філос. н., с. н. с. М. П. Шишкіна;

– Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна:

Т. В. Грунтова;
к. пед. н., доц. Ю. В. Єчкало;
к. пед. н., доц. Н. В. Рашевська;
к. пед. н., доц. К. І. Словак;
к. пед. н., доц. А. М. Стрюк;
В. В. Ткачук;

– Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна:

к. пед. н. С. О. Зелінська;
к. пед. н. О. В. Мерзликін;
к. пед. н., доц. І. С. Мінтій;
к. пед. н. П. П. Нечипуренко;
д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (голова);
д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов;
к. х. н., доц. Т. В. Старова;
к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк;

– Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна:

д. пед. н., проф. Н. П. Волкова;
д. пед. н., проф. С. П. Кожушко;
д. пед. н., проф. О. Б. Тарнопольський.

Міжнародний семінар відбудеться 02 лютого 2018 року в Україні.

 

Наукові напрямки семінару

1. Віртуалізація навчання: принципи, технології, інструменти

2. Гейміфікація доповненої реальності

3. Проектування та реалізація навчальних середовищ доповненої реальності

4. Мобільні технології доповненої реальності

5. Аспекти безпеки та етики середовищ доповненої реальності

 

Робочі мови семінару: англійська, українська та російська.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

До 20 січня 2018 року необхідно подати статті обсягом не менше 7 сторінок на адресу uliaechk@gmail.com

1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подання. Матеріали будуть прийняті до участі в семінарі після попереднього рецензування.

2. Матеріали подаються у вигляді документів OpenOffice Writer, Microsoft Word або RTF.

3. Параметри форматування:

– розмір сторінки А4 (210 мм х 297 мм);
– всі поля по 2 см;
– орієнтація сторінки – книжкова;
– стиль – «Звичайний» (Normal);
– міжрядковий інтервал – 1,5;
– шрифт пропорційний (наприклад, Times New Roman);
– розмір шрифту 14 пт;
– вирівнювання тексту – за шириною;
– відступ першого рядка – 1,25 см.

4. Статті повинні містити нові наукові дані за науковими напрямами семінару, детально висвітлювати результати досліджень та отримані висновки.

5. Структура статті:

Блок 1. Назва матеріалу, ім’я, по батькові та прізвище автора, назва підрозділу (за наявності), повна назва організації, повна поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону (за бажанням), анотація (100-250 слів), ключові слова.

Увага! Анотація повинна включати чотири обов’язкові складові:

– цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження;
– використані методи дослідження (експериментальне дослідження, тематичні дослідження, анкети тощо);
– результати дослідження;
– основні висновки і рекомендації.

Блок 2. Ті ж дані, що і в блоці 1, англійською мовою в наступному порядку: автори (ініціали та прізвища в транслітерації), назва матеріалу, анотація (100-250 слів), ключові слова, назва підрозділу (за наявності), повна назва організації, повна поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону (за бажанням).

Якщо автор вже має профіль в одній із провідних наукометричних баз даних (наприклад, Scopus), слід використовувати той варіант транслітерації прізвища та ініціалів, який використовується у базі. Якщо ініціали та прізвище автора транслітеруються вперше, рекомендується використовувати транслітерацію, яка узгоджується з англійською вимовою, наприклад BGN/PCGN romanization for Ukrainian (http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/bgn-pcgn/).

Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.

Блок 4. Посилання на використані джерела (мовами джерел).

Блок 5. Посилання на використані джерела, транслітеровані в латинському алфавіті.

Програмний комітет залишає за собою право відхилити публікацію статті у разі недотримання зазначених вище вимог.

Матеріали семінару будуть подані для онлайн-публікації.

Важливі дати

Останній термін подання матеріалів:

20 січня 2018 року

Повідомлення про прийняття матеріалів:

26 січня 2018 року

Дата проведення семінару:

02 лютого 2018 року

Місце проведення семінару

Криворізький національний університет, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11.

Контакти

Юлія Володимирівна Єчкало (+38-098-79-79-201, uliaechk@gmail.com)

3498
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31