exam160119 21

16 січня 2019 року студенти ІІ курсу гр. СП-17 психолого-педагогічного факультету склали екзамен з дисципліни «Соціалізація особистості».

exam160119 11

Знання, які опановують студенти, вивчаючи цей предмет, є фундаментальним підґрунтям для їх майбутньої професійної діяльності.

exam160119 30

Дисципліна «Соціалізація особистості» вивчається протягом семестру; вона складається з трьох змістових блоків:

  • І блок розкриває теоретичні підвалини науки (методологію, тезаурус, механізми й фази теорії особистості);
  • ІІ блок розглядає культурологічну основу соціалізації особистості (рольовий, поведінковий підходи тощо);
  • ІІІ блок висвітлює основні питання етнізації (обряди, традиції, дотримання яких є важливим елементом соціалізації особистості).

exam160119 38

Завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, к. п. н., доц. І. М. Шимко розповіла: ««Соціалізація особистості» – теоретична дисципліна, питання якої виносяться на комплексний Державний екзамен. Спектр наукових понять дисципліни досить широкий; він охоплює знання від основних законів і принципів соціалізації особистості та її ролі в інформаційному суспільстві до розгляду молодіжних субкультур. Екзаменаційна оцінка буде складатися з балів, які студенти отримали за підсумками роботи протягом семестру (відвідування лекцій, виступи на семінарах і активна участь у практичних заняттях, самостійна робота й виконання індивідуальних завдань – творчих проектів), – і, звісно, відповідь на питання білету».

Бажаємо майбутнім соціальним педагогам успішного продовження навчання!

6660
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31