kaf. deutsch 1

Історія кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання налічує вже два десятиріччя плідної науково-педагогічної та методичної діяльності. На кафедрі працюють висококваліфіковані  фахівці – випускники провідних закладів вищої освіти Німеччини та України – Києва, Дніпропетровська, Одеси, Кропивницького.

Кафедра забезпечує навчання німецької мови на факультеті іноземних мов (німецька мова як перша та як друга) та на інших факультетах Криворізького педагогічного (німецька мова професійного спрямування, французька мова професійного спрямування). В освітньому процесі активно використовуються новітні мультимедійні технології, інтерактивні програми та завдання, автентичні аудіо- та відеоматеріали.

kaf. deutsch 2

На кафедрі проводяться наукові дослідження з питань лінгводидактичних умов формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього вчителя німецької мови і літератури. Науково-педагогічні працівники досліджують лінгвістичний та лінгвокраїнознавчий аспекти вивчення німецької мови в процесі формування мовленнєвої компетенції студентів; беруть участь у наукових розвідках з проблем інтерпретації літературно-художнього тексту; досліджують і впроваджують новітні технології підготовки вчителя іноземної мови.

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання постійно долучається до проектів із розробки рамкових програм та підручників для загальноосвітньої школи та для закладів вищої освіти України. На базі кафедри працює регіональний науково-методичний центр, метою якого є надання всебічної фахової підтримки вчителям німецької мови та випускникам шкіл.

kaf. deutsch 3

Представники кафедри активно співпрацюють з науковцями провідних європейських країн і колегами з українських закладів вищої освіти. Кафедра підтримує зв’язки з Ґете-інститутом і Німецькою службою академічного обміну (DAAD), з міжнародними громадськими спілками, які опікуються популяризацією німецької мови та підвищенням професійного рівня викладачів закладів середньої та вищої освіти нашої країни. Протягом останніх років члени кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання брали участь у проектах та науково-методичних семінарах Ґете-інституту, були делегатами від України на форумах Всесвітнього Союзу германістів, отримували стипендії DAAD, проходили стажування за кордоном. Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій; серед них чимало членів Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) та Асоціації германістів України.

8051
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок