regensburg 112

Співпраця з університетами та науковими установами близького й далекого зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямків науково-дослідницької діяльності викладачів та здобувачів вищої освіти Криворізького педагогічного. З 17 по 19 травня 2019 року представниці КДПУ взяли участь у Міжнародному конгресі германістів світу, що проходив у м. Ополе (Польща).

regensburg 31

Проректор з наукової роботи, д. п. н., проф. В. А. Гаманюк та к. п. н., ст. викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання В. А. Карпюк взяли участь у конгресі, організованому й проведеному за ініціативи Спілки польських германістів і технічного університету Німеччини (м. Регенсбург). Головним завданням організаторів події є забезпечення ефективної наукової комунікації германістів усього світу, збереження традицій, культурної спадщини німців, а також розвиток німецької мови в академічній та науковій галузі.

До участі у проекті дослідницького центру «Історія, сучасність і майбутній потенціал німецької мови в України» університету Регенсбургу запросили й науковців Криворізького педагогічного, які виступили з доповідями на Міжнародному конгресі германістів світу.

regensburg 20

В. А. Гаманюк розповіла: «Проект містить три магістральні складові: мовну, культурну та дидактичну. Кожен напрямок очолює висококваліфікований представник нашої країни. Мені доручено опікуватися дидактичним напрямком, метою якого є впровадження напрацювань викладачів німецької мови в освітній процес. Щоб втілити всі програмні плани й задуми наукового дослідження, на базі нашого університету було створено  групу, до складу якої, окрім мене, увійшли к. п. н., ст. викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання В. А. Карпюк, к. і. н., доц. кафедри історії України та правознавства А. В. Тарасов і к. і. н., доц. кафедри всесвітньої історії В. О. Яшин. Колеги працюють над окремими  темами, дотичними до їх наукових інтересів. Програма триватиме два роки (з 2019 по 2020); вона передбачає нашу участь у конференціях, форумах, тренінгах, семінарах, а також видання науково-методичних матеріалів з лінгвокраїнознавства й розробку програмного забезпечення».

Представники Криворізького педагогічного активно долучаються до європейських традицій наукової комунікації, приєднуються до проектів колег з інших країн. Про тенденції розвитку міжнародної співпраці нашого університету – у наступних дописах тематичної рубрики.

8030
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок