asp music 1

Криворізький педагогічний сприяє якісній підготовці освітян вищої школи. Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) не тільки відкриває творчі можливості для аспірантів, а й слугує потужною науково-практичною базою мистецького фаху.

asp music 1

Аспірантура за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) забезпечує розвиток всіх необхідних компетентностей, які дають можливість оволодіти ключовими аспектами фахової підготовки для подальшого професійного розвитку.

asp music 1

Вступні випробування мають дві складові: екзамен із фахових дисциплін (і тези наукового дослідження) й екзамен з іноземної мови. Абітурієнти можуть ознайомитися з програмами вступних випробувань на сайті КДПУ. Єдиний рейтинговий бал складається з результатів проходження кожного з цих етапів.

asp music 1

Загальний термін навчання – 4 академічні роки. За цей період аспіранти опановують нормативну частину, передбачену освітньо-науковою програмою, а також варіативну, яку здобувач обирає індивідуально. Криворізький педагогічний пропонує навчання в аспірантурі на денній та заочній формі. Третій освітньо-науковий рівень переважно здобувають на контрактній основі, проте існує можливість скористатися бюджетною пропозицією.

Запрошуємо поєднати науку й творчість
задля успішного майбутнього в улюбленій професії!

12346
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок